Denník N

Jednoduché počty o slovenskom školstve

Špinavé protislovenské prostitútky devastujú slovenské školstvo a budúcnosť krajiny.

Na Slovensku asi treba donekonečna opakovať, že kvalita školy závisí od kvality učiteľa. Kvalitným učiteľom sa sotva môže stať podpriemerne nadaný študent.

V roku 2022 (stále) podpriemer

V roku 2022 by mali ukončiť štúdium a nastúpiť do škôl ako učitelia. Teraz, v septembri 2017 začnú študovať na vysokých školách. S veľkou pravdepodobnosťou sa na učiteľovanie budú pripravovať podpriemerne nadaní študenti.

Lebo:

Prihlášky na pedagogické študijné programy posielali vo februári 2017.

V tom čase bol

  • nástupný plat učiteľa okolo 650 EUR,
  • priemerný očakávaný plat absolventa vysokej školy okolo 950 EUR.

To stačí, aby typický aspoň priemerne talentovaný maturant stratil záujem o učiteľské povolanie.

Ešte aj v roku 2025 podpriemer

Každoročné zvyšovanie platov učiteľov o 6% do roku 2020 dvihne nástupný plat na úroveň približne 820 EUR. Aj keby sme predpokladali, že očakávania absolventov vysokých škôl (a s nimi prepojené preferencie celej populácie) do roku 2020 nenarastú, platové ohodnotenie začínajúcich učiteľov bude stále demotivujúce pre väčšinu talentovaných maturantov.

Ešte horšia suma

K pochmúrnemu obrazu treba prirátať, že nedobre disponovaných študentov pripravujú na učiteľskú profesiu zväčša slabé fakulty. Juraj Hromkovič vedel, o čom hovorí, keď na verejnej prednáške v Bratislave konštatoval „U nás sú univerzity, ktoré nemajú úroveň lepšieho gymnázia.“

Týka sa to aj fakúlt pripravujúcich budúcich učiteľov. Podrobný opis neuspokojujúceho súčasného stavu podáva aj Učiace sa Slovensko (v texte predloženom na verejnú diskusiu Cieľ 2-05).

Alarmujúci stav. Pre súčasné i budúce Slovensko.

8 vs. 30

Učiteľskú kvalifikáciu možno získať na tridsiatich slovenských fakultách. Fínom stačí osem.

Je vylúčené, aby na Slovensku bolo viac ako 8 kvalitných fakúlt pedagogického zamerania.

Za rakovinové bujnenie slovenského vysokého školstva zodpovedá (dúfam, že dosluhujúca) politická trieda všemožného sfarbenia. Sotva možno od nej očakávať radikálnu nápravu stavu.

Nepopulárna úloha rozsiahlej redukcie systému vysokýh škôl čaká (okrem množsstva iných úloh) na ťarbavo sa prebúdzajúcu kultivovanú demokratickú alternatívu (na macronizáciu Slovenska, tak si to v duchu nazývam).

Nevyhnutná bude medzinárodná akreditácia a pokorné podriadeenie sa politikov, bezvýhradné rešpektovanie jej výsledkov.

Peter Mederly vedel, o čom hovorí, keď zlyhanie akreditačnej komisie (a politické vplyvy na jej fungovanie) považuje za hlavnú príčinu neúspechu reformy slovenského vysokého školstva. Niet dôvodu myslieť si, že budúce slovenské akreditačné komisie budú podstatne iné.

Dopočítané

Z hľadiska podpoory vzdelávania a vzdelanosti sa Slovensko ocitlo na samom dne. Neviem si predstaviť, že by niekde inde na svete vedecké projekty nehodnotili odborníci v oblasti príslučného projektu. Azda by sa tak mohlo stať niekde na svete, keby tam vládli gangstri.

Investície do vzdelanosti stoja vysoko nad administrovaním agendy Rady Európy. Preto, tak ako Robert Fico, aj ja uvážene píšem: špinavé protislovenské prostitútky devastujú slovenské školstvo a budúcnosť krajiny.

Teraz najčítanejšie