Denník N

Oslobodeným zmluvám do 500 eur odzvonilo

Vždy som hovorila, že je len otázkou času, kedy na túto možnosť v zákone príde a už je to tu. Čo sa teda má zmeniť?

Čitatelia tohto blogu sa rozdelia na dve skupiny. Prvá skupina budú tí, ktorí poznajú zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a ich možnosť oslobodenia do výšky 500 eur/rok a tí sa po prečítaní nepotešia. Druhá skupina budu tí, ktorí o nich doteraz nevedeli a buď to pre nich naďalej nebude téma, alebo majú poslednú šancu využiť ich do konca roka.

Aké sú to teda zmluvy a v čom spočíva ich oslobodenie?

Väčšina z nás má klasický príjem zo zamestnania, či podnikania. Sú takí, ktorí majú príjem z prenájmu, predaja majetku či úrokov, no a určite sa pomaly každému z nás stalo, že máme možnosť dosiahnuť jednorazový, častokrát symbolický príjem, ale ak ho chceme dosiahnuť legálne, nie zo zamestnania či podnikania, často stojíme pred otázkou ako?

Ak ste napríklad organizátor akcie, ktorá sa koná jedenkrát do roka a potrebujete vylepiť plagáty, alebo vo svojom bežnom živote ste IT-čkár ktorý pekne kreslí a známy vás poprosí, aby ste mu nakreslili logo jeho firmy, či ste mamička, ktorá vyrobí pre škôlku hračky na to, aby ste sa museli zamestnať, či začať podnikať, môžete využiť na takýto príjem zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Medzi najčastejšie používané druhy takýchto zmlúv patria zmluvy o dielo, mandátne zmluvy alebo príkazné zmluvy.

Ako môže byť takáto zmluva daňovo zvýhodnená? Zákon o dani z príjmov rozdeľuje jednotlivé druhy príjmov do paragrafov a potom do tabuliek daňového priznania. Samostatne sa uvádzajú príjmy zo zamestnania, podnikania, prenájmu či predaja majetku. Zmluvy podľa Občianskeho zákonníka nie sú ani jedným z vyššie spomenutých druhov príjmov, a preto sa zaraďujú medzi tzv. ostatné príjmy. Zákon o dani z príjmov ďalej hovorí, že takéto jednorazové, náhodné príjmy je možné do výšky 500 eur/rok oslobodiť. V praxi to znamená, že ak máte takýto príjem do výšky 500 eur, nemusíte ho uvádzať v daňovom priznaní a ak máte príjem na základe takejto zmluvy vyšší, 500 eur si môžete oslobodiť a do daňového priznania uvádzate len rozdiel. Obojstranne výhodný model, ktorý umožní ľudom mimo zamestnania či podnikania legálne zarobiť naozaj minimálny príjem a na druhej strane drobný živnostník či firma si vie dať takýto jednorazový výdavok do nákladov, bez toho, aby musel niekoho na pár hodín zamestnávať, či posielať na živnostenský úrad.

Vždy som hovorila, že je len otázkou času, kedy aj na túto možnosť v zákone príde a už je to tu. Čo sa teda má zmeniť?

Na  septembrovej schôdzi parlamentu sa prerokováva aj novela zákona o dani z príjmov, ktorá k týmto príjmom vkladá jednu krásnu vetu a síce „za príležitostnú činnosť sa nepovažuje činnosť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu.“

A ministerstvo ďalej vysvetľuje, že fyzickej osobe plynie príjem z príležitostnej činnosti vtedy, ak sa sama rozhodne vykonať určitú činnosť, a to bez zmluvne dohodnutej povinnosti, ktorú by jej určila alebo prikázala iná osoba (napr. príjem z príležitostnej činnosti ako je zber lesných plodov, odvoz nepotrebného papiera do zberných surovín, pokosenie trávy susedovi a pod.).

Čo z návrhu vyplýva? Že ak sa chcete príležitostne s niekým na niečom dohodnúť, musí to byť bez zmluvy a potom sa pýtam, kde sa stratilo to, že aj ústna dohoda je dohoda? A keďže to nebudete mať písomne, resp. zmluvne, tak si to druhá strana nemôže dať do výdavkov – zlá správa pre živnostníkov, podnikateľov, ale aj drobné neziskové organizácie. A ďalej, dobrá správa pre spoluobčanov, ktorí napríklad predávajú lesné plody a hríby pri ceste – vy tak konáte z vlastnej vôle, takže vy si môžete naďalej príležitostne „privyrábať“.

No povedzte, nie je to krásne Kocúrkovo táto naša krajina? Chcete si legálne privyrobiť, obidvaja to  priznáte a zákon vám potrebuje aj tak klepnúť po prstoch, kďežto keď budete za odmenu zbierať a predávaťlesné plody alebo kosiť trávniky, a nikde to nepriznáte, je to naďalej v poriadku?

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.