Denník N

Má zmysel žiť vedu na Slovensku? My na žijemvedu.sk veríme, že áno!

Žijemvedu.sk je priestor pre všetkých slovenských vedcov, ktorí chcú zvýšiť efektivitu a kvalitu výskumu na Slovensku.

Kto sme?

Začali sme ako skupina piatich postdocov pôvodom zo Slovenska, ktorým nie je osud vedy doma ľahostajný. Ako odpoveď na kauzu s prerozdeľovaním eurofondov na výskum sme spísali iniciatívu „Nie je nám to ukradnuté!“. Do dnešného dňa ju okrem nás podpísalo ďalších takmer 370 vedkýň a vedcov, pôsobiacich doma aj v zahraničí, a 21 ľudí mimo vedeckého prostredia.

Dnes je nás už viac ako 230 na Facebooku, takmer 120 na žijemvedu.sk a každým dňom sa viac a viac ľudí pridáva do našej komunity.

Našou snahou je zo žijemvedu.sk vytvoriť interaktívnu komunitu slovenských vedcov doma a v zahraničí, ktorá sa bude snažiť o zlepšenie postavenia vedy a podmienok na výskum na Slovensku. Prostredníctvom prezentovania názorov vedcov na spoločenské dianie a riadenie vedy, prinášaním informácií o fungovaní zahraničných pracovísk a zvyšovaním povedomia verejnosti a politických predstaviteľov o práci vedcov sa chceme podieľať na tom, aby sa potenciál, ktorý slovenská veda má, aj plne realizoval.

Konkrétne chceme napomáhať k hľadaniu riešení pre nasledujúce priority:

 • Vytvorenie transparentného a nezávislého systému hodnotenia výskumných projektov na Slovensku.
 • Vytvorenie stratégie pre úspešné prilákanie slovenských aj zahraničných odborníkov na slovenské univerzity a inštitúty.
 • Zvýšenie mobility vedeckej komunity, napríklad prostredníctvom mobilitných grantov v rámci existujúcich grantových agentúr
 • Poskytnutie priestoru na tvorbu medzinárodných i medziodborových spoluprác

Naše doterajšie aktivity:

 • Oslovili sme prezidenta SR a vládu SR a informovali sme ich o iniciatíve “Nie je nám to ukradnuté!”.
 • Oslovili sme predstaviteľov vedeckej komunity, konkrétne rektorov výskumných univerzít a predsedu SAV.
 • Zriadili sme blog, v ktorom členovia platformy dostali priestor na spracovávanie tém, ktoré ich zaujímajú a považujú za dôležité o nich diskutovať.
 • Uskutočnili a vyhodnotili sme prieskum medzi signatármi výzvy “Nie je nám to ukradnuté!” o tom, ako si predstavujú ďalšie fungovanie platformy a či/ako sú ochotní sa doň aj aktívne zapájať (vyhodnotenia dotazníkov).
 • Založili sme fórum, ktoré na začiatok ponúka tieto veľmi všeobecné okruhy:
   • Ako ísť robiť vedu do sveta
   • Ako robiť vedu na Slovensku
   • Ako robiť vedu, ktorú žijem, a robiť ju dobre?
   • Doterajšie aktivity žijemvedu
   • Nie je nám to ukradnuté!
   • Zaujímavé iniciatívy na propagáciu, podporu a popularizáciu vedy
 • Organizujeme nultý ročník stretnutia slovenských vedcov pôsobiacich doma i v zahraničí, uskutoční sa 22. decembra 2017 a registrácia je otvorená na: Konferencia slovenských vedcov Registrácia. Tento testovací ročník bude zameraný na vzájomné zoznámenie zahraničných a domácich členov žijemvedu.sk a zahájenie spolupráce na ďalších aktivitách platformy. Očakávame otvorenú diskusiu o problémoch slovenskej vedy, ktorej výsledkom by mal byť návrh riešení, na ktorých by sa členovia žijemvedu.sk vedeli a chceli podieľať.

V nasledujúcich bodoch je zhrnuté, čo členovia žijemvedu.sk vnímajú ako najzásadnejšie témy, ktorými je nutné sa zaoberať, aby sa zvýšila efektivita a kvalita výskumu na Slovensku (zdroj: dotazníky žijemvedu.sk):

 • Zlepšenie informovania o aktuálnych a plánovaných grantoch a iných možnostiach financovania vedy a výskumu na Slovensku.
 • Zabezpečenie objektívneho a transparentného hodnotenia vedeckých projektov na univerzitách a v akadémii prizvaním zahraničných expertov.
 • Väčšia aktivita pri podpore návratu slovenských vedcov zo zahraničia. Vytvorenie motivujúcich podmienok pre návrat.
 • Napĺňanie zadefinovaných vízií a strategických opatrení na rozvoj vedy a inovácií plánovaných na obdobie rokov 2014 až 2020 (Správa Priority vedy a výskumu SAV, Stratégia výskumu a inovácií RIS3).
 • Riešenie problematiky rovnosti príležitostí vo vede. Podpora návratov po rodičovskej dovolenke, predškolské zariadenia pre deti v areáloch výskumných ústavov a univerzít…
 • Prepájanie slovenských vedcov zo zahraničných a domácich pracovísk formou konferencií a workshopov, kde by sa okrem iného diskutovali aj  problémy vedy na Slovensku a hľadali stratégie na ich riešenie.
 • Vytvorenie poradnej skupiny z radov vedcov so skúsenosťami z pôsobenia v zahraničí, ktorá by komunikovala s ministerstvom školstva a vedúcimi predstaviteľmi vedy s cieľom zúžitkovať získané skúsenosti v prospech rozvoja vedy na Slovensku.

To, čo nás najviac spája, je presvedčenie, že cesta k zlepšeniu postavenia vedy a vedcov na Slovensku vedie cez záujem a spoločnú aktívnu snahu celej slovenskej vedeckej komunity. Hoci pôsobíme na zahraničných pracoviskách, cítime sa byť jej súčasťou aj my a veríme, že spoluprácou s kolegami doma sa nám môže podariť naštartovať pozitívne zmeny.

Ak máte pocit, že tieto témy a otázky zaujímajú aj vás, neváhajte nás kontaktovať na info@zijemvedu.sk.

Napíšte nám, ako by ste chceli pomôcť, a my Vám radi dáme priestor na realizáciu vášho nápadu.

Žijemvedu.sk je priestor pre všetkých slovenských vedcov. Budeme radi, keď sa zapojíte aj vy.

Admin tím žijemvedu.sk

 

Autori: Dominika Hroššová, Jana Laláková, Dominika Truban, Marek Bartošovič a Marek Šebesta

 

Teraz najčítanejšie

Žijemvedu.sk

Sme nadstranícka platforma, ktorá chce spájať slovenských vedcov doma a v zahraničí a realizujeme iniciatívu "Nie je nám to ukradnuté!"