Denník N

František obvinený z herézy

Kauza Bezák otvorila (otvorila?) oči niekoľkým katolíkom na Slovensku. Kauza František otvorí (otvorí?) oči niekoľkým kresťanom po celom svete.

Keď sme pred rokmi začali v katolíckom spoločenstve nahlas hovoriť o milosti, o milosrdnejšom Bohu, o nesúdení, keď som začal písať zamyslenia nazvané Radikálna milosť a zrazu nejakým činom ich odoberalo 5 tisíc ľudi na SK, začala naša cesta von z inštitucionálnej cirkvi.

Čím viac sme rozumeli Bohu ako akceptujúcemu, milujúcemu, inkluzívnemu, tým viac sme cítili voči nám skryté podozrenie a neskôr aj otvorené odmietnutie zo strany našich „spolubratov“. Nielen katolíkov. Nielen pre katolíckych kňazov, rehoľníkov, ale postupne začal byť milosrdný Boh z našich úst herézou aj pre „pokrokovejších“ evanjelikov, charizmatikov, protestantov.

Bolo smutné a bolestivo známe podobný proces sledovať na Róbertovi Bezákovi. Bude smutné sledovať tento proces na Františkovi. Nielen preto lebo sa im deje „krivda“. Ja si dokonca myslím, že nedeje. Myslím si, že obaja kráčajú na ceste otvorených a slobodných ľudí k väčšiemu prijatiu, viac a viac odhaľujú bezpodmienečnosť a univerzalitu Kristovej – Božej – lásky a tak sa ich prirodzene systém založený na exklúzii, exkluzivite, hraniciach, zákonoch a súdení, snaží zbaviť. A čím ďalej na tejto ceste zájdu, tým viac budú prenasledovaní, tým viac budú vlastnou zásluhou mimo náboženského systému, v ktorom sa pohybujú, o ktorom si myslia, že ho majú viesť.

Jednoduchými, „populistickými“ slovami povedané, náboženstvo a láska nemajú nič spoločné. A aj keď si Róbert a František myslia, že dokážu, „reformovať“ ich náboženský systém, alebo by sa o to mali aspoň pokúšať, mýlia sa. Čím viac a dlhšie bude Róbert lipnúť na tom, že „bol vyvolený Bohom za biskupa“, čím viac bude František trvať na obnove inštitucionálnej cirkvi, tým viac sa budú obaja vyhýbať oveľa fundamentálnejšiemu problému, uprostred ktorého sa vyskytli.

PS To je samozrejme iba môj názor :)

Teraz najčítanejšie

Martin Švikruha

Na ceste odhaľovania, že človek je dôležitejší ako inštitúcia. Azda bude nápomocná sklamaným z inštitucionalizovaných foriem kresťanstva a spoločne sa pokúsime hľadať odpoveď na otázku, či neexistuje autentickejšie, nedogmatické, slobodné, organické prežívanie viery.