Denník N

Cirkvi môžu byť prorockým hlasom proti korupcii

Dnešný protikorupčný pochod v Bratislave dáva možnosť prehovoriť prorockým hlasom aj cirkvám a kresťanom na Slovensku. Chopia sa jej?

Dnes sa v Bratislave koná ďalší Veľký protikorupčný pochod, ktorý sa usiluje dosiahnuť dôsledné vyšetrenie viacerých korupčných káuz na Slovensku a vyvodenie zodpovednosti.

Myslím, že táto občianska iniciatíva vytvára vhodný priestor aj pre cirkvi a kresťanov na Slovensku, aby jasne poukázali na neprijateľnosť korupčného správania – či už v politike, pri podnikaní alebo aj v samotných cirkvách.

Že sa to nedá? Bolo by to politicky nekorektné? Nevhodné?

Dovolím si v tejto súvislosti citovať slová, ktoré pred časom o korupcii povedal rímsky biskup, pápež František:

„Kto platí za korupciu? Korupcia mocných končí tým, že na ňu doplácajú chudobní, ktorí pre chamtivosť tých druhých nemajú ani to najpotrebnejšie, na čo majú právo. Jediný spôsob, ako zvíťaziť nad hriechom korupcie, je služba iným, ktorá očisťuje srdce (por. 1 Kr 21, 1 – 16). (…)

Korupcia je hriech, ktorý je na dosah ruky a ktorého sa dopúšťa ten, kto má ekonomickú, politickú či cirkevnú moc nad druhými. Kto platí za korupciu? Ten, kto ti dáva úplatok? Nie, ten je iba prostredníkom. Na korupciu doplácajú núdzni, chudobní materiálne i duchovne. Korupcia pochádza z arogancie a pýchy, zatiaľ čo služba ťa robí poníženým, keďže predstavuje pokornú činorodú lásku na pomoc dru­hým.“

„Skorumpovaný človek škandalizuje spoločnosť, pohoršuje Boží ľud. Východiskom pre skorumpovaných politikov, podnikavcov či cirkevných predstaviteľov je prosiť o odpustenie.“

Zdá, že priame financovanie platov duchovných a chodu biskupských úradov registrovaných cirkví na Slovensku vedie často aj k ich mlčaniu pri takých príležitostiach, keď by mal zaznievať ich kritický hlas voči tým, ktorí držia v rukách moc. Zaujímavo sa nad touto témou na stránkach viacerých denníkov opakovane zamýšľa Lubomir Martin Ondrasek (naposledy pre Postoj).

Myslím, že je načase prelomiť takéto zbabelé, pragmatické a neevajneliové mlčanie. Modlím sa dnes za to, aby sa slovenské cirkvi nebáli prehovoriť vtedy, keď majú byť prorockým hlasom, ktorý je spoločnosť pripravená počúvať a nasledovať.

Osobne sa mi prieči také kresťanstvo, ktoré v spoločnosti počuť len bojovať proti potratom, umelému oplodneniu, či partnerstvám gejov a lesieb, a ktoré sa naopak nedokáže ozvať vtedy, keď sa deje evidentné bezprávie.

…opäť raz snívam svoj sen o cirkvách a kresťanstve, ktoré sú iné

 

Páčil sa vám tento text? Sledujte aj našu komunitu Starokatolíci v Bratislave na Facebooku a web www.starokatolici.eu.

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Som manžel, otec, teológ, starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista. V rokoch 2019-2023 som pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea. Aktuálne pôsobím na pozícii projektového manažéra v Nadácii Volkswagen Slovakia. Venujem sa najmä otázkam náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, právam menšín a vzťahu štátu a cirkví.