Denník N

Význam a zmysel

Caravaggio, Večera v Emauzách, verzia 1606

 

Včera som si prečítala krátku brožúru vyhľadávaného cudzinca, ktorý však už žije na Slovensku nejaký – ten čas. Pre mňa je zázrakom aj to, ako sa kňazi z okolitých krajín naučili po slovensky a dokážu Vám porozumieť hoci len niekoľko slov a viet. Páter Josef Hegglin sa pozastavil nad nejasnosťou charakteru Boha v Novom a Starom Zákone (http://www.misionari.sk/kniznica/436-bohsz). Naše domnienky, absurdná samostatnosť zorientovať sa vo všetkom len vlastným úsudkom sa totiž uchytila aj pri súkromnom čítaní Žalmov, Biblie. Takéto počuť ako argument, prečo teológiu nikto nepotrebuje.

Dnes blahorečili Slováka Titusa Zemana SDB. Jeho život bol príbehom, v ktorom hľadal harmonický stav v srdci medzi pozíciami, aké človeku ponúka v spoločnosti druhých ľudí každodennosť a vernosťou blízkemu požehnaniu niekde pri. Aké dôverne známe…

Žijeme v dobe zoznamov, evidencií, a tým pádom nepresnosti. Poznámky o luxusných miestach adresujeme hospicom, poznámky medzi rečou nenájdeme, snáď, len v záväznom diári. Práve preto občas potrebujeme počuť pri slávnostných úkonoch o tom menej slávnostnom až zúfalom, kde sú všetci povolaní naučiť sa odpúšťať.

A pri tejto téme vkladám tri strofy od zajtrajšej oslávenkyne Terézie z Lisieux.

*

Můj život chvílka je, vteřina pomíjivá,

která mi uniká a mizí jako sen.

Na lásku k tobě mi, Pane, jak sám víš, zbývá

jen tento dnešní den!

 

Toužím jen po tobě, Ježíši milovaný,

zůstaň mi oporou v tomto dni jediném,

usměj se, ujmi se v mé duši kralování

aspoň na dnešní den!

 

Co na tom, hrozí-li mi budoucnost snad temně,

o zítřek neprosím. Můj Pane, zahal jen

svým stínem život můj, chraň čisté srdce ve mně

aspoň po dnešní den!

 

*

 

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Snažím sa mať rada aj poéziu v próze - ten padací most, ktorý si musí každý strážiť sám. Z menej známych, ale zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.