Denník N

Doprava a Nitriansky samosprávny kraj v skratke …

Pod kompetencie oddelenia dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja patria služby v oblasti verejnej osobnej dopravy, ktoré spadajú do územného pôsobenia samosprávneho kraja a činnosti spojené s cestným hospodárstvom.

Oddelenie dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja :
• spracováva podklady k udeľovaniu a odnímaniu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú
autobusovú dopravu,
• pripravuje podklady k schvaľovaniu cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy,
• zabezpečuje plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa
štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja
cestného hospodárstva,
• vykonáva koncepčnú a analytickú prácu v oblasti cestného hospodárstva,
• zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa
potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.

Vyše 13 miliónov eur získal Nitriansky samosprávny kraj z fondov Európskej únie na modernizáciu troch ciest II. triedy. Rekonštruovať sa z nich bude 30 kilometrový úsek cesty II/580 Šurany–Podhájska-Kalná nad Hronom (za viac ako 6 miliónov eur), cesta II/562 Šaľa-Nitra (takmer 18 km za vyše štyri milióny eur) a vyše 12-kilometrový úsek cesty II/511 medzi Topoľčiankami a Skýcovom za takmer tri milióny eur.

Sumou vo výške 279 tisíc eur Nitriansky samosprávny kraj spolufinancoval výstavbu kruhovej križovatky na Ludanskej ceste v Leviciach, ktorá už slúži motoristickej verejnosti. Celkové náklady na dopravné dielo, ktoré vzniklo v spoluinvestorstve s Mestom Levice a vyžiadala si ho potreba zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky, dosiahli vyše 500 tisíc eur.

Strediská, zabezpečujúce správu a údržbu ciest v Nitrianskom samosprávnom kraji :

• Stredisko správy a údržby Topoľčany

• Stredisko správy a údržby Komárno

• Stredisko správy a údržby Nové Zámky

• Stredisko správy a údržby Levice

• RSÚC Nitra a. s.

Renáta Kolenčíková
Poslankyňa NSK

Teraz najčítanejšie