Denník N

Cestovný ruch v Nitrianskom samosprávnom kraji v skratke …

Odbor cestovného ruchu v rámci svojej kompetencie :

• koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji /“NSK“/
• vypracúva stratégiu rozvoja cestovného ruchu a marketingu
• organizuje podujatia, veľtrhy a výstavy regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu, ktoré majú vplyv na propagáciu cestovného ruchu v samosprávnom kraji,
• koordinuje spoluprácu v cestovnom ruchu so zahraničnými partnermi na báze oficiálnych zmlúv o spolupráci,
• spolupracuje pri príprave a realizácie projektov rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v NSK,
• zabezpečuje poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení v oblasti cestovného ruchu, výrobu máp, publikácií, turistických sprievodcov, upomienkových a darčekových predmetov a suvenírov pre potreby propagácie cestovného ruchu na veľtrhoch, výstavách a organizovaných podujatiach zameraných na rozvoj cestovného ruchu,
• dlhodobo a koncepčne vyhľadáva v zahraničí regióny vhodné pre spoluprácu v záujme podpory rozvoja NSK,
• vypracováva a implementuje projekty týkajúce sa rozvoja zahraničnej a cezhraničnej spolupráce.

Medzi prioritu NSK v cestovnom ruchu je budovanie cyklotrás, certifikovanie ubytovacích zariadení a realizácia projektov.
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja svojím uznesením č. 35/2016 zo dňa 21. marca 2016 schválilo dokument „Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2020“.

Sú vypracované 4 štúdie cyklotrás :

1. Ponitrianska cyklomagistrála
2. Pohronská cyklomagistrála
3. Ipeľská cyklomagistrála
4. Považská cyklomagistrála

a

III. etapa Cyklistického chodníka Nitra – Vráble.

Zahraničné vzťahy

Nitriansky samosprávny kraj má podpísaných 13 zmlúv so zahraničnými partnerskými regiónmi v Európe:

Česká republika
KRAJ VYSOČINA

Francúzska republika
DEPARTMENT L´OISE

Francúzska republika
REGIÓN CHAMPAGNE-ARDENNE

Bieloruská republika
MINSKÁ OBLASŤ

Maďarská republika
ŽUPA KOMÁROM-ESZTERGOM

Maďarská republika
ŽUPA VESZPRÉM

Taliansko
PROVINCIA DI CREMONA

Srbská republika
Zlatiborský okruh

Bulharská republika
Vračanský kraj

Ruská federácia
Orlovská oblasť

Chorvátska republika
Viroviticko-podravská župa

Ukrajinská republika
Kirovohradská oblastná
štátna administratíva

Poľská republika
Lubuské vojvodstvo

Renáta Kolenčíková
Poslankyňa NSK

Teraz najčítanejšie