Denník N

Prečo by som opäť šiel študovať na LFUK

Ako som písal, v tomto blogu sa chcem venovať prednostne medicínskym témam, ale taktiež vyvracať hoaxy. Ako študentovi LF UK mi nedá nereagovať (na nezmyselný a proti fakulte namierený) článok https://www.aktuality.sk/clanok/505361/preco-by-som-uz-v-bratislave-medicinu-nestudovala/ uverejnený na aktuality.sk 4.10.2017 nakoľko som si všimol, že získal väčšiu pozornosť verejnosti, ako si svojou kvalitou zaslúžil.

Článok sa neznaží podať objektívny pohľad na výučbu, skôr iba na vypichnutie „pikošiek“ ktoré sú často absolútne odtrhnuté od reality na škole. Minimum citácie, ktorá skôr miesto seriózneho rozhovoru pripomína spleť výmyslov založených na argumente „jedna pani povedala“. Poďme sa pozrieť po jednotlivých bodoch, kde redaktorka zavádzala alebo zveličovala:

  1. K samotnej biofyzike píše autorka, že je to predmet ktorý je čisto teoreticky a nikdy ho nepoužila. Podstatou toho predmetu je naučiť sa základné mechanizmy akými napríklad naše bunky komunikujú a šíria sa vzruchy, na akom mechanizme je postavené CT zobrazenie alebo ultrazvuk. V minulosti to bola jedna z najťažších skúšok a na mnohých fakultách sa na nej vyhadzovala tretina študentov. Totiž asi by nikto zo zdieľajúcich nechcel ísť k lekárovi, ktorý nevie ako vlastne spravil cétečko, alebo prečo na ultrazvuku vidí, čo vidí.
  2. Časť o rastlinnej bunke z biológie je krásna ukážka ako neaktuálny tento článok je. V súčasnosti totiž sa rastlinná bunka už nepreberá. Predmet „Biológia a genetika“ sa zaoberá princípmi akým spôsobom funguje DNA, ako ju môžeme izolovať z buniek, prípadne molekulové mechanizmy vzniku rakoviny.
  3. Čo sa týka študijného oddelenia, jeho stránkové hodiny sú vypísané na internete a väčšina vzorových hárkov je vopred zverejnená, dokonca pred začiatkom nového semestra sme tieto informácie dostali v maili, aby sme si ich mohli vyplniť a nemuseli sa na študijnom oddelení zdržiavať
  4. Čo ma asi najviac dostalo je státie na literatúru..                                                                                                          Knižnica je otvorená pre študentov, ktorí už absolvovali zápis. Zápis sa koná medzi 8-12 hodinou a treba tam byť osobne prítomný. Neviem teda, prečo by niekto stál od 5:00 v rade do knižnice, aby sa potom presunul na zápis a opäť do knižnice. V súčasnom akademickom roku sa vyčlenilo väčšie množstvo financií práve na nákup kníh.Knihy v prípade starších študentov si môžete vypožičať vždy, keď tie predchádzajúce vrátite, to znamená, že sú v knižnici kontinuálne dopĺňané keď ich tam niekto prinesie. Samozrejme, každý by bol radšej, keby boli knihy nové a mal hneď nachystanú kôpku. Narozdiel od Francúzska u nás neplatíte školné, v sume ktorého by ste si tieto knihy mohli pohodlne zakúpiť a následne aj predať na študentskej burze, vďaka čomu sa k nim dá dostať aj za polovičnú sumu.
  5. V škole priamo na fakulte funguje jedáleň, kde sa okrem profesorov naje aj bežný smrteľník bez titulu. Ak by ste mali záujem vyskúšať jej kvalitu, prikladám aj jedálny lístok na najbližší týždeň. https://zona.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/Aktualne_jedalne_listky/LF_9_10_2017.pdf Okrem toho na internátoch fungujú ďalšie 3 jedálne, kde je možnosť si denne vybrať z viac ako 15 jedál za menej ako dve eurá. Takže asi toľko k bodu, že sa nenajete. Tento obrázok dokonale opisuje spojitosť medzi kvalitou výučby medicíny a stravovaním študentov a ako veľmi sa autorka snažila nájsť palicu, ktorú by použila.
  6. Písať o vzhľade budovy práve v roku, kedy sa začala asi najväčšia prerábka fasády a taktiež sa postupne renovuje aj vnútro budovy je opäť maximálne neobjektívne. Okrem toho sa každým rokom zlepšuje vybavenie školy, prváci majú online pitvu, kde sa môžu pozerať ako prebieha reálna pitva. Máme moderne zariadené laboratória na biochémii a chémii, nové mikroskopy Carl Zeiss na ústave mikrobiológie: V prvom ročníku sa na cvičeniach z biológie učíme získať a namnožiť metódou PCR DNA z vlasov, využíva sa simulačné centrum kde sa simulujú pôrody, operácie. Študenti majú k dispozícii taktiež 3D tlačiarne, mnoho študentov už teraz pracuje na výskume na SAV, čo je určite presnejšie kritérium kvality ako názor redaktorky, ktorej spektrum článkov je od predpovede počasia až po históriu hrobky svätého Mikuláša.
  7. Pochybnosti o autenticite vo mne vyvolávajú aj tvrdenia o bezcielnom motaní v bielom plášti. Na obrázku z našej stáže môžete vidieť, že študenti sa po nemocnici pohybujú iba v bielom oblečení ako zdravotnícky personál. Preto pochybujem, že pani doktorka len zabudla ako bola posledné štyri roky oblečená a pripomína mi to zmes všeobecne platných „predsudkov“.                                                     
  8. Čo sa týka praxe. Okrem ošetrovateľstva v prvom ročníku sa pichajú injekcie, meria tlak a pulz, prípadne saturácia krvi aj na fyziológii v druhom ročníku. Mimo toho od prvého ročníka máte opäť ako bežný študent n’ možností zúčastniť sa zahraničných stáži. Počas leta máte od tretieho ročníka povinné stáže, a pokiaľ máte záujem, môžete v nemocniciach ako medik aj pracovať. Na nedostatok skúsenosti sa tým pádom môže sťažovať len ten, kto sa im vyhýbal. Nikto vám na žiadnej vysokej škole k titulu nepribalí aj pack skúsenosti.
  9. Porovnanie s Francúzskom je neopodstatnené. Ak má študent záujem, môže kľudne využiť ERAZMUS a spoznať aj iné krajiny. Na druhej strane, aj v Bratislave máme množstvo vynikajúcich a ochotných lekárov, ktorí odovzdávajú svoje know how študentom a namiesto uznania sa im ujde len článok plný výmyslov a poloprávd, ktorý ich prácu degraduje.
  10. Nakoniec mi príde absolútne neprofesionálne po 8 kritizujúcich bodoch nechať vyjadreniu fakulty 8 riadkov a vôbec sa neopýtať na názor súčasných študentov, profesorov alebo klinických lekárov.

 

Zhrnutie: Samozrejme slovenské zdravotníctvo má chyby o ktorých si myslím, že sa dostatočne v spoločnosti diskutuje a veci sa hýbu vpred. Na druhej strane, nikto sa nesnaží poukázať na ľudí, ktorí napriek slabšiemu finančnému ohodnoteniu majú záujem svoje poznatky zdieľať so študentmi a pomáhať im. Aj týmto spôsobom by som im v mene študentov (a v konečnom dôsledku aj pacientov) chcel povedať veľké Ďakujem.

Teraz najčítanejšie

Dalibor Gallik

Som študentom tretieho ročníka na LFUK. Všimol som si, že mnoho ľudí má napriek vyšetreniu u lekára naďalej otázky a chceli by vedieť aj najnovšie možnosti liečby, alebo poznať posledné zistené výskumy. Každý mesiac budem prinášať články na aktuálne témy v spoločnosti: ako sú sezónne alergie, chrípka a aktuálne ochorenia. Zaujímavosti o ľudskom tele a medicíne. Rozhovory s odborníkmi z klinickej aj akademickej oblasti. Vyvracanie nebezpečných hoaxov. Zároveň mi môžete napísať ohľadne vášho problému a ja so staršími spolužiakmi ho budeme konzultovať s vyučujúcim daného oboru.