Denník N

Zdravotníctvo v Nitrianskom samosprávnom kraji v skratke …

 

Nitriansky samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií v oblasti zdravotníctva zabezpečuje štátnu správu ako prenesený výkon štátnej správy :

 • vydáva povolenia a rozhodnutia vo veciach poskytovania zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľstva a humánnej farmácie,
 • vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny vrátane ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť,
 • schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • zverejňuje na svojom webovom sídle rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni
 • vo vymedzenom rozsahu rieši podnety a sťažnosti na odbore zdravotníctva, ktoré nesúvisia s kvalitou poskytnutej zdravotnej starostlivosti a podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,
 • informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o nedostatkoch v kvalite humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky, o pozastavení registrácie humánneho lieku a stiahnutí humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu alebo stiahnutie zdravotníckej pomôcky z prevádzky.

Zdravotnícke zariadenie v NSK :

 • Forlife, o. Všeobecná nemocnica Komárno
 • Nemocnica s poliklinikami n.o., prevádzka Všeobecná nemocnica s poliklinikou Topoľčany
 • Nemocnice s poliklinikami n.o, prevádzka Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levice
 • NsP Šaľa
 • Poliklinika NSK Šaľa
 • Poliklinika Štúrovo

 

 

Teraz najčítanejšie