Denník N

Lenivý až na Nobelovu cenu

Richard H. Thaler

Svetoznámy spolupracovník Danny Kahneman v jednom rozhovore hovoril o jeho najlepšej vlastnosti, že to je lenivosť. A predsa si Akadémia vo Švédsku po roku opäť vzala na mušku niekoho s prekvapujúcim literárnym talentom.

Richard Thaler patrí v ekonómii medzi tých, ktorí si veľmi dobre uvedomujú iracionálnosť rozhodovania sa človeka pod vplyvom neistôt. Kvalita, na ktorú premenil svoju „najlepšiu“ vlastnosť, je tu pri mne – kniha s obálkou, ktorá vyšla v češtine v roku 2015 pod názvom Neočekávané chování (Příběh behaviorální ekonomie).  Jej autor nechŕli vydania len – tak, hoci provokuje argumentami  a príkladmi šmahom ruky. Žiadny bod na hranici racionality nedokáže ozrejmiť, prečo ešte mnohé vplyvné hlasy súčasnosti chcú spochybniť priesečníky a potrebné investície do spoločenských a humanitných vied, ako to dokumentuje aj zloženie švédskeho výboru pre ekonomické vedy, kde je možné vzhliadnuť napríklad aj profesora kognitívnych vied Petra Gärdenforsa, ktorý pred pár rokmi prednášal aj na Trnavskej univerzite v Trnave.

Vážme si základy študijných odborov, ktoré vieme ľahko speňažiť na efektný banner. Je ťažké propagovať matematiku, analýzu, logiku, odvahu formulovať názory a vyvíjať svoje formulácie v zrozumiteľné alebo iba podnetné formulácie… Ale toto všetko sa skrýva v ekonomickom myslení, na ktoré sme vo vývoji takmer pozabudli. Oháňame sa ľavicovým a pravicovým a stredovým  a skríženým a neschodným, ale ich teoretickí otcovia by nám dali! Efektívny manažment nestačí ani na dôsledky v regionálnej doprave, na nutnú kolíziu environmentalistiky a obyčajnej kapacity ciest. Individuálny výber je zradný a bežný, o čom svedčí zamyslenie v každej dobe. Tento autor nedostal cenu za nejakú motivačnú linku v tvorbe, ale za celozrnný pohľad na vec.

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Snažím sa mať rada aj poéziu v próze - ten padací most, ktorý si musí každý strážiť sám. Z menej známych, ale zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.