Denník N

Je možnosť požiadať o informácie dostupná naozaj pre každého?

V diskusii k novele infozákona sa veľa hovorí o inštitúciách a o tom, aké sú pre ne infožiadosti administratívnou záťažou. Menej sa už hovorí o žiadateľovi a o tom, čo všetko musí urobiť, ak chce od inštitúcie získať informácie.

Predstavte si, že informácie, ktoré potrebujete získať, by mohlo mať vaše mesto alebo susedné, vyšší územný celok a možno aj ministerstvo. Pre ilustráciu to bude Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj (kraj) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (ministerstvo). Hoci viete, že takáto možnosť existuje, infožiadosť ste zatiaľ neposielali. Vyskúšajte si to s nami prvýkrát.

V prvom rade musíte zistiť, ako máte postupovať a komu presne treba žiadosť adresovať. Inštitúciám vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 1 infozákona povinnosť zverejniť, okrem iného, miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, podať opravný prostriedok či preskúmať súdom rozhodnutie inštitúcie. Rovnako by mala zverejniť celý postup vybavovania infožiadostí a sadzobník poplatkov.

Bolo by to jednoduché, ak by toto ustanovenie inštitúciám aj predpisovalo aspoň jeden zo spôsobov, akým musia tieto informácie zverejniť. Pokiaľ je táto informácia na webe, dostane sa k nej každý, kto má základné e-zručnosti a prístup k internetu. Ak však inštitúcia zverejní tieto informácie len v písomnej podobe a poskytne ich k nahliadnutiu v budove inštitúcie, napríklad, na úradnej tabuli, okruh žiadateľov, ktorí sú schopní sa k tejto informácii efektívne dostať, sa výrazne zúži. Prvá a najväčšia prekážka je vzdialenosť. Cestovať cez polku Slovenska len preto, aby ste sa pozreli na úradnú tabuľu na chodbe inštitúcie, je nelogické, keď táto brožúra môže visieť na webe. Navyše, obmedzujúce sú aj hodiny, v ktorých môžete inštitúciu navštíviť, lebo sa, napodiv, prekrývajú s vaším pracovným časom.

Podarí sa vám nájsť tieto informácie na webe vybraných miest, kraja a ministerstva? Ako na ktorom.


Na webe Ružomberka 
sme o infozákone nenašli ani slovo

Napríklad, na webe Ružomberka nenájdete žiadne informácie, ktoré by sa týkali sprístupňovania informácií v zmysle infozákona. Samozrejme, mesto zverejňuje zmluvy, faktúry aj objednávky, ale nikde na webe nespomína, že aj vy sami môžete o informácie proaktívne požiadať. Túto informáciu nenájdete v sekcii samospráva, ani v podsekcii, ktorá sa týka zverejňovania už spomínaných zmlúv, faktúr a objednávok. Môžete sa skúsiť pozrieť do kontaktov, no ani tam nenájdete žiadny konkrétny kontakt pre posielanie infožiadostí. Skúste ešte do vyhľadávača zadať kľúčové slová: zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 211/2000, sprístupňovanie informácií. Spolu aj osobitne. Podarilo sa? My sme nenašli. Akurát, hneď v prvom nájdenom odkaze sa jeden užívateľ sťažuje, že sa mu tento web „vôbec, ale vôbec nepáči“. Ostáva nám len súhlasiť. Na webe sme bez výsledku strávili 6 minút 23 sekúnd.

Ružomberok kontakty 2015
Zdroj: web Ružomberka, 1.4.2015

 


Liptovský Mikuláš a Žilinský kraj informujú aj nad rámec zákona

Nespokojnosť zmierni web Liptovského Mikuláša, ktorý je v tomto smere ukážkový. Za 38 sekúnd sme našli v sekcii samospráva všetky potrebné informácie – komu infožiadosť adresovať a ako postupovať. Mesto dokonca zverejňuje aj zoznam a obsah už sprístupnených informácií, kam sa snaží žiadateľov nasmerovať a vyhnúť sa tak duplicitným žiadostiam. Vyzerá, že posledného trištvrte roka nebol aktualizovaný a nedá sa v ňom dobre vyhľadávať, ale takéto proaktívne zverejňovanie informácií nad rámec infozákona je stále skôr zriedkavou praxou.

Liptovský Mikuláš_Zverejňovanie dokumentov 2015
Zdroj: web Liptovského Mikuláša, 1.4.2015

Rovnako príjemne vás v tomto smere prekvapí aj web kraja, ktorého hlavná stránka linkuje na všetky potrebné informácie. Našli sme ich tiež do minúty. Podobne ako Liptovský Mikuláš aj kraj uvádza zoznam infožiadostí, ktorým sa v minulosti už vyhovelo. Za rok 2015 ich bolo zatiaľ 19. Hoci kraj uvádza, že nie sú zverejnené všetky kvôli zabezpečeniu ochrany osobnosti a osobných údajov, myslíme si, že to nie je dôvod na ich nezverejnenie. Hoci je to prácnejšie, mohli by to vyriešiť vylúčením len týchto citlivých informácií.

ZSK_potrebne info
Zdroj: web ŽSK, 1.4.2015


Na webe ministerstva pôdohospodárstva informácie nenájdete, treba prísť osobne

Na webe ministerstva sa dlho nezdržíte (my sme sa minútu 20 sekúnd), ale ani sa veľa nedozviete, akurát nájdete e-mail pracovníka, ktorému môžete vašu žiadosť poslať. Ministerstvo patrí k tým inštitúciám, ktoré informácie o postupe pri vybavovaní infožiadostí nezverejňujú na webe. Poskytuje ich k nahliadnutiu v brožúrke u informátora vo vestibule budovy v Bratislave. Pre zvyšok Slovenska a ľudí, ktorí nemajú flexibilný pracovný čas, sú tak tieto informácie nedostupné.

Zdroj: web MPRV, 1.4.2015

 

Zatiaľ ste sa, s výnimkou Ružomberka, dozvedeli, komu infožiadosť poslať. Hoci nebolo časovo náročné zistiť tieto informácie (do 10 minút), teraz ešte zostáva preštudovať si ich a oboznámiť sa s postupom, ktorý treba dodržať. Pre žiadateľa, ktorý posiela prvú infožiadosť, to môže byť náročná úloha. Navyše, keďže žiadna z týchto inštitúcií neponúka predvyplnený online formulár, ktorý by ste mohli z webu priamo odoslať, musíte si infožiadosť napísať a poslať zo svojho e-mailu každej inštitúcii osobitne. Poslanie týchto štyroch infožiadostí vám teda celkovo zaberie minimálne hodinu, dve, a to je len začiatok.

V pripomienkach k aktuálnemu návrhu novely infozákona sa samospráva vyjadrila, že vybavovanie infožiadostí „vykonáva nad rámec riadnych činností, ktoré zabezpečuje v rámci plnenia úloh verejnej správy“. My si naopak myslíme, že informovanie o činnosti samosprávy je jednou z jej základných úloh a povinností a jej pracovníci by nemali zabúdať, že žiadateľ posiela infožiadosti vo svojom voľnom čase. Mali by urobiť všetko pre to, aby tento čas minimalizovali, no najmä, aby to nebol zabitý čas bez výsledkov.

Neprehľadné weby, schovávanie informácii do sekcíí s nejednoznačnými názvami, či zverejňovanie informácii na úradných tabuliach a v brožúrkach na vrátnici, ktoré sú k dizpozícii výlučne osobne, môžu vyvolávať dojem neprofesionality a nekompetentnosti, alebo, čo je horšie, zlej vôle.

Mária Žuffová


Aj symbolickým darom môžete podporiť vývoj portálu Chcemvediet.sk, ktorý vám pomôže získať verejné informácie jednoduchšie a rýchlejšie: https://www.startlab.sk/projekty/1-chcemvedietsk/. Problémy opísané v blogu sú len jednými z mnohých, na ktoré bude portál reagovať. O ďalších napíšeme nabudúce. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie

Inštitút SGI

Inštitút SGI je občianske združenie, ktoré sa snaží prispieť k zlepšeniu kvality verejných služieb a väčšej otvorenosti verejných inštitúcií. Zastrešuje internetové projekty Demagog.sk a Odkazprestarostu.sk. Okrem toho sa výskumne venuje témam sociálnej inklúzie a inkluzívneho vzdelávania, zamestnanosti a kvality štátu.