Denník N

Možno mi ukradli identitu a NBÚ mlčí!

zdroj: internet
zdroj: internet

Ako člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činností NBÚ vyjadrujem veľké znepokojenie nad činnosťou tejto inštitúcie, ktorú náš výbor kontroluje.

Výskumníci z Katedry počítačových systémov a komunikácie Fakulty informatiky na Masarykovej univerzite v Brne upozornili na jednu z najväčších bezpečnostných chýb roka – chybu, ktorá môže spôsobiť, že zaručené elektronické podpisy našich občanov budú ľahko zneužiteľné. Stačí 20 až 40 tisíc €, aby sa niekto neoprávnený dostal v krátkej dobe k Vášmu (môjmu) podpisu a mohol Vám (mne) ukradnúť identitu. O bezpečnostnej chybe vie naše Ministerstvo vnútra od júna tohto roka. Po zverejnení týchto závažných informácií však situáciu zľahčuje a stavia sa k nej nezodpovedne. Šokovaný som však z postoja NBÚ, ktorý má vo svojej gescií oblasť šifrovania a elektronického podpisovania. Na otázky novinárov neodpovedá. Odkedy vie NBÚ o tomto bezpečnostnom riziku? Prečo zodpovední mlčia?

Dňa 8.7.2015 som si vybavil občiansky preukaz s elektronickým podpisom. Ako orgán verejnej moci (starosta) som mal povinnosť pristupovať do elektronickej schránky obce a komunikovať s občanmi elektronicky. Od tej doby používam svoj zaručený elektronický podpis bežne pracovne aj súkromne. Na portály e-slovensko.sk  mám aktivovanú svoju schránku  na doručovanie. Prostredníctvom nej komunikujem s úradmi. Len v priebehu posledných týždňov som vykonal niekoľko úkonov: žiadal o výpis z registra trestov, komunikoval s políciou pri vybavovaní dokladov na prihlásenie vozidla, žiadal a zmenil osobu riaditeľa (konateľa) neziskovej organizácie, vzdal sa možnosti odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu. V mailových schránkach obchodných partnerov, s ktorými komunikujem pri zabezpečovaní kampane na voľby do VÚC 2017, už existujú desiatky dokumentov, ktoré som tiež podpísal elektronicky.

Svoj BOK (bezpečnostný osobný kód) podľa rady Ministerstva vnútra a bezpečnostných pravidiel, držím iba vo svojej hlave. No aj tak je celkom možné, že moju identitu mi už dnes niekto ukradol… a NBÚ mlčí!

Teraz najčítanejšie

Milan Laurenčík

... na zaslúženom dôchodku.... Bývalý podpredseda NRSR a člen Zahraničného výboru NR SR a Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu NBÚ. Bývalý podpredseda ŽSK, poslanec a predseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva ŽSK. Od 2014 do 2016 starosta obce Terchová. ... zasadzujem sa o rozvoj regiónov, v ktorých bude radosť žiť....