Denník N

The Rebel Sell – 400 strán nepresvedčivej kritiky spoločenskej kontrakultúry

Rebell Sell je kniha paradoxná ako sama kontrakultúra. Zúfalo sa snaží sa ponúknuť iný pohľad na západnú spoločnosť, vystupuje proti mainstreamu, navrhuje nerealizovateľné riešenia a nájdete ju v knižnici obskúrnej subkultúry.

Kanadskí akademici Joseph HeathAndrew Potter si v roku 2004 zaumienili vstúpiť do niekoľko desaťročí trvajúceho konfliktu medzi mainstreamovou kultúrou a kontrakultúrou. Tento vnútro civilizačný konflikt sa stal námetom pre rad diskusií, serióznych, či menej serióznych prác, nehovoriac o filmoch, hudbe, či literatúre popisujúcimi antagonický vzťah kultúry a kontrakultúry.

Dvojica autorov prezentuje svoju spoločnú publikáciu Rebel Sell (v českom jazyku preložená do pútavého názvu Kup si svou revoltu) ako spoločensko-ekonomickú analýza kontrakultúry a jej vplyve na západnú spoločnosť, hlavne na kapitalizmus. Autori dobre vystihujú základné obmedzenie kontrakultúry, a to, že nemá žiadnu efektívnu silu oslabiť kapitalizmus a konzumnú spoločnosť ako takú. Kapitalizmus sa osvedčil ako vynikajúci systém, ktorý dokáže absorbovať každú opozičnú myšlienku a využiť ju vo svoj prospech. Autori ale zlyhávajú v artikulácii svojho presvedčenia. Samých seba označujú za ľavičiarov, no štýl písania a formulácia myšlienok v každej kapitole zosmiešňuje myšlienky ľavice. Vďaka tejto obsahovej a štylistickej štruktúre sa s Rebel Sell, knihou pôvodne určenou pre ľavicového čitateľa lepšie stotožní pravicový čitateľ. Pre najzarytejších odporcov ľavice bude kniha miestami extatický zážitok.

O tom, že autori zlyhali v jasnej formulácii svojich myšlienok svedčí aj niekoľkostranová obhajoba na konci knihy, kde odpovedajú na najfrekventovanejšie otázky čitateľov (kniha bola pôvodne po častiach publikovaná on-line) a uvádzajú na pravú mieru svoje myšlienky, a to veľmi patetickým spôsobom. Zhadzujú dovtedy vystavané myšlienky, hlásia sa k ľavici,  a priznávajú, že ich humor a štýl písania mohol zmiasť značnú časť čitateľov. Nejde o zmätok v písaní, ktorý knihu vzďaľuje od kvality, ale zmätok vo svojom presvedčení. Ich prihlásenie sa k ľavici nie je moc presvedčivé, nakoľko sa o pár strán ďalej (a v celej knihe) prezentujú ako tradicionalisti, ktorí na konci knihy s plnou vážnosťou hovoria, že fašizmu (vnímaný ako establišment a mainstream) sa nemusíme až tak obávať.

Heath a Potter sú vynikajúci v historickej analýze kontrakultúry, ktorú šikovne vkladajú ju do širšieho spoločenského rámca, zlyhávajú však keď príde na ich navrhované riešenia, a ešte viac, keď sa ich snažia obhájiť. Pri spomínanej historickej analýze je na mieste poznamenať, že na kráse jej uberá selektívnosť k výberu časových období, a teda chýbajúca systematickosť k vývoju kontrakultúry.

Ak je v niečom kontrakultúra významná a prispela k vývoju spoločnosti, tak je to významný kultúrny vplyv, prelievajúci sa do ekonomiky. Tento benefit kontrakultúrnych hnutí, uznaný oboma autormi,  je v knihe rozoberaní na minimálnom priestore, čím autori svoje dielo myšlienkovo a argumentačne ochudobnili.

Z predchádzajúcich slov to možno nevyznieva, ale knihe chýbalo málo k tomu, aby bola vynikajúcou kultúrnou analýzou svedčiacou o prázdnosti kontrakultúrnych hnutí. Pre začiatok sa stačilo sa len jasne sa ideovo vymedziť.

Rebell Sell je kniha paradoxná ako sama kontrakultúra. Zúfalo sa snaží sa ponúknuť iný pohľad na západnú spoločnosť, vystupuje proti mainstreamu, navrhuje nerealizovateľné riešenia a nájdete ju v knižnici obskúrnej subkultúry.

Ďalšie moje texty a vlastnú tvorbu nájdete tu.

Teraz najčítanejšie