Denník N

Prvý pilier vo svete, alebo typy „pay as you go“ systémov

Priebežne financované dôchodkové systémy sa vo všeobecnosti odlišujú mierou solidarity alebo naopak zásluhovosti, ktorá je v nich zakomponovaná. Na jednej strane spektra stojí plne zásluhový systém, ktorý bol na Slovensku zavedený dôchodkovou reformou v roku 2004. Čím vyššie odvody ste počas svojho aktívneho života platili, tým vyšší dôchodok budete mať.

V skutočnosti určitá miera solidarity v systéme vždy existovala vďaka kombinácií stropu pre výpočet odvodov a maximálneho dôchodku. Výsledkom je výrazne rozdielna miera náhrady príjmu medzi jednotlivými príjmovými skupinami. Prvkom solidarity je taktiež určenie minimálneho dôchodku, čo je u nás, ako iste viete, novinka platná doslova niekoľko dní. Vo všeobecnosti, určením minimálneho a maximálneho dôchodku môže byť do každého zásluhového systému vnesený významný aspekt solidarity.

(?) Čo je to miera náhrady príjmu? podiel penzie k príjmu, ktorý jednotlivec poberal pred odchodom do dôchodku

Na druhej strane pomyselného spektra je plne solidárny systém, či už ako systém minimálnych dôchodkov (Veľká Británia) alebo „rovný“ dôchodok. V prípade „rovného dôchodku“ má každý po splnení zákonom stanovených podmienok nárok na dôchodok v rovnakej výške. V takomto prípade prestáva dôchodok zo štátneho I. piliera plniť úlohu náhrady mzdy a táto úloha sa presúva na iné dôchodkové schémy (II. a III. pilier, ..). Dôchodok z prvého piliera sa stáva paušálnou dávkou bez ohľadu na minulé odvody do systému.

Takýto systém v jeho najjednoduchšej podobe dnes nájdeme na Novom Zélande. Na štátny univerzálny dôchodok má nárok každý dôchodca bez rozdielu. Podmienkou je trvalé bydlisko na Novom Zélande minimálne 10 rokov. Podobný systém štátneho dôchodku nájdeme napríklad v Nórsku, Kanade, Írsku, Veľkej Británii, Holandsku alebo v Dánsku. Systémy sa líšia spôsobom kvalifikácie sa dôchodcu na poberanie dôchodku.

V Dánsku podlieha priznanie časti štátneho dôchodku testovaniu majetku budúceho poberateľa.  Najväčšie skúsenosti s testovaním majetku budúceho dôchodcu má Austrália, kde tento systém úspešne funguje už viac ako 100 rokov.(1) Podľa výsledku testu je „štátny dôchodok“ krátený vždy o dopredu dané percentá. Ten kto má dom, auto a iné finančné aktíva dostane menší štátny dôchodok ako menej majetný sused. Približne 41% austrálskych dôchodcov má krátený štátny dôchodok.(2) Takto priznaný štátny dôchodok tvorí v Austrálií približne 45,8 % z príjmu dôchodcu.(3)

Akú váhu má štátny priebežný systém, či už viac zásluhový alebo viac solidárny, v dôchodkových systémoch jednotlivých štátov, si povieme neskôr. Nabudúce o virtuálnych dôchodkových účtoch ako ďalšom type „pay as you go“ systému.

Tento blog je súčasťou série o druhom pilieri, ktorej zámer a obsah nájdete v tomto blogu.

 

(1)  THOMAY, Martin (2002): Koncepcia reformy dôchodkového systému. Bratislava: Nadácia F. A. Hayeka, str. 50, dostupné: www.ineko.sk/reformy2003/menu_dochodky_koncepcia_fahayek.pdf, dňa 5.4.2011

(2) OECD (2013): „Pensions at a Glance 2013: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries“. OECD Publishing, ISBN 9789264203938, dostupné: http://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2013-profile-Australia.pdf, dňa 5.4.2015

(3) D’ADDIO, A.; REILLY, A.;  WHITEHOUSE, E. (2009): „Investment Risk and Pensions: impact on individual retirement incomes and government budgets“. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 87, OECD Publishing, str. 17-23, dostupné: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investment-risk-and-pensions_224005547774, dňa 5.4.2015

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.