Denník N

Otvorený list študentov ministrovi Kaliňákovi

Dnes študenti poslali ministrovi a policajnému prezidentovi list s deviatimi nápadmi ako zlepšiť situáciu na cudzineckej polícii.

Vážený pán minister, vážený pán prezident Policajného zboru,

ako žiakov nás zasiahol prípad našej americkej učiteľky angličtiny Mirandy Cramer, ktorá sa takmer musela vzdať učenia a práce na Slovensku kvôli zlej funkčnosti cudzineckej polície v Bratislave. Stovka našich spolužiakov prišla v polovici septembra svoju učiteľku podporiť pri jej boji za víza a možnosť zostať v našej krajine.

V rámci predmetu Global Studies sme mali diskutovať o príčine tohto problému a hľadať naň riešenia. Následne sme o tom napísali krátku esej. Naše návrhy na zlepšenie sa našej učiteľke zdali skvelé a povzbudila nás, aby sme ich zdieľali aj s Vami. Mohli by byť inšpiráciou aj pre Vás ako ministra vnútra a prezidenta Policajného zboru SR. Veríme, že poslúžia k zlepšeniu fungovania cudzineckej polície na Slovensku a tak aj k lepšiemu obrazu Slovenska v očiach ľudí, ktorí u nás pracujú, učia, podnikajú, vyrábajú, či vedú výskum.

My, dolu podpísaní študenti Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa navrhujeme:

  • Zriadiť online rezervačný systém, kde sa bude dať vyžiadať schôdzka s úradníkom vopred a na konkrétnu hodinu.
  • Možnosť dostať prehľadné informácie o potrebných procedúrach a dokumentoch emailom alebo na webstránke v angličtine a troch ďalších svetových jazykoch.
  • Predĺžiť otváracie hodiny na minimálne 8 hodín denne vrátane piatkov.
  • Bezodkladne zaviesť povinné hodiny angličtiny pre zamestnancov cudzineckej polície, ktorí prichádzajú do styku s cudzincami. Nemusia hovoriť dokonale, stačí základné dorozumenie.
  • Zvýšiť počet zamestnancov cudzineckej polície – zredukujete nedostatok síl na úrade a zároveň dáte prácu nezamestnaným. Prioritne zamestnávať ľudí, ktorí už po anglicky vedia.
  • Urýchlene otvoriť novú, väčšiu budovu s viac priestorom, dobre dostupnú v rámci mesta.
  • Zriadiť min. jednu ďalšiu (ak aj dočasnú) pobočku cudzineckej polície v Bratislave dostupnú v rámci mesta.
  • Milšie správanie zamestnancov cudzineckej polície voči žiadateľom – sú to ich klienti a nič ich to nestojí.
  • Dať k dispozícii vodu, čaj alebo kávu v čakacom priestore, prípadne zabezpečiť automat na teplé nápoje, alebo zriadiť malý bufet.

Mirande Cramer sa aj vďaka podpore študentov a mediálnemu tlaku zatiaľ podarilo zostať na Slovensku a naplniť tak poslanie, za ktorým sem prišla – učiť mladých ľudí. No na cudzineckej polícii čakajú stovky ďalších, ktorých bohužiaľ nemá kto podporiť. Prehliadaním kritickej situácie na cudzineckej polícii vysielame do sveta o Slovensku veľmi zlý obraz. Ak sa tu cudzinci necítia vítaní a dokonca sa k nim pri prvom kontakte s našimi úradmi správajú neslušne až hrubo, nemôžu si o Slovensku myslieť nič dobré.

Ako ministra vnútra Slovenskej republiky a prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky Vás žiadame o urýchlené zlepšenie podmienok na cudzineckej polícii napr. aj o návrhy zahrnuté v tomto liste, a tou cestou o prijateľnú prezentáciu našej krajiny v očiach cudzincov.

Naše návrhy, prosíme, berte ako snahu prispieť k dobrému riešeniu problémov, s ktorými sa cudzinci na Slovensku stretávajú.

Budeme radi, ak nám na náš list odpoviete.

S úctou,

Študenti tried 1.C a 1.D Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa:

Bob Pavel

Caňo Filip

Cziráková Nikola

Čačík Matej

Čižmárová Karolína

Dziaková Alžbeta

Fančovič David

Hecklová Tamara

Hlavačková Linda

Hujdičová Alica

Knauerová Emma

Kováč Sergio

Kučerová Kristína Kaia

Kuruc Adam

Lukáč Alex

Mancel David

Mitana Matej

Nagy Lucia

Pagáčová Emma

Pauliny Christopher

Pavlovičová Alexandra

Prokopovič Martin

Rogožník Michal

Shawkat Zoran

Solomonová Lenka

Sólymos Lisa

Vacula Marek

Vaculčiaková Lea

Vachálek Martin

Vörösová Zuzana

Žitňanská Hana

 

A učiteľka Global Studies:

Zuzana Hlávková

Teraz najčítanejšie

Bilgym

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu, a k schopnosti tvoriť komunity, v duchu kresťanských biblických hodnôt.