Denník N

Keby som kandidoval za župana…

…bola by to pri súčasnej jednokolovej voľbe riadna hlúposť. Urobil som maximum pre to, aby pravica postavila ako jediného kandidáta v Košickom samosprávnom kraji Rasťa Trnku. Bola to ťažká cesta plná stretnutí, rozhovorov, potlačenia osobných ambícií a nevyhnutných kompromisov. Veď ide o veľa, len tento rok sa rozpočet žúp vyšplhal na 1 455.8 mil eur, čo je 268 eur na obyvateľa. Tohtoročný výber županov a poslancov je výnimočný o to viac, že si ich volíme nie na 4, ale až 5 rokov.

Veľmi pozorne som potom sledoval predvolebné diskusie kandidátov na predsedov samosprávnych krajov. Je to dôležitejšie ako sa zdá, aj keď u nás a najmä pri voľbách do VÚC, sa tomu neprikladá až taký význam. Viditeľne v nich majú navrch ľudia s politickou skúsenosťou a médiálnym tréningom. No priznám sa úprimne, v dôležitej téme vzdelávania mi chýbal silnejší ťah na bránku. Chápem, že sa v obmedzenom časovom limite nedá toho povedať veľa, ale načrtnúť pár konkrétnych krokov čo, ako a s kým robiť sa určite dá vždy.

Aké priority by som od začiatku predstavil svojim potencionálnym voličom v oblasti vzdelávania? Inšpiroval som sa aj programom mladého kandidáta z Trenčianskeho kraja Branislava Gigaca.

1. DEPARTOKRATIZÁCIA RIADENIA ŠKOLSTVA
Nemýľte si to, prosím, so zjednodušením pohľadom tzv. odpolitizovania škôl. Zo škôl sme vyhnali diskusiu o regionálnych i celoštátnych politických otázkach a miesto nej sa tam dostala čistá stranícka politika, partokracia. Na stredných školách sa zneužíva školský majetok a zamestnanci na čisto stranícke účely. Toto je potrebné zastaviť. Snažil by som sa o to, aby sa do škôl dostávali vyvážené politické názory, pretože s politikou sa študenti musia zoznamovať už počas svojho štúdia. Budem podporovať projekty škôl, ktoré budú motivovať svojich študentov pre zvyšovanie záujmu sa o verejné angažovanie vo svojich komunitách.

2. ODBORNOSŤ PRED VLASTNÝM ZÁUJMOM
Rady školy sú v zmysle zákona najdôležitejším orgánom na škole, ktorý rozhoduje o chode školy, rozpočte alebo o riaditeľovi. Za samosprávny kraj sú v radách škôl delegovaní traja zástupcovia, ktorí majú hlasovacie právo. Ako župan by som predovšetkým presadzoval odborné nominácie do rád škôl, odborníkov na vzdelávanie alebo zamestnávateľov a podnikateľov v regióne, ktorí so školami spolupracujú. Kontroloval by som, aby tam neboli nominovaný ľudia, ktorým na vzdelaní nezáleží a majú iné priority.

3. PODPORA PRE ŠIKOVNÝCH STREDOŠKOLÁKOV
Našich stredoškolákov treba motivovať. Už dnes sú žiaci našich škôl dosahujú dobré výsledky a reprezentujú dobré meno kraja, ale aj Slovenska, v zahraničí. Mnohí z nich nie sú za svoje skvelé výsledky ocenení. Presadzoval by som zavedenie štipendií pre stredoškolákov s dobrými vzdelávacími výsledkami, ale aj pre tých, ktorí vynikajú v súťažiach a v mimoškolských činnostiach.

4. BEZBARIÉROVOSŤ V ŠKOLÁCH
V rámci inkluzívneho vzdelávania budem podporovať školy a školské strediská, aby spĺňali nároky na bezbariérovosť alebo špeciálne a kompenzačné pomôcky pre študentov škôl. Len tak sa dá i v našom kraji vytvárať otvorená inklúzna spoločnosť, kde sa všetci od seba navzájom učíme k tolerancii.

4. PODPORA ŠTUDENTSKÝCH SAMOSPRÁV
Usiloval by som sa, aby do konca roka 2020 existovala na každej strednej škole v pôsobnosti samosprávneho kraja žiacka školská rada, ktorá zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy. Dôležitým predpokladom úspešnej činnosti žiackej školskej rady je aj vytvorenie pozície koordinátora, ktorým môže byť aj pedagóg. Jeho úlohou je zosúladiť činnosť žiackej rady, pomáhať a metodicky jej radiť pri aktivitách.

5. KONKURENCIESCHOPNÉ VZDELÁVANIE
Ponuka odborov našich škôl by mala zodpovedať aj potrebám zamestnávateľov, nie však iba preferovaných z úrovne štátu. Do duálneho vzdelávania a procesu spolupráce so školami by mali byť zapojení aj malí a strední podnikatelia, ktorí dnes majú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Žiakom a rodičom treba však nechať slobodu pri výbere odboru strednej školy.
Zároveň bude potrebné rozhodovanie o počte tried prvých ročníkov v samosprávnom kraji nastaviť tak, aby stredná škola bez ohľadu na jej zriaďovateľa, ktorá má v sieti zaradené študijné a učebné odbory a teda spĺňa nároky a kritériá pre ich vyučovanie, mala možnosť otvoriť jednu triedu v prípade dostatočného počtu záujemcov. Samosprávny kraj bude na základe indikatívnych potrieb trhu práce rozhodovať o pridelení ďalších tried do škôl, ktoré sú schopné takúto potrebu pokryť. Budem motivovať podpornými opatreniami rodičov pri rozhodovaní o profesijnej orientácii ich detí, najmä vytvoreným prepracovaného systému kariérového poradenstva.

5. KARIÉROVÉ PORADENSTVO
Na základe zahraničných i domácich modelov služieb kariérového poradenstva navrhnem model zabezpečovania služieb kariérového poradenstva pre našich študentov. Tento model nebude primárne zameraný len na zisťovanie potrebných kvalifikačných predpokladov, ale bude viesť i k vzdelávaniu potrebných manažérskych zručnosti potrebných pri rozhodnutí sa podnikať.
Potrebné je zabezpečiť podmienky profesionalizácie poradcov a výkonu poradenstva so zameraním na informačné služby, podieľať sa na tvorbe metodického pracoviska pre profesijnú orientáciu, zodpovedného za rozvoj zručností výchovných poradcov.

6. SLOBODNÍ A INOVATÍVNI UČITELIA
Naši učitelia by nemali byť zaťažovaní zbytočnou byrokraciou, ale mali by sa venovať predovšetkým svojej práci. Učiteľ je v modernej spoločnosti nositeľom hodnôt a samospráva nemôže zakazovať učiteľom rozvoj svojej osobnosti i profesionality. Usiloval by som sa o zníženie byrokratickej záťaže učiteľov a vytvorenie podporného fondu pre takých pedagogických zamestnancov, ktorí majú reálne výsledky, zavádzajú inovatívne spôsoby výučby. S učiteľmi začnem otvorený dialóg, budem s nimi aktívne hovoriť o budúcnosti vzdelávania v kraji, o ich problémoch, aby sme predišli možným výskytom šikany, resp. bossingu a mobbingu na ich pracoviskách.

7. STREDOŠKOLÁCI V ZAHRANIČÍ
Do roku 2022 by malo využiť program Erasmus aspoň 1/3 škôl a stredoškolákov v našom kraji. Vycestovať do zahraničia, získať tam cenné skúsenosti, vzdelávať sa – to by malo byť cieľom našich škôl. Podporím vznik špeciálneho projektového zamestnanca na stredných školách, ktorý sa bude venovať správe projektov Erasmus, alebo navrhnem vyčleniť financie na príplatky pre zamestnanca školy, ktorý bude mať túto činnosť v kompetencii.

8. ŠTUDENTSKÁ RADA SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Zasadím sa o vznik krajskej študentskej rady, ktorá sa stane poradným orgánom zastupiteľstva samosprávneho kraja v otázkach mládeže a vzdelávania. Pre mňa bude dôležitou inštitúciou pre nastavovanie podmienok i sledovanie aplikácie potrebných zmien na úrovni samosprávneho kraja.

Takto by som mohol pokračovať, lebo vo svojej komplexnosti je na tému vzdelávania napojené úplne všetko. Viem, že mi v komentároch môžete argumentovať, že vzdelávanie pre väčšinového voliča nie je práve top priorita. Nuž, to je vec názoru, ale osvojiť si určitú tému, propagovať v diksusiach, odkomunikovať v čo najširšom kruhu, mať pripravené riešenia je cieľom zmysluplnej i regionálnej politiky. Nájsť tú správnu komunikačnú cestu, napr. skvelo propagujú dôležitosť zvolenia si správneho župana v Nadácii Zastavme korupciu.

Takže nech sa páči. Ako opozičný politik, už zvyknutý na preberanie vlastných nápadov od konkurencie, vám to ponúkam. Sú to podľa mňa dôležité kroky, ktoré pomôžu. No zároveň chcem vyzvať všetkých voličov, aj keď už za chvíľu začne volebné moratórium, aby prišli voliť a pri svojej voľbe si pripomenuli starý citát K. H. Borovského: „Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.“ Pri výbere toho svojho kandidáta dobre zvážte jeho doterajšieho pôsobenie vo verejnom prostredí, či má dostatočnú odvahu postaviť sa za vašu vec, má premyslené kroky ako potrebné zmeny realizovať. Zhrnul som to v tomto svojom prejave, kde som vystúpil na podporu našich kandidátov.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sopko

Manžel, otec a učiteľ. Autor a správca www.zavretaskola.sk.