Denník N

Prečo podporiť OKS?

„Malí se často bojí velkých. Ale stojí za úvahu, že velice velcí, se často bojí nepatrných.“
Jan Werich

OKS je z hľadiska politickej váhy nepatrná. A napriek tomu dokázali počas viac než 15 rokov existencie jej program, vystupovanie jej predstaviteľov a spôsob myslenia vzbudzovať oveľa väčší záujem a emócie, ako by náležalo jej váhe.

Nie, nebude to preto, že by sa veľmi veľkí báli nás, nepatrných. Ale nevedia nás úplne ignorovať. Nie je to ani len naša zásluha, ako aj ich častá a čoraz častejšia ideová a programová vyprázdnenosť, ktorá dáva váhu nám a našim myšlienkam.

Ako ale presvedčiť viac voličov, že naše myšlienky sú naozaj hodné podpory?

V rámci debaty sme s jedným známym dospeli k zhodnému názoru, iste zjednodušenému, ale vo svojej podstate správnemu a totiž k tomu, že slovenská politika je len pre bohatých a pre grázlov. Len tieto dve skupiny majú na Slovensku vôbec šancu uspieť v politickej súťaži.

Prečo to tak je? Z jednoduchého dôvodu – nikto iný nemá šancu viesť na Slovensku normálnu predvolebnú kampaň, nikto iný nemá dosť financií na to, aby sa dostal do volenej funkcie, bez ohľadu na to, aký má program a akých má ľudí.

U bohatých je to vcelku jednoduché, kampaň si financujú sami.

U grázlov je to tiež pomerne jednoduché, aj keď metódy a spôsoby financovania kampane zďaleka nie sú tak transparentné, ako u bohatých, práve naopak. Od igelitiek, alobalu, cez tendre, obstarávanie, DPH až po vlastnú hlavu, celá politická trieda grázlov musela vyvinúť metódy, vďaka ktorým vyzerá financovanie ich kampaní aspoň pri pohľade zo vzdialenosti Mesiaca ako tak transparentne.

Dôsledky pre krajinu sú ale vidieť na každom kroku. Kradnutie obrovského rozsahu, politické krytie podvodov, či už daňových, alebo na subdodávateľoch, vykrádanie verejných zdrojov prakticky v každej oblasti národného hospodárstva, nezáujem skutočne riešiť akékoľvek problémy, ktoré priamo neumožňujú sponzorom profitovať zo svojich príspevkov. Takto vyzerá krajina, kde sú politici väčšinovo financovaní záujmovými skupinami, ktoré očakávajú od svojich príspevkov priame a okamžité zisky, kšefty, pozície a krytie zločinov.

Keďže v OKS nemáme výnimočne bohatých členov a súčasne nie sme ochotní, a to opakovane, prijať podporu za prísľub akýchkoľvek priamych benefitov, rozhodli sme sa skúsiť niečo iné.

Rozhodli sme sa predložiť slovenskej verejnosti našu víziu napredovania Slovenska, našu predstavupredstavu, ako má vyzerať a fungovať malá, moderná a suverénna stredoeurópska krajina, ktorá je členom EÚ a NATO. Rozhodli sme sa tak urobiť a požiadať všetkých, ktorí sa vedia s našou predstavou stotožniť, aby nás podporili finančne. Aby nám svojimi príspevkami umožnili prezentovať našu víziu širokej verejnosti, aby nám umožnili viesť politickú kampaň, ktorá bude mať zmysel a ktorá povedie k úspechu. Nie preto, že by očakávali okamžité výhody, posty, kšefty a politické krytie zločinov. Ale preto, že s nami zdieľajú presvedčenie, že realizácia nášho programu im a spolu s nimi celej krajine z dlhodobého hľadiska prinesie viac výhod, viac prosperity, viac kvalitných služieb štátu, viac bezpečnosti, viac istoty a pokoja ako pokračovanie politického banditizmu, ktorého sme svedkami dnes.

Sme dostatočne známi a dostatočne dlho na politickej scéne na to, aby nemohli vzniknúť pochybnosti o našej úprimnosti, integrite a počestnosti. Máme odhodlanie, osobnostné zdroje, kvalitu, vytrvalosť a ochotu investovať všetku svoju inteligenciu a energiu do toho, aby sa náš program, naša predstava Pripravenej krajiny stala skutočnosťou. Sme pripravení prijať akúkoľvek úprimnú pomoc a podporu, sme otvorení diskusii o našom programe s odborníkmi a sme pripravení akceptovať odborne podložené argumenty, ktoré budú posúvať kvalitu nášho programu smerom nahor. Pretože našim záujmom nie je len presadzovanie vlastných predstáv a myšlienok, ale zlepšenie kvality života všetkých občanov Slovenska.

Ukážme spolu tým veľmi veľkým, že sa majú prečo báť nepatrných!

Teraz najčítanejšie

Juraj Petrovič

Vyštudovaný hudobník a právnik. Projektový manažér. Poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a predseda poslaneckého Klubu novomestskej zmeny.