Denník N

Zápisník č.1

Krátke zápisky k aktuálnym témam.

1. Téma: roztrhnuté novinárske vrece so samovraždami.

Samovražda čiže suicídium je ohavný čin. Uchyľuje sa k nemu človek ktorý nevidí ani len svetlo na konci tunela. Takýto čin je zlo páchané sám na sebe a aj na svojom okolí. Hovorí o neschopnosti nájsť lepšie riešenie, najmä o neschopnosti žiť ďalej pre iných.
Prekvapuje ma aký obrovský priestor dostáva propagácia samovraždy. Pred týždňom bolo na prednej strane denníka Sme niekoľko článkov o samovražde. Začalo článkom rozoberajúcim samovraždu výborného slovenského spisovateľa Ruda Slobodu, pokračovalo článkom o samovražde nejakého pomýleného američana, ktorého príbeh nám má rovnako málo čo povedať ako športové výsledky kolektívnych športov niekde na druhom konci Atlantiku. Ďalej som našiel v tom istom vydaní ďalšie dva články na túto zvrátenú tému. Vyzerá to akoby šéfredaktor zadal úlohu spísať čo najsugestívnejší návod ako na to.
O pár dní na to spáchal samovraždu Peter Pištanek. Síce som ho za výborného spisovateľa nepokladal, ale rád som kedysi čítal jeho knihy. Z jeho komunikácie na sociálnych sietiach sa dá usudzovať, že s ním nebolo všetko v poriadku a jeho príspevky mi teraz pripadajú ako volanie o pomoc.

2. Téma: americký konvoj

Najlepšie by bolo, keby začali naši ľudia uvažovať svojou vlastnou hlavou. Položili si otázku čo je v ich záujme a čo nie je v ich záujme. Intenzita ovácií u našich susedov vytvára tlak na psychiku obyvateľov rovnako ako akcie proti. Je to ukazovateľ, do akej boli vybičované emócie pre zanedbateľný podnet. Jazda ťažkej vojenskej techniky po tak dlhej trase má pramalý logický zmysel, ale v médiách sa spúšťa vlna ideologickej podpory, ktorou sa vyčerpáva naša vlastná ideologická kolóna až do dna.

Vojenských kolón strednou Európou prechádzalo veľa a možno ešte aj bude prechádzať. Chodili tam aj späť a nikdy neprinášali nič dobré. Dôvodom je že východná Európa je nárazníkom mocností podobne ako blízky východ. Podľa toho, kto je v danej chvíli agresívnejší, demonštruje silu, zisťuje sa odozva obyvateľstva. Z vojenského hľadiska má určitý zmysel mapovanie ciest, predsa len na vlastné oči si možno dobre obzrieť potenciálne bojisko alebo tyl. Očividne to stojí za opotrebenie techniky a čas vojakov. Zakrýva to iné témy, ktoré by nás mali trápiť viac: sociálnu nerovnosť, degradáciu vzdelania atď.

3. Téma: návšteva Sergeja Lavrova

V Denníku N vychádza viacero článkov ladiacich naše slovanské obyvateľstvo voči slovanskému Rusku a jeho predstaviteľom (v oboch krajinách sú aj neslovania, ale o toto tu nejde). Už som si zvykol, ale nie je mi to po chuti. Za to že tu dnes sme, žijeme, vzdelávame sa a pracujeme vďačíme našim bratom, ktorí položili za nás životy a ktorí nám umožnili vybudovať našu krajinu. Keby sme boli voči vysokopostavenej návšteve úctivejší, bolo by to v poriadku, bolo by to tak ako to má medzi slušnými ľudmi byť. Nezdá sa, že by tá akože sloboda priniesla niečo dobré pre nás všetkých, okrem toho že pre bezohľadných jedincov priniesla odbúranie ochranných mechanizmov spoločnosti. Hlavne bola odbúraná ochrana drobného človeka. Pseudosloboda priniesla možnosť urážať kohokoľvek, neúctu k hodnotám a predkom. Svetská sláva poľná tráva – pozrite sa na národy, ktoré si odrezali svoje korene. Atomizovaná osamelá masa sa dá ľahko manipulovať na rozdiel od ľudí s pevným referenčným rámcom. Práve preto treba odmietnuť snahu o prepisovanie našich dejín, povedať neslušnosti nie a žiadať našich predstaviteľov, aby nás konečne začali zastupovať a nerobili nám hanbu.

Teraz najčítanejšie

Rudolf Drábek

Naši predkovia si nezaslúžia, aby sme na nich zabudli. Slovania, Nemci, Maďari, Židia a aj iní vytvorili našu kultúru. Prečo by sme sa mali niekomu ospravedlňovať alebo kajať za to, že existujeme? Chráňme si život, vieru, vzdelanie. Bráňme spravodlivosť a poriadok. Nech tu po nás ostane niečo dobré, aby naše deti mohli byť na nás hrdé. Národ potrebuje každého, jeho prácu, jeho angažovanosť. Nečakajte na inštrukcie.