Denník N

Lož má krátke nohy, ale to jej nebráni vyrásť do podoby obrovského leva

Keď som sa začítal do knihy Prebúdzanie levov, od mladej izraelskej spisovateľky Ajelet Gundar-Gošen, z pamäti sa mi ako nabifľovaná maturitná otázka vynorila postava Rodiona Raskoľnikova z Dostojevského románu Zločin a trest.

Obidva romány majú v sebe totižto etickú dilemu zločinu a trestu, viny a zodpovednosti, s tým rozdielom, že kým v ruskom klasickom románe je ústredným motívom úkladná vražda, v izraelskom prípade je epicentrom sujetu tragická dopravná nehoda.

Prebúdzanie levov má vraj aj skutočnú predlohu, respektíve adaptovaný je príbeh hlavnej postavy, ktorú autorka stretla v Indii. Išlo o úspešného lekára, ktorý náhodne zrazí človeka, no namiesto toho, aby mu pomohol, z miesta nehody unikol.

Do hry tak vstupujú rôzne morálne dilemy a otázky, či v prípade takéhoto konania ide o pravú podstatu konkrétneho človeka, alebo sa pod jeho správanie podpisuje iba panika, strach a hystéria? Podobnej súdnej pitve charakteru a správania autorka vystavuje aj svojho hlavného hrdinu.

Je ním fundovaný lekár – neurochirurg Ejtan Grün. Otec dvoch detí a pozorný manžel, ktorý sa po devätnástich hodinách nemocničnej služby rozhodne prevetrať svoje terénne auto v nočnej púšti. Vo vysokej rýchlosti a pri zlej viditeľnosti však zrazí človeka.

Obeťou je eritrejský imigrant, a tak sa vynára aj ďalšia bolestivá otázka. Nemala na útek z miesta nehody vplyv aj nejaká, možno nevedomá xenofóbna emócia? Iste, tá je v prípade lekárov neočakávaná a neodpustiteľná, no nie je každý človek bez rozdielu na humanistické povolanie do istej miery formovaný aj spoločenským prostredím a jeho predsudkami?

Ejtan Grün si je sebou v tejto otázke istý. Vnútorne sa presviedča, že nie je rasista, čo podľa neho dokazuje aj fakt, že volí ľavicu. Aká je však izraelská spoločnosť ako taká? S istotou sa dá tvrdiť, že vôbec nie je taká homogénna, akou pôvodne možno chcela byť.

Je mnohovrstevná presne tak, ako predmetná kniha, ktorá je miestami detektívnym psychothrillerom, sčasti románom o láske a rodinných vzťahoch, no hlavne precíznou sondou do izraelskej spoločnosti so všetkými jej etnickými a sociálnymi napätiami.

Román Prebúdzanie levov ponúka exkurz do etnickej rozvrstvenosti izraelskej spoločnosti, v ktorej je prítomná veľmi citeľná hierarchizácia podľa etnicity a pôvodu. Táto spoločenská hierarchizácia pritom nemá iba vertikálnu os, odzrkadľujúcu vzťahy a odstupy medzi židovským, arabským, beduínskym a nežidovským obyvateľstvom z Afriky, ale aj horizontálnu, a to v rámci samotného štátotvorného židovského obyvateľstva, v ktorej je určujúci pôvod židovských predkov.

Dobre situovaný lekár – Izraelčan je konfrontovaný s rozdielmi po osi vertikálnej, teda so svetom sociálne vylúčených komunít, či už autochtónnych beduínov alebo afrických nežidovských emigrantov, ktorí prežívajú na okraji púšte bez práva na štátne občianstvo.

Do tejto priamej konfrontácie ho paradoxne privedie už spomínaná autonehoda. Partnerka zrazeného muža sa rozhodne vydierať vinníka nehody a prinúti ho k tomu, aby poskytoval ilegálnu lekársku pomoc jej krajanom a segregovaným obyvateľom púšte.

Ejtan sa tak ocitne v autodielni na okraji púšte, ktorá sa zmení na ilegálnu ambulanciu pre davy živých ľudí, čierne tváre, ktoré sa až veľmi nápadne podobajú na tvár muža, ktorého zrazil a neošetril. Tento mŕtvy muž sa mu akoby zavesil na krk. Vlastná vina ho prinútila klamať svojej manželke, deťom a aj kolegom a nadriadeným v práci.

Autorka veľmi sugestívne pracuje s fenoménom lži, ktorá bola pôvodne „príliš zložitá, príliš špinavá, pokrytá krvou a útržkami mozgu“, aby sa nakoniec zmenila na „hladkú a lesklú ako hroch, ktorý vyšiel z rieky. Obrovská. Takmer obludná. Zrodila sa v ňom z ničoho nič, mocná a dokonalá ako Aténa, keď vyskočila z Diovej hlavy“.

Tieto morálno-politické presahy prózy sú snáď ešte dôležitejšie ako samotný príbeh. Dej je nimi obalený a čitateľ sa nimi musí prehrýzať ako sladko-trpkou ovocnou dužinou, aby sa nakoniec odhalila tvrdá kôstka jadra. Vynaložené úsilie sa však čitateľovi s určitosťou odvďačí výnimočným literárnym zážitkom, ktorý podľa všetkého odhalili aj televízni tvorcovia, nakoľko sa v americkej produkcii pripravuje seriálová adaptácia románu.

 

Ajelet Gundar-Gošen: Prebúdzanie levov, Artforum, 2017, preklad: Peter Ambros

Teraz najčítanejšie