Denník N

Prečo nepodceniť župné voľby a na základe čoho sa rozhodnúť?

Voľby do vyšších územných celkov sa uskutočnia 4.11.2017. Tieto voľby sú známe nízkou účasťou. Dôvodov prečo je to tak, je určite viac. Medzi  hlavnú príčinu patrí, aspoň sa s týmto názorom stretávam najčastejšie, slabé povedomie o kompetenciách krajov. Druhým nezanedbateľným faktorom je nedôvera v politikov, sklamanie a všeobecná apatia k veciam verejným.

Tomuto postoju z časti rozumiem, ale predsa som presvedčená, že občania by mali svoj postoj prehodnotiť. Kraje majú dostatok kompetencií a preto je dôležité zúčastniť sa volieb  a vybrať si správnych zástupcov, lebo na nich delegujeme svoju právomoc.

Medzi najdôležitejšie kompetencie krajov patrí  pôsobnosť  v oblasti sociálnych služieb. Kraje zabezpečujú služby pre rôzne cieľové skupiny, ako napríklad ľudí so zdravotným postihnutím, deti, týrané ženy, a pod. Vedú register zariadení poskytujúcich sociálne služby, dohliadajú na ich kvalitu a spolufinancujú ich.

Kraje sú tiež zriaďovateľom niektorých nemocníc a môžu zdravotníckym zariadeniam udeľovať licencie pre všeobecné nemocnice.

V oblasti školstva, kraje zriaďujú a prevádzkujú stredné školy. Zabezpečujú ich chod, dozerajú na ich činnosť a poskytujú im finančné prostriedky.

V doprave sú samosprávne kraje správcami ciest II. a III. triedy. Vydávajú licencie na autobusovú dopravu. Regulujú ceny a zľavy v prímestskej autobusovej doprave.

Medzi základné kompetencie samosprávnych krajov patrí podpora rozvoja kultúry a osvetovej činnosti. Zriaďujú a prevádzkujú divadlá, knižnice, múzeá a galérie.

VÚC  majú tiež svoje zastúpenie v Bruseli.

Aspoň toľko k základným kompetenciám krajov.

A koho si vo voľbách vybrať, na základe akých kritérií? Kto je ten správny kandidát?  Človek, ktorý oslovil volebným programom? Je to niekto, koho poznáme?  Je pracovitý, skúsený, odborný, ľudský…….?  Každý z nás preferuje niečo iné. Kritérií výberu je viac, dôležité je hľadať najsprávnejšie rozhodnutie a k voľbám pristúpiť.

Teraz najčítanejšie