Denník N

Dvojnásobný fail facebooku Polície Slovenskej republiky

Neznalosť zákona neospravedlňuje. Realita ale každého veľmi rýchlo presvedčí o opaku. Tragikomické však je, ak zákon o Policajnom zbore zrejme nepozná správca facebookovej stránky Policajného zboru.

Na policajnom Facebooku ma upútala nasledovná fotografia:

Dobre si všimnite nápis „Polícia“ na oblečení. Zákon o policajnom zbore v § 81 obsahuje zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru. Aby toho nebolo málo, zákon o priestupkoch za takéto konanie umožňuje uložiť pokutu do 500 eur. Stačí si pozrieť jeho § 47 ods. 1 písm. i), kde si to každý prečíta čierne na bielom.

Upozornil som na tento fail číslo 1 admina policajného facebooku a jeho reakcia bola vskutku pozoruhodná:

 

Myslím si, že polícia by nemala nechať spravovať svoj facebook niekoho, kto celkom evidentne nedokáže pochopiť, že som oznámil podozrenie z priestupku. Správca takejto stránky by navyše mohol zvládnuť napísať aj ako-tak slušnú odpoveď. Označiť dobre myslené upozornenie na sporné používanie označenia „Polícia“ za zneužívanie komunikácie je prinajmenšom zvláštne. Slušnou odpoveďou by bolo (ak je to pravda) napríklad napísať, že to oblečenie je oficiálny darček  deťom  príslušníkov polície a že je to na základe výnimky udelenej policajným zborom.

Na záver ešte jedna drobná myšlienka. Polícia by mohla  pri svojej marketingovej komunikácií zobrať do úvahy aj to, že zverejnenie fotografie maloletého dieťaťa bez súvisu s pátraním po nezvestných osobách nepatrí na web. Tým skôr, že samotná polícia „taktiež radí zvážiť, kedy je vhodné zverejniť na internete fotografiu. “ Bez ohľadu na to, či fotografiou poskytol rodič alebo nie, jej zverejnenie považujem za fail číslo 2.

 

Teraz najčítanejšie