Denník N

Kto sa bojí, nech ide do lesa s Wohllebenom

Ovláda vás ešte potom, čo ste na vlastné oči videli v slovenskej krajine, romantická predstava, že lesníci sa o les starajú, aby prospieval, aby bol v dobrej kondícii, aby sa vedel ubrániť nielen pred škodcami, ale aby bol schopný vyrovnať sa aj s klimatickými zmenami?

Čo si predstavíte pod slovom les? Vybaví sa vám rozsiahly priestor tvorený súvislým stromovým porastom, z ktorého v letných horúčavách sála chladnejší vzduch, vôňa húb a lesných plodov?

A aká asociácia sa vám spája s povolaním lesník? V mysli vám okamžite vyskočí slovné spojenie „ochranca lesa”? Ovláda vás ešte potom, čo ste na vlastné oči videli v slovenskej krajine, romantická predstava, že lesníci sa o les starajú, aby prospieval, aby bol v dobrej kondícii, aby sa vedel ubrániť nielen pred škodcami, ale aby bol schopný vyrovnať sa aj s klimatickými zmenami?

Podobné predstavy mal aj nemecký lesník a ochranca prírody Peter Wohlleben, ktorý sa pre profesiu lesníka rozhodol pred tridsiatimi rokmi ako mladík. Vytriezvel však už počas štúdia, keď sa dozvedel, že motorové píly, ťažké lesné stroje, jedovaté prípravky na hubenie hmyzu, holoruby alebo výrub najstarších stromov, sú vlastne všetko prostriedky, ktorými sa majú zabezpečovať zdravé lesy.

Môže sa vám to zdať zvláštne, ale tvrdeniam pedagógov lesníckych škôl dodnes veria tisíce študentov lesníctva a aj laická verejnosť. Podľa Wohllebena to však ani s definovaním lesa nie je až také romantické.

Čo je les?

V nemeckom spolkovom zákone o lesných porastoch sa píše, že pod pojem les je možné zahrnúť každú plochu pokrytú lesnými rastlinami, nevynímajúc však ani plochy, na ktorých sa skladuje vyrúbané drevo, ďalej lesné cesty, menšie lúky, či prázdne vyrúbané parcely, holoruby a polomy, ak ich ešte obklopuje ďalšie zoskupenie stromov.

Na lesy sa v súčasnosti prosto nahliada z čisto ekonomických hľadísk a skutočná ochrana lesných biotopov ide úplne do úzadia. Mne osobne to vždy pripomína paralelu s mäsiarom, ktorý sa zároveň snaží presvedčiť okolie, že je v podstate milovník a ochranca zvierat. Je to prosto skoro nepredstaviteľné, a to aj napriek tomu, že by deklaroval humánne zabíjanie zvierat.

Peter Wohlleben však napriek všetkým okolnostiam zostal lesníkom, ale robí veci inak. Stará sa o 1200 hektárovú lesnú oblasť v Eifeli, na ktorej sa snaží realizovať všetky svoje ekologické predstavy týkajúce sa starostlivosti o les.

Nemá výhrady ani voči spracovaniu dreva, požaduje však, aby do procesu vždy vstupovala ekológia, etika a zmysel pre mieru. Zároveň je presvedčený, že na mnoho miest Európy by sa mali vrátiť pralesy, v ktorých by bola akákoľvek koristnícka činnosť človeka zakázaná.

Sprievodca lesom

Ako milovník lesa však požaduje návrat k rozumu a ekológii aj v prípade bežných lesov. Robí tak aj vo svojej  knihe Sprievodca lesom, ktorá je na jednej strane akousi príručkou, ale zároveň aj objasnením mnohých problémov, ktoré sa často stávajú diskutovanými a polarizujúcimi témami vo verejnom diskurze.

Ich motívom je najmä spor medzi obchodom a enviromentalistikou, a tiež konfliktné strety človeka a živej, resp. divokej prírody. Do bludného kruhu týchto problémov v absolútnej väčšine vstupuje človek. Hubármi a zberačmi lesných plodov – nemajúcich zdravej miery, počnúc, až po šialených lesných motorkárov a streľbychtivých poľovníkov končiac.

Každý, kto zapríčiní, že zver a dravce sú okradnuté o prirodzenú stravu, že si zvyknú na človeka, alebo spôsobí, že sa šelmy z dôvodu hladu a ľahko dostupnej koristi dostanú do blízkosti ľudských sídel, provokuje úrady, aby nariadili ich odstrel, a tak koná proti prírode.

Keby slovenské medvede a vlky vedeli rozprávať, určite by nám tlmočili nejeden takýto tragický príbeh. Aj bez takejto skúsenosti však musí byť súdnemu človeku jasné, že inštinktmi ovládané zviera môže za svoje konanie oveľa menej, ako rozumom disponujúci človek.

Môže byť poľovník ekológ?

Tak, ako na mnohých miestach Wohlleben pranieruje kompetentných lesníkov, v kritike neostáva nič dlžný ani v prípade poľovníkov. A to pritom nekritizuje iba to, že si z mnohých miest vytvorili palebné polia posiate posedmi a strelnými vežami, a že poľovníci sa oháňajú starou tradíciou a prospešným eliminovaním chorých jedincov v prírode.

Autor argumentuje tým, že kým v minulosti išlo o prežitie, získanie mäsa, kožušín a kostí a z času na čas aj o sebaobranu proti dravcom, vtedy určite nebola otázka morálky v popredí natoľko, ako dnes, keď je poľovačka čoraz viac snobskou záľubou, pri ktorej vyvstáva dilema, či je ešte z ekologického hľadiska vôbec primeraná a prospešná.

Okrem toho ani argumentácia tradíciou lovu neobstojí. V ostatných storočiach bola poľovačka privilégiom šľachty, teda plne menšinovou aktivitou, no od 20. storočia sa mení na masový koníček, v prospech ktorého sa úmyselne a umelo chová obrovské množstvo vysokej zveri, aby bola ukojená túžba lovcov po trofejach.

Podľa Wohllebena je diskutabilné aj prikrmovanie zvierat, ako jeden z „pozitívnych” atribútov súčasného poľovníctva. Ekosystém si potom nevie poradiť s premnoženými zvieratami, narušuje sa rovnováha medzi vegetáciou a populáciou bylinožravcov, a problém naberá aj ďalšie negatívne javy, ktoré sa prejavujú napríklad na úbytku mladých lesných porastov.

Les nie je ples

Kniha Sprievodca lesom však nie je iba esejou o súčasných problémoch lesa. Skutočne v nej nájdete aj mnoho dobrých rád a zaujímavých informácií zo života stromov a zvierat. Dozviete sa napríklad ako stopovať vlkov a ako si nepomýliť ich stopy so svorkou psov, či ako sa orientovať v lese aj bez kompasu alebo GPS navigácie, a ktoré bobule, huby, listy a výhonky sa dajú zbierať, trhať a konzumovať.

Dobre mienená rada je tiež tá, že v žiadnom prípade by ste si krátko pred výletom do lesa nemali umývať vlasy, pretože komáre a pakomáre obľubujú vôňu čerstvo umytých vlasov, a preto sa strmhlav vrhajú na pokožku hlavy.

Takže ak skutočne nechcete ísť do lesa s neumytými vlasmi, pomôže vám klobúk. Dávajte si však potom pozor, aby vám ho z hlavy nezostrelil nejaký náruživý nimród.

 

Peter Wohlleben: Sprievodca lesom, Tatran, 2017, Preklad: Andrej Záhorák

 

Teraz najčítanejšie