Denník N

Bratislavský kraj prekreslil obvody. Poškodil voličovi aj sebe

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo určenie volebných obvodov, ktoré je odlišné, ako to pred štyrmi rokmi. Zmenený zostal nie len počet, ale aj hranice obvodov. Voliča to môže zmiasť.

V júli som napísal tento článok, kde som poukazoval na to, že by bolo dobrou praxou, ak by volebný zákon župám znemožnil svojvoľne prekresľovať volebné obvody. Netušil som, že mesiac predtým Bratislavská župa obvody prekreslila.

Na mape sú farebne vyznačené volebné obvody z roku 2013 a červenou čiarou hranice volebných obvodov pre voľby 2017. Nové volebné obvody sú značené červenými číslami.

V určení volebných obvodov župné voľby 2017 sa obvod č. 9 rozložil do troch obvodov. Obvod č. 11 do dvoch. Geograficky nelogicky bol rozdelený obvod č. 12 (Pezinok). Limbach, ktorý je v tesnej blízkosti Pezinka, bol pripojený k Svätému Juru, s ktorým netvorí súvislé územie.

Volič z Libachu, pre ktorého je Pezinok prirodzená spádová oblasť, kde chodí na nákupy, či do lekára, je obklopený volebnou kampaňou kandidátov, ktorí nekandidujú v jeho volebnom obvode. Má tak prirodzene veľkú šancu, že po príchode do volebnej miestnosti zistí, že na volebnom lístku sú úplne iní kandidáti, než ktorých stretával počas kampane.

Exemplárne problematický príklad je presunutie obce Malinovo do úplne iného obvodu (z obvodu č. 17 do 24). Týka sa to aj obcí Kaplna a Igram (z obvodu č. 16 do 20). Voliči z týchto obcí teraz nemajú žiadnu šancu vo voľbách vyjadriť svoju spokojnosť alebo nespokojnosť s poslancami, ktorých volili pred štyrmi rokmi.

Môžme sa na to pozerať aj z druhej strany. Predstavte si, že ste obyvateľ Malinova a pred štyrmi rokmi ste sa rozhodli, že v ďalších krajských voľbách budete kandidovať. Štyri roky sa stretávate s ľuďmi vo volebnom obvode, budujete si vzťah s potenciálnymi voličmi, investujete do spustu času. Pred voľbami sa však dozviete, že vaša obec bola presunutá do iného obvodu, a teda o post poslanca sa musíte uchádzať medzi úplne inými voličmi. To samozrejme výrazne zhorší vašu pozíciu vo voľbách.

Podkopaná dôvera

Je zrejmé, že Bratislavský samosprávny kraj tým sledoval racionalizáciu volebných obvodov. Ale fakt, že prekreslenie volebných obvodov zabráni značnej časti voličov vyvodiť zodpovednosť voči kandidátom, ktorých volili v predchádzajúcich voľbách, podkopáva dôveru voličov v kraj.

Zjavný problém je aj z druhej strany. Poslanci a kandidáti si nemôžu aktívne budovať vzťahy s voličmi a s územím, lebo dopredu nevedia, do ktorého volebného obvodu bude spadať ich adresa trvalého pobytu, a teda, kde budú môcť v ďalších voľbách kandidovať.

Na vyššie územné celky sa už dlhodobo nazerá, ako na niečo zbytočné. Voliči sú málo informovaní, účasť je nízka. Trhanie vzťahu medzi voličmi a regionálnymi politikmi však postaveniu samosprávnych krajov veľmi nenapomáha.

Porušenie medzinárodných štandardov

Kódex Benátskej komisie o dobrej volebnej praxi predstavuje akýsi výklad medzinárodných štandardov kladených na voľby. Ten vyžaduje, aby viacmandátové volebné obvody neboli vôbec prekresľované a aby sa mandáty medzi obvody prerozdeľovali na základe stanoveného kľúča.

V Bratislavskom kraji sa obvody prekreslili a mandáty neprerozdelili podľa kľúča. Okrem toho kódex vyžaduje, aby návrh na prekreslenie, ak už k prekresleniu má dôjsť,  pripravila nezávislá komisia, v ktorej bude zastúpený napr. geograf, či sociológ. To sa pravdepodobne tiež nestalo.

Bratislavská župa týmito krokmi pomerne široko otvorila dvere k potenciálnemu úspechu žalôb na neplatnosť volieb.

Teraz najčítanejšie

Daniel Kerekes

Vyštudoval som volebné štúdiá, politický marketing a podnikový manažment. V súčasnosti pôsobím ako doktorand na katedre politológie Masarykovej univerzity a ako konzultant v Restartup. Predmetom môjho záujmu sú predovšetkým voľby, ale tiež marketing a PR.