Denník N

Voľbami to nekončí

Často sa stáva, že ľudia vo verejných funkciách, akosi ľahko strácajú zmysel pre realitu.

Voľby by pre nás nemali končiť vo chvíli opustenia volebnej miestnosti, alebo zverejnenia výsledkov.
Príliš často sme totiž svedkami negatívneho javu, že ľudia vo verejných funkciách, sú akoby vytrhnutí z každodennej reality a akosi ľahko strácajú zmysel pre realitu.

Verejné peniaze a prekúrené kancelárie, pôsobia na inak pragmatických ľudí často devastačne. Nemusíme hneď hovoriť o zámernom ovplyvňovaní výberových konaní, alebo nedostatočnej obhajobe verejných priorít. Skôr sa môže stať, že v tom množstve agendy ktorá čaká na spracovanie, tie náročnejšie a možno aj dôležitejšie úlohy sa prepadajú nižšie v poradí.

Verejná funkcia prináša zo sebou právomoci, s ktorými volení úradníci narábajú veľmi rozdielne. Zároveň prináša aj zodpovednosť, na ktorú nemusia byť všetci dostatočne pripravení. Skúsme sa preto, svojim vyvoleným prihovoriť, keď ich najbližšie stretneme v zmysle, „kamarát, ja som dal hlas tebe, lebo si sľúbil riešiť problémy, ktoré trápia aj mňa. Čo si pre to urobil, alebo čo môžeme spoločne pre to urobiť?“

Prejavením nášho záujmu a podporou ich práce vo verejnom záujme, ich snáď povzbudíme v prekonávaní mnohokrát nezmyselných prekážok a argumentov nielen politickej konkurencie. Keď im budeme osobne pripomínať, čo sľubovali, určite sa dočkáme aj želaných výsledkov.

Teraz najčítanejšie