Denník N

Ako prebieha pomoc obetiam sexuálneho násilia v Osle

Znásilnenia sa, žiaľ, dejú všade na svete. Veľký rozdiel je však v tom, akú pomoc a podporu obeť dostane, či vie, čo robiť a kam ísť.

Odborná pomoc a rady, ktoré obeť po útoku dostane, bývajú kritické. Ktokoľvek, kto zažije znásilnenie v hlavnom meste Nórskeho kráľovstva, môže hneď po útoku alebo kedykoľvek po ňom navštíviť pohotovosť. Jej súčasťou je aj špecializovaná bezplatná služba, ktorá je verejnosti dobre známa – Centrum pre obete sexuálneho násilia.

Všetky potrebné služby pod jednou strechou

Ak si predstavíte, ako veľmi psychicky a fyzicky je vám v tejto chvíli zle, veľmi oceníte, že po príchode do centra máte súkromie, aj v čakárni, aj v konzultačnej miestnosti. Tam sa s vami ako prvá rozpráva sociálna sestra, ktorá vás upokojí a zaznamená, čo sa stalo – v miere, do ktorej ste o tom ochotná alebo ochotný hovoriť. Vysvetlí vám, aké vyšetrenie by ste mali absolvovať a ako bude prebiehať. Informácie, ktoré získa, posunie zdravotnému personálu a vy sa presuniete sa do vyšetrovacej ambulancie.

Zdravotná sestra vám zmeria základné životné funkcie, odoberie krv, prípadne zrealizuje zber dôkazov z povrchu vášho tela. Spolu s lekárkou zdokumentujú vaše prípadné poranenia, vyšetria vás a zozbierajú forenzné dôkazy, začnú preventívnu liečbu pohlavne prenosných infekcií a v prípade potreby vám poskytnú núdzovú antikoncepciu.
Všetky úkony súvisiace s vyšetrovaním a liečbou prebiehajú v citlivej atmosfére, kde k vám pristupujú s rešpektom. Znamená to, že sa s vami a vaším telom neudeje nič bez toho, že by vám vopred nevysvetlili, ako to bude prebiehať, prečo je to potrebné, a najmä bez toho, aby ste k tomu nedali súhlas. Tento prístup sa ukazuje byť veľmi dôležitý pri znovunadobúdaní kontroly nad svojim telom, resp. životom, o ktorú ste v momente znásilnenia prišli.

Už takýto proces by sám o sebe zabezpečil zber forenzných dôkazov a nevyhnutného lekárskeho ošetrenia, veľmi dôležité je však aj poradenstvo, ktoré vám ešte pred odchodom z centra poskytne sociálna sestra. Jej hlavnou prioritou je vaše bezpečie a proces zotavenia sa. Preto vám napríklad dá rady, ako zvládať rôzne prejavy posttraumatickej stresovej poruchy v bežnom živote, informuje vás o tom, v akých prípadoch máte vyhľadať ďalšie služby a podporu a kde ich nájsť, a tiež pomôže vyriešiť praktické veci ako kontaktovanie blízkych, či zabezpečenie starostlivosti o deti a pod.

Ambulancia v Centre pre obete sexuálneho násilia

Ďalšie benefity centra
Okrem toho, že vám centrum poskytuje komplexnú zdravotnú a psychosociálnu pomoc, z jeho prístupu benefitujú aj všetky profesionálky a profesionáli, ktorí sú do tohto procesu zapojení.

Bez existencie takejto služby by totiž väčšina ľudí prípad na polícii neohlásila alebo by tak urobila až v čase, kedy už nie je možné získať forenzné dôkazy. Ak s tým budete súhlasiť, centrum za vás poskytne výsledky forenzného vyšetrenia polícii a pripraví pre ňu aj komplexný materiál pozostávajúci z krátkeho opisu incidentu a časti zdravotnej anamnézy. Nemusíte teda ísť na policajnú stanicu ohlásiť trestný čin, a teda nemusíte celý priebeh znásilnenia na polícii prerozprávať znovu.

Toto je zároveň ukážkovým príkladom multiinštitucionálnej spolupráce: jedná sa o spoluprácu, kde jednotlivé prípady spoločne riešia pracovné tímy zložené z rôznych profesií. Preto vy na jednom mieste dostanete všetko, čo potrebujete, a jednotlivé profesionálky a profesionáli sa môžu sústrediť výlučne na oblasť svojej expertízy. To znamená, že napríklad lekárka alebo vyšetrovateľka nie je nútená suplovať služby a poradenstvo, ktoré vám poskytuje sociálna sestra.

Takýto systém pomoci a podpory by nemohol fungovať bez toho, aby jednotlivé profesie nedostali v rámci prípravy na povolanie špecializované vzdelávanie. Taktiež by nemohol fungovať bez existencie štandardizovaných a koordinovaných postupov a v neposlednom rade bez podpory zo strany štátu.

Táto správa vznikla na základe podkladov zo študijnej cesty do Osla v októbri 2017, ktorá sa realizovala v rámci bilaterálnej aktivity IVPR a NKTVS. „Aktivita je financovaná z grantov Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“/ Supported by a grant from Norway Grants „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky“/ Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic

 

Autor: Christián Havlíček, expert pre vzdelávanie dotknutých profesií, Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

"Zastavme násilie" je blog Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR) a funguje ako súčasť Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy našich expertiek a expertov.