BLOG
Emília Bujnovská
Emília Bujnovská
945

Každý by mal poznať termín – Obchodná stratégia.

Pravdepodobne  ste už počuli termín “ Obchodná stratégia “ ktorá sa používa zväčša na pracovisku. No čo tá stratégia je presne? Je známe , že potrebujete rôzne typy stratégií na rôznych úrovniach v rámci Vašej organizácie.

V tomto článku sa chcem venovať hlavne definícii stratégie firemnej, obchodnej a tímovej ako takej a na hlavné nástroje spojené s touto oblasťou.

Definovanie stratégie.

Stratégia bola študovaná po celé roky zo strany vedúcich pracovníkov a obchodníkov. Podľa mňa zatiaľ neexistuje jednoznačná odpoveď o tom, čo vlastne stratégia je. Jedným z dôvodov je to, že ľudia myslia rôznymi spôsobmi.

Napríklad : niektorí veria, že je potrebné analyzovať a predvídať zmeny vo svojom odvetví. Majú potrebu plánovať ako uspieť v budúcnosti. Kým iný si myslia, že budúcnosť je veľmi ťažko predvídať a dávajú prednosť vyvíjaniu stratégii postupne.

Je ale isté, že stratégia určuje smer  a mala by byť nakonfigurovaná tak aby vyhovovala potrebám trhu. Mnoho úspešných ľudí organizuje a vedie ľudí za cieľom uspieť v dnešnej spoločnosti. To vedie k definícií, že stratégia môže byť : určenie ako budeme postupovať v nadchádzajúcom období aby sme to dotiahli k víťazstvu.

Firemná stratégia.

V podnikaní, firemnej stratégie sa vzťahuje na celkovú stratégiu organizácie, ktorá sa skladá z niekoľkých obchodných jednotiek, ktoré pôsobia na viacerých trhoch. To určuje akým spôsobom spoločnosť ako celok podporuje a zvyšuje hodnotu obchodných jednotiek v ňom. To nám zároveň odpovie na otázku: “ Ako môžeme usporiadať podnikanie tak, aby všetky jeho časti vytvorili väčšiu hodnotu spoločne ako samostatne? “  Budovanie silnej vnútornej schopnosti, prostredníctvom zdieľania technológií a zdrojov medzi obchodnými jednotkami, zvýšením kapitálu, nákladovo efektívne rozvíjať a pestovať silnú firemnú značku, a tak ďalej.

Na úrovni tejto stratégie sme sa zamysleli nad tým, ako by mali obchodné jednotky v rámci spoločnosti do seba zapadať a ako by mali vytvárať čo najväčšiu možnú hodnotu. S analyzovaním je úzko spojené aj plánovanie.

 

Obchodná stratégia.

Stratégia na úrovni obchodnej jednotky sa zaoberá tým, ako úspešne súťažiť na jednotlivých trhoch, a to rieši otázku: „Ako môžeme získať na tomto trhu?“ Avšak, táto stratégia musí byť spojená s cieľmi uvedenými v stratégii na podnikovej úrovni.

Konkurenčná analýza, vrátane zhromažďovania konkurenčných činností , je skvelým východiskovým bodom pre rozvoj stratégie obchodnej jednotky. Ako súčasť tohto, je dôležité premýšľať o svojich kompetenciách a možnostiach ako tie môžete použiť  na uspokojenie potrieb svojich zákazníkov a to najlepším možným spôsobom. Potom  môžete  pochopiť, ako posilniť svoju konkurenčnú pozíciu.

Hlavnou definíciou obchodu by mali byť hodnoty ako poslanie, vízia a hodnoty.

Ak ľudia v obchode pochopia stratégiu a prácu ktorú vykonávajú budú produktívnejší a vytrvalejší, tak máte základ pre vysoko úspešnú obchodnú jednotku.

Stratégia tímu.

Hlavnou stratégiou v tíme je dobrá spolupráca. Je potrebné aby každý v tíme prispel niečim perspektívnym čím posunie fungovanie tímu na vyššiu úroveň a zaistia si tak úspech. Áno, dôležitým prvkom Vašej tímovej stratégie je zaviesť osvedčené postupy, ktoré pomáhajú Vášmu tímu na splnenie svojich cieľov. Aktivity, ako správne získavanie a riadenie dodávateľov , kvalita a pridaná hodnota sú tiež dôležité faktory pri tvorbe a realizácii efektívnej tímovej stratégie.

Ďalšie obchodné stratégie a aktivity v podnikaní  v nasledujúcich článkoch.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk