Denník N

Učiteľská profesia je v kríze

je výrok, ktorý sa slovenskou spoločnosťou nesie posledné roky pomerne často a výrazne.

Pracujem na Pedagogickej fakulte ako výskumný pracovník. Okrem výskumnej a publikačnej činnosti je mojou náplňou práce aj prednášanie pre budúcich učiteľov. Vediem predmet s názvom Pedagogická diagnostika. Každý semester sa na mojom kurze stretnem s približne 80 študentmi. Ide o budúcich učiteľov slovenčiny, angličtiny, nemčiny, dejepisu, výtvarnej, hudobnej atď. Za jeden akademický rok približne 160 študentov.

Neviem koľko študentov učiteľstva ročne promuje na našej fakulte, ale ak vezmem do úvahy len tých mojich 160 študentov rozhodne môžem konštatovať, že o štúdium učiteľstva je značný záujem.

Ak je o štúdium učiteľstva taký veľký záujem, potom učiteľská profesia nemôže byť v kríze. Pravdepodobne ide o jedno z najatraktívnejších povolaní na Slovensku.

Prečo potom tak málo našich absolventov odchádza do učiteľskej praxe? A prečo vznikajú rôzne iniciatívy na riešenie krízového stavu nášho školstva? A vôbec prečo rôzne nadačné fondy otvárajú grantové programy zamerané na zvyšovanie kvality vzdelávania?

Tak som si povedal, že sa aj ja pokúsim našim študentom zvýšiť kvalitu vzdelávania. Prihlásil som projekt s názvom „BeTeacher“ do grantového programu „Kvalita vzdelávania 2016“ Nadácie Tatra banky. Projekt bol založený hlavne na prenose dobrej praxe.

Finančnú podporu som získal a s radosťou som začal pozývať speakrov zo škôl, ktoré považujem za inovatívne, snažiace sa vzdelávať inak ako mainstream.

V prvom kole som absolvoval stretnutia s Vladom Burjanom z časopisu Dobrá škola, Romanom Baranovičom a Martinom Krížom z CZŠ Narnia, Petrom Halákom zo SZŠ FELIX a Ivanom Jurášom z SZŠsMŠ Montessori. Všetci dostali jedinú inštrukciu.

Ich prednáška, alebo workshop by mal byť motivačný. Mali by hovoriť o učiteľskom povolaní inak, ako sme zvyknutí.

Po absolvovaní týchto stretnutí som si uvedomil jednu vec, ktorú som celý čas prehliadal. Každý z týchto ľudí sa pozastavil nad tým, že chcem motivovať študentov učiteľských odborov k tomu aby boli učiteľmi. Až v tejto chvíli som si uvedomil aká absurdná realita to je.

Áno, učiteľská profesia je v hlbokej kríze! Ak je potrebné študentov učiteľstva motivovať k tomu aby nad vykonávaním svojej profesie, na ktorú budú mať univerzitným diplomom garantovanú kvalifikáciu, aspoň uvažovali.

Som rád, že Nadácia Tatra banky môj projekt finančne podporila a tým mi umožnila nazrieť viac do hlbín duší študentov a možno priniesť do systému vzdelávania o niečo viac budúcich učiteľov.

Teraz najčítanejšie

Martin Kuruc

Pracujem na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave ako výskumný pracovník. Túžim po tom aby moje deti - aby všetky deti mali šancu na úspech. Aby chodili do školy radi a mali spokojných učiteľov, ktorí ich dokážu sprevádzať pri poznávaní sveta.