Denník N

Hillbilly Elegy – výpoveď o úpadku industriálnej spoločnosti

Najväčšie čaro knihy nespočíva ani tak v dôveryhodnom obraze súčasných USA, ako vo vystihnutí dôvodov úpadku, univerzálne aplikovateľných na akúkoľvek západnú krajinu. Hillbilly Elegy nie je len úpadku americkej bielej triedy, ale o úpadku industriálnej spoločnosti ako takej.

Hillbilly Elegy patrí k tým knihám, ktoré za krátky čas zažili raketový celosvetový úspech. Popularita knihy je o to zaujímavejšia, že jej autorom je dovtedy neznámy J.D. Vance, v súčasnosti šéf investičnej spoločnosti v Sillicon Valley. Kniha vyšla v júni 2016, no jej skutočná sláva prišla až po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách, po ktorých v knihe videl rad kritikov a komentátorov výstižné a zrozumiteľné vysvetlenie volebného výsledku a nevídanej podpory súčasného amerického prezidenta bielym stredom USA.

Na úvod treba povedať, že Hillbilly Elegy na prvý pohľad klame svojím obsahom. Číta sa ako kronika jednej veľkej rodiny z Kentucky bohatej na pozoruhodných členov. Vďaka J.D.-ho starej mame, omame, s vyjadrovaním ako Quentin Tarantino, drogovo závislej a emocionálne vyprahnutej matke, či zástupu autorových výbušných prastrýkov je kniha pestrá na zaujímavé príbehy a historky. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo sa pracuje na filmovej adaptácii knihy, produkčne a režijne zastrešenej Ronom Howardom (skvelí Rivali, ale i rozpačito adaptované knihy Dana Browna).

Medzi opismi tejto netradičnej rodiny vyvierajú na povrch myšlienky, povyšujúce knihu z kroniky jednej rodiny na sociologickú analýzu, ktorej význam si autor možno ešte plne neuvedomuje. Na pozadí obrazu USA, aký často nevidíme, kniha hovorí o americkej meritokracii a s ňou spojenými problémami sociálnej mobility a úpadku bieleho stredu USA.

Hillbilly Elegy je príbeh sociálnej mobility v rámci americkej meritokracie. V polemike, či sú v rámci sociálnej mobility dôležitejšie askriptívne vlastnosti, alebo nadobudnuté úspechy sa Vance zastáva osobných úspechov. Existenciu americkej meritokracie obhajuje svojimi osobnými úspechmi dosiahnutými individuálnym rastom s minimalizovaním vplyvu svojho prostredia, ktoré sa ukázalo ako sociálna pasca pre rad jeho rovesníkov. V absencii riadenia vlastného osudu a viery vo vlastné úspechy vidí Vance hlavné problémy svojej komunity a  jediný účinný liek vidí v uvedomení si osobnej zodpovednosti za svoj osud.

Kniha je exkurziou mestách vybudovaných okolo dnes už zhrdzavených priemyselných centier. Jedným z najčastejších dôvodov vysvetľujúcich úpadok stredu USA je odchod významných priemyselných podnikov. Je to významný argument, no nevysvetľuje celú podstatu problému. Jednou vecou je, keď odíde veľký zamestnávateľ, druhou, keď odíde myšlienka. Tragédia týchto miest spočíva však v tom, že žiadna myšlienka tu ani nebola. Mestá vznikli falošne, len s importovanými sociálnymi zvykmi a pravidlami.

Úpadok strednej bielej triedy sa spája s krízou viery v pokrok, šíriacou sa západným svetom ako epidémia. J.D. Vance osobitne zdôrazňuje problém ideovej vyprázdnenosti. Jeho ľuďom chýbajú vzory a hrdinovia a v časoch sociálneho a spoločenského pokroku zažíva táto komunita pocit odlúčenia od celku. Tento zapadnutý kút americkej spoločnosti len čakal na to, kedy mu niekto ponúkne ideu, alebo povie, že rozumie ich osudu a vie sa s nimi stotožniť. Popularita Donalda Trumpa v tomto kontexte teda nemôže byť prekvapením.

Neschopnosť pomôcť ľudom v prechode medzi industriálnou a postindustriálnou spoločnosťou, alebo v čase akejkoľvek transformácie, je jeden najväčších omylov našej generácie, a celosvetový vývoj nám pravidelne pripomína, že v inklúzii spoločnosti sme urobili zásadné chyby.

Skúsenosti autorovej osobnej vzostupnej mobility sú podobné skúsenostiam jeho komunity. Vanceov vstup medzi právnickú elitu bol rozpačitý. Nepoznal zvyky a spôsoby tejto komunity, rovnako ako jeho predkovia z Kentucky sa nevedeli prispôsobiť životu v Ohiu a podmienkam mestského života. Ako skupina zažili vzostupnú mobilitu, no jej víťazná príchuť bola skazená pachuťou neistoty a nejednoznačnosti, až sa premenila na horkú príchuť prehry, spôsobená neschopnosťou udržať si v čase ekonomického regresu životnú úroveň nadobudnutú v čase ekonomického progresu.

Najväčšie čaro knihy nespočíva ani tak v dôveryhodnom obraze súčasných USA, ako vo vystihnutí dôvodov úpadku, univerzálne aplikovateľných na akúkoľvek západnú krajinu. Hillbilly Elegy nie je len o úpadku americkej bielej triedy, ale o úpadku industriálnych spoločností ako takých. Pri vývoji svetového hospodárstva a zmene organizácie a spôsobu výroby môžeme predpokladať, že scenár Hillbilly Elegy sa bude opakovať aj vo zvyšku západného sveta. V niektorých častiach svete podobná situácia už nastala. Pre príklad nemusíme chodiť ďaleko, pár takých oblastí nájdeme aj na Slovensku.

Ďalšie moje texty a vlastnú tvorbu nájdete tu.

Teraz najčítanejšie