BLOG
Jaroslava Lukačovičová
Jaroslava Lukačovičová
9 511

Je to definitívne – 500 eurové zmluvy sa budú zdaňovať!

Vláda sa rozhodla, že občania si nezaslúžia ani drobné privyrobenie si vo výške 500 eur a siaha im aj na tieto peniaze.

Pred dvomi mesiacmi som písala blog o tom, že ministerstvo financií sa rozhodlo upraviť zdaňovanie príležitostných príjmov do 500 eur. Ministerstvo sa pri prvom čítaní tohto návrhu voči môjmu blogu veľmi ohradilo a vydalo stanovisko, že vlastne sa takmer nič nemení, len upresňuje. Zákon o dani z príjmov, v rámci ktorého novely sa táto zmena ocitla v parlamente bol prerušený a na decembrovú schôdzu sa dostáva jeho upravená podoba.

Ani upravená podoba však nič nezmenila na tom, že štát sa rozhodol potrestať „zlých podnikateľov“ tým, že zdaní občanov.

Len pre rekapituláciu pre všetkých, ktorých sa táto zmena bude týkať. Jedná sa o príležitostné príjmy podľa § 8 Zákona o dani z príjmov, ktoré sa uzatvárali a vyplácali medzi občanmi a firmami alebo inými organizáciami na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka. Najčastejšie to boli zmluvy o dielo, príkazné, mandátne alebo inak nepomenované zmluvy.

Doterajšie znenie zákona hovorí o tom, že takýmito ostatnými príjmami sú najmä
a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. Ďalšie paragrafy tohto zákona hovoria o tom, že takéto príjmy si môže daňovník oslobodiť do výšky 500 eur za rok.

Napriek tomu, že minimálna mzda v tejto krajine rastie rýchlejšie v hrubom ako v čistom, odpočítateľná položka sa pár rokov nemenila a od budúceho roku sa zvýši o pár drobných, zamestnanecká prémia už neexistuje a odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie je už namiesto 380 eur len 180 eur, vláda sa rozhodla, že občania si nezaslúžia ani drobné privyrobenie si vo výške 500 eur a siaha im aj na tieto peniaze.

Novela zákona, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou v decembri schváli totiž dopĺňa, že za príležitostný príjem, ktorý by sa mohol oslobodiť, sa nebude považovať príjem na základe zmluvy alebo iného účtovného dokladu:

„Za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.“

Riešenia tejto šlamastiky sú dve:

  • podnikatelia a organizácie budú vyplácať takéto jednorazové odmeny občanom bez dokladu a tým ich štát bude nútiť vyrábať „čierne peniaze“, aby občania nemuseli občasný príjem zdaniť;
  • podnikatelia a organizácie budú naďalej príležitostné príjmy vyplácať na základe dokladov a v tom prípade musia občania takéto jednorazové príjmy zdaniť.

Ani jedno z riešení nie je dobré a neprinesie príjmy v podobe daní do štátnej pokladne, ak to má byť účelom tohto nezmyselného upresnenia.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.

Blogy

|