Denník N

Rusko ohrozuje svojich obyvateľov únikom radiácie, do budúcnosti je to vážny precedens aj pre celú Európu

Zdroj : http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20171109_Detection-Ruthenium-106-en-france-et-en-europe-resultat-des-investigations-de-l-IRSN.aspx#.WhQxjrb7Y6g
Zdroj : http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20171109_Detection-Ruthenium-106-en-france-et-en-europe-resultat-des-investigations-de-l-IRSN.aspx#.WhQxjrb7Y6g

Únik radiácie v Rusku koncom septembra ohrozuje životy obyvateľov časti Ruska a životné prostredie v celej Európe. Ruské jadrové úrady však stále odmietajú priznať zodpovednosť. Ubehlo pritom už 56 dní od úniku radiácie, stále však nevieme kto je zdrojom tak masívneho úniku radiácie a aké sú jeho príčiny. Vieme len o najvyšších nameraných hodnotách na juhu Ruska, v oblasti medzi Volgou a Uralom.

 

 

Únik radiácie v Rusku nahlásili až európske meteorologické a jadrové agentúry.

Od 27. septembra do  6. októbra boli v ovzduší Slovenskej republiky namerané niekoľkonásobne prekročené limity rádioizotopu ruthénia-106. Rovnako sa tak dialo vo viacerých štátoch v Európe.  V Európe sa tak objavil rádioaktívny mrak, žiadny incident však nebol deklarovaný Ruskou jadrovou spoločnosťou Rosatom.

Až dva mesiace po incidente o prekročených limitoch informovala iba Ruská meteorologická agentúra, Rosguidromet. Dozvedáme sa tak o 1 000 násobne prekročených limitoch Ru-106 na juhu Uralu, koncom septembra a začiatkom októbra. Tento mrak sa potom rozšíril do celej Európy a kontaminoval jej životné prostredie.

Rosatom, Ruská štátna spoločnosť pre jadrový priemysel, dodnes nevydal správu o tom čo a kde sa vlastne stalo.

Rosatom iba potvrdila „exktrémne vysoký“ výskyt ruthénia-106 vo viacerých regiónoch Ruska, koncom septembra a začiatkom októbra, a to až po viacerých správach európskych agentúr kontrolujúcich rádioaktivitu v ovzduší.

Správa Rosatom-u znie : „Rádioizotop Ru-106 bol detekovaný stanicami Arguaïach a Novogorny“, na juhu Uralu, medzi 25. septembrom a 1. októbrom.

Čísla sú pritom šialené.

Najvyššie hodnoty boli namerané stanicou Arguaïach, v obci v blízkosti hlavného mesta regiónu Chelyabinsk (1,2 milióna obyvateľov), kde bola detekovaná „extrémne vysoká koncentrácia“ ruthénia-106, „prekračujúca 986 krát“ namerané koncentrácie počas predchádzajúcich mesiacov.

Ruská meteorologická agentúra ďalej informuje o výskyte Ru-106 v Tatarstane a neskôr na juhu Ruskej federácie, pred tým ako sa objaví 29. septembra „vo všetkých európskych štátoch, od Talianska až po sever Európy“.

Vo Francúzsku, IRSN, Inštitút ochrany pred rádioaktivitou a pre nukleárnu bezpečnosť, zistil „veľmi vysoký výskyt Ru-106“.

Tieto správy sú veľmi znepokojujúce z troch dôvodov.

Prvým dôvodom je fakt, že správu nezverejnil ruský nukleárny sektor ale iba meteorologická agentúra. Aj keď je podľa meteorologických staníc v Rusku a v celej Európe zdroj rádioaktivity niekde v Rusku, ruský nukleárny sektor nechce priznať žiaden incident : „ Spoločnosti Rosatomu nemajú nič spoločné s únikom Ru-106“, tvrdil Rosatom začiatkom novembra.

Takéto vyhlásenie môže mať dve príčiny. Buď nukleárna spoločnosť ani nevie že jej uniká radiácia alebo sa štát snaží tento incident zahladiť. V obidvoch prípadoch sa jedná o veľmi závažnú udalosť.

Druhým dôvodom pre znepokojenie je, že Rosguidromet, ruská meteorologická agentúra, nemôže presne potvrdiť zdroj a ani príčinu rádioaktivity. Meteorológovia môžu namerať iba prekročenia limitov v oblastiach kde majú svoje stanice.

Avšak najvyššie namerané hodnoty boli v stanici Arguaïach situovanej 30 kilometrov od veľkého nukleárneho komplexu Majak. Pritom jedna z najhorších nukleárnych katastrof v histórii sa stala práve v tomto komplexe v roku 1957. Dnes je tento komplex pritom zodpovedný za opätovné spracovanie vyhoretého jadrového paliva.

Tretím dôvodom pre znepokojenie je, že správa Ruskej meteorologickej agentúry prichádza až extrémnych 56 dní po prvej detekcii rádioaktívneho úniku ! Európske inštitúty pre jadrovú bezpečnosť pritom pri takomto úniku rádioaktivity zdôrazňujú nevyhnutnosť bezpečnostných opatrení pre obyvateľstvo v niekoľko kilometrovom okolí.

Čo sa týka potravy, je dokonca nutné prijať aktívne bezpečnostné opatrenia v okolí niekoľko desiatok kilometrov od zdroja.

Nevieme však o tom, že by ruské úrady prijali akékoľvek bezpečnostné opatrenia alebo aspoň informovali obyvateľstvo včas, jedná sa však o relatívne obývanú oblasť Chelyabinsk s 3,5 miliónom obyvateľov.

Francúzsky inštitút, IRSN, uvádza, že na základe štúdie „je najpravdepodobnejšou zónou zdroja radioktívneho úniku oblasť medzi Volgou a Uralom“. IRSN však nemá možnosť zistiť presný bod úniku.

IRSN tiež špecifikuje, že sa nemôže jednať o jadrový reaktor, pretože by boli namerané aj iné rádioaktívne elementy. Je však na mieste „hypotéza o úniku z jadrového zariadenia spojeného s cyklom jadrového paliva alebo s výrobou rádioaktívnych zdrojov“. Ruthénium-106 je produktom štiepenia v jadrovom priemysle, využívanom hlavne v medicínskej oblasti pre liečenie vnútorným ožarovaním – Brachyterapiou.

Na záver, síce tieto namerané hodnoty neohrozujú ľudské životy v širšej Európe, ohrozujú jej životné prostredie. V oblasti úniku však namerané hodnoty ruthénia-106 ohrozujú aj ľudské životy, teda priamo obyvateľov Ruskej federácie. Príliš neskoré deklarovanie nameraných hodnôt a neinformovanie o zdroji úniku ruskými úradmi pre jadrovú bezpečnosť je tak nebezpečným precedensom v novodobej Ruskej a Európskej histórii. Navyše, žiadne opatrenia, ktoré by boli prijaté dnes, 56 dní po úniku radiácie, by už neboli vôbec efektívne.

Dodnes však nevieme nič o zdroji, o príčinách úniku, o prijatých opatrenia, a nevieme tak ani do budúcnosti o možnom ohrození, ktoré môže byť aj vyššie a ohroziť tak aj ľudské životy v celej Európe. Najhoršie sú však na tom už dnes obyvatelia oblasti Chelyabinsk v Rusku. Nevieme totiž o žiadnych bezpečnostných opatreniach, ktoré by úrady pre nich zriadili.. Jedná sa pritom už dnes o jednu z najviac kontaminovaných oblastí na svete !

Zdroje:

ÚVZ SR 13. 10. 2017: „Namerané hodnoty Ruthenia-106 v ovzduší na území SR neohrozujú zdravie' – AKTUALIZOVANÉ

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/la-russie-admet-être-à-lorigine-de-la-fuite-radioactive-de-ruthénium-106-et-ce-nest-pas-rassurant/ar-BBFnmDk?li=BBoJDO5

Détection de ruthénium 106 dans l'est et le sud-est de l’Europe

Détection de ruthénium-106 en France et en Europe : Résultat des investigations de l’IRSN

Détection de ruthénium-106 en France et en Europe : Résultat des investigations de l’IRSN

 

https://www.youtube.com/watch?v=LYmGCIg9O6Y

 

 

Teraz najčítanejšie

Marek Korec

Vyštudoval som ekonómiu a Európske štúdiá na Univerzite Sorbonne v Paríži. Vždy ma zaujímala politika a dianie v Európe a vo svete.