Denník N

Chceš byť učiteľ?

Najprv spoznaj sám seba.

V tomto blogu by som sa krátko vrátil a zhrnul zaujímavé posolstvá, ktoré priniesol vo svojej prednáške „Učiteľská profesia: pre niekoho peklo, pre iného rajVladimír Burjan.

Ide o posledný blog zo série blogov, ktoré sú výstupom projektu BeTeacher podporeného Nadáciou Tatra banky: Učiteľská profesia je v kríze, Byť učiteľom je tragédiaUčitelia sa musia zmeniť .

V druhej polovici svojej prednášky Vlado Burjan hovoril o niekoľkých zásadách, ktorých keď sa budúci učitelia budú držať, tak ich práca bude stále baviť a možnosť vyhorenia ich bude skôr obchádzať.

Učiteľská profesia je pre určitý typ ľudí vhodná a pre určitý typ ľudí nevhodná. Preto je dobré aby každý kto uvažuje nad učiteľským povolaním, ešte pred tým ako začne pracovať so žiakmi najprv

spoznal sám seba.

Napríklad extroverti majú skôr lepšiu predispozíciu byť dobrým učiteľom ako introverti. Neznamená to, že by introverti nemohli byť dobrými učiteľmi. Taktiež nie každý extrovert je automatický dobrý učiteľ. Je však dobré o sebe čo najviac vedieť.

Taktiež je veľmi dobré

poznať čo najviac prácu učiteľa.

Oboznámiť sa s nuansami tohto povolania. Vyskúšať si, ak sa naskytne príležitosť učiť na viacerých školách. Všímať si aké rozdiely môžu byť medzi školami a učiteľmi. Je dobré

spoznať rôzne typy učiteľov a rôzne typy škôl.

 Je iné učiť na mestskej, vidieckej, malej, veľkej, bežnej, alternatívnej, lesnej, intuitívnej, Montessori, Waldorfskej atď. škole. Práca učiteľa môže vyzerať rôzne.

 Ak už sa rozhodne absolvent nastúpiť ako učiteľ do školy, určite by si mal

hľadať vlastnú cestu.

Nebáť sa skúšať nové veci, experimentovať spoločne so svojimi žiakmi, aj keď starší kolegovia môžu mať opačný názor. Neustále sa vzdelávať a robiť nové veci. Nemal by však zabúdať na neustále 

reflektovanie svojej práce.

Premýšľať o tom čo robí. Vracať sa k svojim hodinám. Pýtať sa sám seba, čo sa v triede stalo, prečo žiakov téma nezaujala, kde došlo k chybe. Súčasťou tejto sebareflexie je aj využívanie možnosti

navštevovať hodiny kolegov.

Je jedno aký predmet učia, môžu byť pre vás dobrou výstrahou, ale aj silnou inšpiráciou.

Súčasťou sebareflexie je aj neustále

 pýtanie si spätnej väzby od kolegov, žiakov a rodičov.

Ešte by som sa rád vrátil k poslednej téme, ktorej sa Vlado Burjan venoval ku koncu svojej prednášky.

Čo charakterizuje dobrého učiteľa?

Ponúkol na zamyslenie „Dvanásť cností dobrého učiteľa“, ktoré spísal sv. Ján de la Salle niekedy v 17. storočí n.l.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sv. Ján de la Salle

Dobrého učiteľa charakterizuje:

Vážnosť, mlčanlivosť, pokora, opatrnosť, múdrosť, trpezlivosť, zdržanlivosť, tichosť, horlivosť, bdelosť, zbožnosť a veľkodušnosť.

 Osobne ma najviac oslovili tieto tri cnosti:

Tichosť  ako  schopnosť viac počúvať ako radiť.

Mlčanlivosť  ako schopnosť byť diskrétny.

Veľkodušnosť ako schopnosť odpúšťať.

Na záver už len posledný výrok, ktorému Vlado Burjan venoval pozornosť, a ktorý odráža súčasný stav.

Deti, ktoré sú milované chodia do školy aby sa učili. Tie, ktoré nie sú milované, prichádzajú do školy, aby boli milované.

Nepamätám sa, či bol autorom výroku Vlado Burjan, alebo niekoho citoval. V každom prípade sa dostal do mojich poznámok a považujem ho za dôležitý.

Je to realita dnešnej doby a na to nezabúdajme. Žiaci bez rozdielu veku budú vždy čakať na to, či ich bezpodmienečne prijmeme. Takých akí sú, s ich talentmi, aj s ich nedostatkami. Dnešné deti trpia chronickým pocitom nedostatku lásky a našou úlohou je a bude, im pomôcť to zvládnuť.

Ďakujem Nadácii Tatra banky za finančnú podporu projektu BeTeacher. Veľká vďaka patrí všetkým lektorom, ktorí si našli čas a prišli k nám na Pedagogickú fakultu. Študentkám, ktoré na konci semestra poskytli obsažnú spätnú väzbu.

Som veľmi rád, že pokračujeme aj v tomto semestri, a že sa na moje prednášky ľudia ochotne vracajú a venujú svoj vzácny čas, možno budúcim učiteľom.

Teraz najčítanejšie

Martin Kuruc

Pracujem na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave ako výskumný pracovník. Túžim po tom aby moje deti - aby všetky deti mali šancu na úspech. Aby chodili do školy radi a mali spokojných učiteľov, ktorí ich dokážu sprevádzať pri poznávaní sveta.