Denník N

Dovážať juvenilnú justíciu? Načo. Richter zavádza našu slovenskú

Niekoľko rokov bojujem proti importovaným hoaxom o tom, že slovenských detí sa chystá zmocniť tajomná Juvenilná justícia. Rozsievanie strachu, ktorý má iracionálny pôvod je zákernou zbraňou manipulácie a propagandy. O to väčší šok mi privodilo, keď Juvenilná justícia skutočne prišla. Neprichádza však spoza hraníc. Ale z pera ministra Richtera. Teraz sa už o svoje deti môžete naozaj začať báť.

V utorok príde minister Richter do parlamentu so svojou zásadnou novelou týkajúcou sa sociálnoprávnej ochrany detí. Všetko, čo bolo dosiaľ na poli ochrany detí vybudované, zrúca ako domček z karát. V ohrození sú všetci.

Detské domovy prestanú existovať

Znie to dobre, všakže? Lenže to by nemohlo byť babrácke ministerstvo práce. Vo svojom novom zákone stvorilo monštrum. To monštrum sa volá Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby. Aj laikovi na prvý pohľad udrie do očí, čo robia plnoleté fyzické osoby v zákone o ochrane detí. To je bohužiaľ v zmäti ostatných šialeností ten najmenší problém.

Čo má monštrum za úlohu
Ak tento paškvil bude schválený, tak od 1. apríla 2018 sa každé jedno zariadenie, ktoré sa staralo o deti podľa tohto zákona, premení na Centrum. Bez akejkoľvek zjavnej špecifikácie. Centrum bude prijímať opustené deti, maloletých aj dospelých narkomanov, deti na výchovné opatrenie, detské obete trestných činov, bude poskytovať ambulantné služby aj terénnu sociálnu prácu, aj služby krízových centier pre matky s deťmi, aj plnoletých závislých, aj domovy na polceste pre mladých dospelých, bude tiež robiť školenia pre profesionálnych rodičov, prichýli deti v kríze, aj všetky, ktoré zaklopú. Toto všetko bude robiť monštrum zvané Centrum.

Ako to bude v praxi vyzerať
Ráno prvého apríla zvesia z budov tabule Detský domov či Resocializačné stredisko a pribijú tam tabuľu Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby. A začnú robiť všetko. Dovtedy si detské domovy ťažkali nad tým, že je náročné starať sa o opustené deti na skupinách aj o profesionálnych rodičov v ich domácnostiach, pritom robiť sociálnu prácu s biologickými rodičmi, chodiť na súdne pojednávania, sprostredkúvať štart do života mladým dospelým. Bolo málo personálu, málo profesionálnych rodičov. Títo fungovali často so slabými podpornými službami a s malým rozpočtom. Prvého januára im pre veľký úspech pribudnú k opusteným deťom aj závislé deti a závislí dospelí, ktorí sa tam budú resocializovať, matky s novorodencami z ulice jednoducho všehochuť detí aj dospelých v kríze, s rozsudkom aj bez neho.

Môže tam zaklopať aj vaše dieťa a bude vás to mrzieť
Centrum príjme dieťa po dohode s rodičom. Šialené. Predstavte si, že ktorýkoľvek rodič sa môže dohodnúť s ktorýmkoľvek centrom – bývalým detským domovom alebo resocializačným strediskom, že tam strčí dieťa. Nepotrebuje na to žiaden závažný dôvod. Stačí dohoda. Čiže vážení nezodpovední rodičia, stačí len nájsť Centrum, kde nie je naplnená kapacita, dohodnúť sa nejak s jeho riaditeľom a rodičovských povinností voči vašim deťom ste sa úspešne a rýchlo zbavili. Bez súdu, bez dokazovania. Na základe vašej vzájomne dohody. Excelentné riešenie. Odkladisko detí.

Úplným kameňákom je, že Centrum môže prijať dieťa aj na jeho vlastné požiadanie. Takže milí puberťáci. Chcete vytrestať rodičov za to, že vám nekúpili nový ajfón? Stačí, ak sa vyberiete k najbližšiemu Centru a zaklopete na dvere. Centrum je povinné vás prijať.
So stopercentnou istotou bude ajfón aj nová plejka. Lebo väčší problém ste rodičom vyrobiť nemohli.
Centrum vás prijme. Len to ohlási sociálke. Nemusí nič viac. Ani volať políciu, že pred bránou je stratené dieťa bez dozoru, ani pátrať po nejakom zákonnom zástupcovi, ani volať na súd. Následne vás dá vyšetriť lekárovi, bez akejkoľvek právnej spôsobilosti na tento úkon. Žiadne neodkladné opatrenie, žiadne súdne rozhodnutie, žiadna plná moc od zákonného zástupcu.
Takže tento článok nedajte čítať vášmu drobcovi. Prax je totiž taká, že do  ústavu sa i dodnes dieťa dostalo šmahom ruky, ale von z neho to trvalo niekoľko rokov.

Ciele šialeného experimentu
Báli ste sa, občania, že sociálka bude mať obrovské kompetencie? O to sa už nemusíte báť. Stane sa horšie. Tieto kompetencie bude mať akési všeobjímajúce  zariadenie zvané Centrum. Väčšinou to bude bývalý štátny detský domov. Niektorí z riaditeľov si tento post vydobyli na základe lojality k vládnej strane, takže kompetencie im prirodzene chýbajú. Nuž a títo ľudia budú odteraz pánmi nad životom všetkých detí a rodín, ktorých priprie núdza.

Úradom práce zostávajú iba zlomky povinností. Na centrá presunuli terénnu sociálnu prácu, ambulantné služby, výkon výchovných opatrení aj prípravu profirodičov. Sociálke zostáve len kontrola a vedenie spisovej dokumentácie. Keďže Centrá majú rozšírené právomoci, môžu na ne delegovať takmer všetko, dokonca aj zásadné rozhodnutia, ktoré robil súd.

Minister Richter sa chvastal tým, ako posilnil na úradoch rady terénnych sociálnych pracovníkov. Za európske peniaze, prirodzene. Lenže projekt rokom 2019 končí. Udržateľnosť je podmienkou každého projektu. Ak by 266 zamestnancov po troch rokoch z Úradov práce prepustil, mal by vážny problém. Pravdepodobne ich teda nastrká do štátnych centier. Im vzápätí exploduje rozpočet organizácie, pretože s ničím takým nepočítali. Ale udržateľnosť projektu bude. Čo tam po obetiach.

Ministerstvo financií dalo k návrhu zákona zásadnú pripomienku, kde namietalo, že Ministerstvo práce nemá vo svojej kapitole potrebných 60 miliónov, aby návrh realizovalo. Navrhlo teda zákon stiahnuť. Richter ostentatívne ignoroval svojho vlastného ministra financií, jeho pripomienku neakceptoval a zákon predložil s rozporom. Ignoroval aj nesúhlasné stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov. Bude to stáť desiatky miliónov, ktoré v rozpočte nie sú.
Z toho vyplýva, že tento šialený nápad zaplatíte vy všetci.

Čelom vzad a pochodom vchod do minulosti
Ľudia s otvorenou mysľou pracujúci v sociálnej sfére sa 20 rokov snažili o tzv. deinštitucionalizáciu starostlivosti o deti. Podarilo sa im pomalým a intenzívnym tlakom zlikvidovať obrovské veľkovýkrmne opustených detí. Podarilo sa im rozbehnúť systém profirodín, veľké zariadenia atomizovať na menšie, etablovať maličké detské domovy, ktoré mali len zopár detí v profirodinách. Bolo to s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa. Lebo deti potrebujú blízkosť, starostlivosť a veľa pozornosti. A hlavne lásku. Inak ich pobyt v ústave poznačí na celý život.

Touto novelou zaniká zákonné obmedzenie kapacity zariadení. Doteraz to bolo 40 detí na jeden detský domov. Ale keďže centrum bude robiť všetko, na kapacite a na kvalite už zjavne nezáleží. Vitajte späť v roku ´88.

Likvidácia neštátnych
Minister Richter na minulej schôdzi otvorene povedal, že jeho snahou je zlikvidovať súkromné zariadenia, pretože ich nevie skontrolovať. To ráčil občanom oznámiť po dvadsiatich rokoch existencie neštátnych zariadení. Z toho vyplývajú dve veci.
Prvá – deti v súkromných zariadeniach boli bez kontroly ministerstva. Ale pre poriadok uveďme, že ako ktoré. V niektorých si kontroly podávali kľučky. A potom boli také, kde kontrola nepáchla 20 rokov, až pokiaľ zo zariadenia nezačali vypadávať sexuálne zneužité dievčatá a týraní chlapci.

No a tá druhá vec – keďže strop kapacity zariadení bude zrušený, nič už nebráni tomu, aby štátne orgány napĺňali štátne Centrá a tie malé súkromné, ktoré sa podľa ministra nedajú kontrolovať, tie vyhladoval k smrti.
Skvelý zákon. Niekoľko múch jednou ranou.  Absolútne proti najlepšiemu záujmu maloletých detí.

K zákonu sa vyjadrovala aj Generálna prokuratúra. V pripomienkovom konaní vzniesla nasledovnú námietku:
„Vytvorenie nového druhu multifunkčného zariadenia (centrá pre deti a ich rodiny) zo súčasných zariadení (detské domovy, detské domovy pre maloletých bez sprievodu, resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak závislých) nepovažujeme za efektívne riešenie zabezpečujúce najlepší záujem dieťaťa, a to predovšetkým vzhľadom na „zmiešanie“ všetkých doterajších foriem opatrení jedným druhom zariadenia…“

Chýba teda zjavný účel novely. Myslíte, že sa touto pripomienkou niekto zaoberal?
Úbohí prokurátori, ktorí majú za úlohy opatrenia v takýchto zariadeniach kontrolovať. Predpokladám, že bude niekoľko hodín trvať len to, aby sa zorientovali, čo je to za zariadenie, čo robí a kto sú jeho obyvatelia.

Richterov rezort – panoptikum hrôz
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už desaťročie kaličí systém ochrany detí a pomoci rodinám a likviduje všetko, čo by mohlo znamenať progres. Bez sebareflexie zametá problémy pod koberec a následky už kypia z každého okna úradu a zariadenia.

Namiesto toho, aby pomáhalo rodinám v kríze, aby sa zameralo na prevenciu zlyhania, podporu náhradných rodín a profesionálnych rodín, aby hľadalo cesty pomoci ľuďom a deťom, ktorí to potrebujú po rozvode, v chudobe alebo v kríze, do tohto všadeprítomného chaosu bez kontroly, stvorilo monštrum.

Strážte si svoje deti. Teraz už vážne.

Natália Blahová

Teraz najčítanejšie

Natália Blahová

Poslankyňa NR SR, predsedníčka poslaneckého klubu Demokratickej strany, členka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny