Denník N

Tunel cez lamačský Zečák?

V týchto dňoch prebieha verejné prerokovanie k územnému plánu zóny Zečák, Bratislava – Lamač. Stanoviská a pripomienky je možné zasielať v termíne do 31. 12. 2017. Prečo je to pre všetkých zainteresovaných na tomto území dôležité?

Už nejaký čas registrujem informácie, že v tejto lokalite by niekto chcel výstavbu tunela. Tunel Kamzík by vraj mal ísť cez toto územie popri lokalite Rázsochy a ústiť v Rači, spomína sa aj v Urbanistickom atlase Bratislavy, ktorý nedávno vydal architekt Žalman. Aj na internete k tomu nájdeme zopár dostupných informácií, i keď zatiaľ nie veľa.

V súvislosti s tým, že lokalita Zečák teraz zaujíma nemálo Lamačanov, zisťovala som viac informácií. V územnom pláne kraja je uvedené, že tunel má ísť cez inú lokalitu, a to Bory, v blízkosti Krematória.

Vzhľadom na rôznorodosť informácií by bolo viac než vhodné, aby sme boli my Lamačania aktívni a podali hromadnú pripomienku k uvedenému prerokovaniu územného plánu zóny Zečák. Tak bude raz a navždy zdokumentovaná vôľa Lamačanov nestavať v tejto lokalite tunel, keďže ide o územie, kde má vyrásť obytná zóna.

Pokiaľ bude pripomienka zapracovaná, nikto nebude môcť presadzovať výstavbu tunela na tomto území ani v budúcnosti. Vieme predsa ako sa veci často menia za pochodu bez pýtania sa občanov na ich vôľu.

Hromadnú pripomienku, ktorej text pripravujem, bude môcť podpísať každý obyvateľ Lamača. Podpisy začínam so svojimi priateľmi zbierať od pondelka. Túto hromadnú pripomienku plánujem okrem miestneho úradu v Lamači zaslať aj na magistrát a kraj, nakoľko táto téma presahuje lokalitu Lamača. Verím, že mi s tým pomôžete a túto hromadnú pripomienku odovzdáme ešte pred Vianocami.

Teraz najčítanejšie

Gabriela Bizoňová

Študovala som na Ekonomickej univerzite, pracujem na Ministerstve životného prostredia a venujem čas zlepšovaniu života okolo seba, najmä v bratislavskom Lamači. Verím v silu ženy a súhlasím s Margaret Thatcher: “Pokiaľ chcete, aby sa niečo povedalo, požiadajte muža. Pokiaľ chcete, aby sa niečo urobilo, požiadajte ženu.” Všímam si, že ženy na rôznych pozíciách či funkciách zvládnu viac - zameriavajú sa totiž na efektivitu svojej práce, lebo vedia, že ešte musia stihnúť aj navariť, či ísť pre deti do školy.