Denník N

Kotlebovci: komunisti sú horší ako Hlinkova garda

Zelenomikinoví straníci Mariána Kotlebu úplne vážne tvrdia, že registrácia ich loga s gardistickým dvojkrížom vadí na Slovensku časti verejnosti pozostávajúcej z presne jedného človeka – mňa. Navyše tvrdia, že komunisti majú na svedomí väčší počet obetí ako Hlinkova garda. Nie naozaj nekecám, oni to dali na papier, podpísali a poslali ako oficiálne stanovisko na Úrad priemyselného vlastníctva.

Nezaškodí pripomenúť , čo sa v súvislosti s prihláškami kotlebostraníckeho loga ako ochranných známok doteraz udialo.  Kotlebovci logo  s gardistickým dvojkrížom chceli prihlásiť v štyroch variantoch.  Ja som napísal Úradu priemyselného vlastníctva, že registrácia gardistickému symbolu je podľa môjho názoru v rozpore so zákonom. Kotlebovci odpísali, že podľa nich je to v úplnom poriadku.

Úrad priemyselného vlastníctva si osvojil názor, že logo podobné symbolom hlinkovej gardy nemôže byť zapísané ako ochranná známka. Napísal preto kotlebovcom, že majú smolu. To bolo samozrejme rozpísané do oficiálnych a právnych formulácií na pár stranách.  Kotlebovci nelenili a poslali úradu vyjadrenie. V ňom brilantne argumentujú a tvrdia toto:

Nesúhlasíme s tvrdením, že podmienku „dobrých mravov“ nespĺňa a „verejný poriadok“  porušuje také označenie, ktoré je „pohoršujúce a urážajúce čo i len pre časť verejnosti“.  Takýto výklad pojmu „dobré mravy“ a „verejný poriadok“ by v praxi znamenal, že v rozpore  s dobrými mravmi a verejným poriadkom by bolo akékoľvek označenie, proti ktorému niekto podá  pripomienky, hoci aj absolútne neopodstatnené alebo označenie, ktoré z akýchkoľvek, napr. aj z politických, náboženských či ideologických dôvodov prekáža nejakému jednotlivcovi  či skupine osôb.

Vychádzajúc z toho by mohli byť napadnuté všetky označenia ako rozporné  s dobrými mravmi, pretože sa vždy môže nájsť niekto, koho  toto označenie nejakým spôsobom pohoršuje či uráža. Z výsledku prieskumu navyše vyplýva, že „časť verejnosti“, ktorá vníma predmetné označenia ako rozporné s „dobrými mravmi“ a „verejným poriadkom“, tvorí v podstate len podávateľ  pripomienok – Doc. JUDr. Peter Kováč, PhD., […..] Bratislava (ďalej len „podávateľ  pripomienok“), pretože jedine on podal pripomienky proti ich zápisu za ochranné známky.  Máme za to, že je celkom absurdné, aby bolo označenie rozporné s „dobrými mravmi“ a „verejným  poriadkom“ len preto, že sa v celej Slovenskej republike našla len jedna osoba, ktorú toto označenie  uráža a pohoršuje. To platí zvlášť, ak ide o označenie riadne registrovanej politickej strany, ktoré bolo použité aj na hlasovacích lístkoch vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v marci 2016,  v ktorých túto strana volilo celkom 209 779 voličov a v ktorých získala 14 poslaneckých mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky.“

Pre voličov Mariána Kotlebu to komplikované stranícke vyjadrenie radšej zjednoduším.  Kotlebovci tvrdia,  že som námietky podal len ja a preto som jediný, komu registrácia gardistického dvojkríža vadí .  Ich voličom v počte 209 779 hlasov to vraj nevadí. Argumentácia kotlebovcov trochu účelovo pokrivkáva a tých, ktorým to vadí bude snáď o niečo viac. Možno aj viac ako 1488 alebo dokonca celkový počet ich voličov.

Druhým argumentom kotlebovcov je, že komunistom v minulosti zaregistrovali  ochrannú známku č. 215936

a ochrannú známku č. 215078

 

Obe obsahujú názov „KSS“ a symbolu kosáka s kladivom na červenej päťcípej hviezde.  Výkrik do tmy „… snáď (sa) Úrad priemyselného vlastníctva domnieva, že komunistické hnutie, pôsobiace po celom svete, malo na svedomí menší počet zločinov ako Hlinková garda?“ je vskutku pozoruhodný.  Veľmi mi to pripomína situácie, keď si chalani dokazujú kto má väčšieho „pipíka“.   Teda, v tomto prípade sa netypicky sporia o to, kto ho má menšieho.

Je úplne jedno, koľko ľudí zavraždila Hlinkova garda a koľko komunisti, čo sa týka zločinov, ako by ich jedna mater mala. Tu však otvorene priznám, že s kotlebovcami čiastočne súhlasím. Tie dve kosáko-kladivá  by nemali byť registrované nielen pre rozpor s dobrými mravmi, ale hlavne preto, že sú graficky úplne strašné, priam katastrofálne. Len potom prosím nezabudnúť pribaliť do balíčka aj gardisticko-krížovú  ochrannú známku č.  237741

Tá totiž pred rokmi pozornosti úradu unikla. Preto ju treba znovu prehodnotiť  a spolu s tými komunistickými vymazať.

Svojim vyjadrením si kotlebovci priam koledujú o to, aby vyjadrenie rozhorčenia z ich prihlášok ochranných známok posielali na Úradu priemyselného vlastníctva  skutočne všetci, ktorým to vadí. Ale možno je to ich vyjadrenie len dôsledkom toho, že  v strane im chýbajú okrem historikov a heraldikov napríklad aj učenci zaoberajúci sa logikou a právom. Je to pritom také jednoduché. Stačí napísať email na adresu podatelna@indprop.gov.sk.

Predmet správy by mal byť niečo ako „POZ 2643-2016, POZ 2644-2016, POZ 2645-2016, POZ 2646-2016 – zápisná spôsobilosť“ a do tela správy vložiť napríklad text:

Dobrý deň,

v súvislosti s POZ 2643-2016, POZ 2644-2016, POZ 2645-2016, POZ 2646-2016 prihlasovateľa KOTLEBA – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO vám oznamujem, že vnímam prihlasované  označenia ako fašistické symboly, ktorých registrácia by bola  v rozpore s dobrými mravmi a verejným poriadkom.

To celá treba slušne podpísať menom a priezviskom s uvedením adresy.

 

P.S.: Celé vyjadrenie podpísané tajomníkom Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko pánom magistrom Rastislavom Schlosárom si môžete  vychutnať v plnej kráse aj s nádhernou zelenou vianočnou pečiatkou:

 

 

Teraz najčítanejšie