Denník N

Legitimita nášho Ja

Pri chápaní tohto polysemného mechanizmu spoločenského života treba vychádzať z inštitucionalizácie a v nej fixovania hodnôt. Legitimizácia tieto hodnoty druhotne fixuje tým, že sami v sebe vytvárame zdôvodnenie významu kvôli jeho prijatiu a uznaniu celou spoločnosťou. Častokrát chceme byť zaradení tam, kam nepatríme – je to pre nás akýsi predpoklad integrácie sa kamkoľvek v prioritnom záujme nebyť sám. Je nevyhnutné, aby legitimizácia korešpondovala so záujmami jednotlivcov, lebo iba vtedy sa jednotlivci chcú integrovať do spoločnosti ako celku. Medzi nami sú však aj jednotlivci neintegrovaní po celý svoj život. Bez hodnôt , priorít a pochopenia. Stávame sa nimi aj my sami vo chvíľach, keď si nevieme vybrať pre nás adekvátny smer, ktorým má viať náš vietor. Postupom času, premýšľajúc nad bytím nás samých, strácame podstatu nášho Ja. Kráčame ďalej cestou, nevidiac cieľ. Blúdime bezcieľne, bez uvedomovania si zbytočnosti cieľa a podstaty bytia. Prekonávame jede extrém za extrémom, pre nás ťažký a neprijateľný. Opäť s otázkou, prečo práve MY. Sme v domnení , že nepokojne a bez cieľa ,,takto to má byť“, nevšímame si obrátenú stranu listu v našej knihe. Sme zaslepení len našou vnútornou frustráciou, bez akejkoľvek zmeny. Zabúdame nato, že nie je možné stratiť strop bez múrov, ktorého vrcholom je nekonečno, ale prehrať boj bez stropu. Súdne pojednávanie: My sme tí obžalovaní a opozitum je naše Ja, sudca nášho vnútra, ktorý nás súdi. Dostali sme sa až sem. Začiatok pojednávania, počas ktorého argumentujeme náš nepokoj, smútok a rezignáciu. Prichádza spätná väzba od zainteresovane cudzieho Ja. Je to potrebné, stáť na okraji skaly, s pocitom strachu, padnutia na jej dno? Zrkadlo je navôkol nás, ktorýmkoľvek smerom sa pozrieme. Je však potrebné legimitovať samého seba s čistým, nie špinavým zrkadlom idealistických predstáv. To vnútorné zrkadlo si môžeme nastavovať každý deň, bez strachu pred sudcom, pre ktorého naše argumenty sú len alibistické slová o tom, ako to nejde a nefunguje. Budeme naďalej kráčať s legitimizáciou svojho Ja, alebo bez poznania samého seba? Aj Everest má svoj vrchol, však občas je potrebné uspokojiť sa v reálne seba samého, na tom našom kopci.

Do skorého zreálnenia a Ja legitimity .

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie