Denník N

Čo tým listom chceli biskupi povedať?

Myslel som, že sa mi konečne podarí vstúpiť do adventu s pokojom.
…až kým som nenarazil na dnešný pastiersky list KBS-ky.

Myslel som, že sa mi konečne podarí vstúpiť do adventu s pokojom.
…až kým som nenarazil na dnešný pastiersky list KBS-ky.

Vyzerá to tak, že katolícka identita je podľa Konferencie biskupov Slovenska založená na boji proti potratom, liberalizmu, gender ideológii, gejom a lesbám usilujúcim sa žiť svoju sexualitu v zodpovedných vzťahoch či eutanázii.

Namiesto toho, aby sa jasne vymedzili voči tomu, čo dnes po Slovensku predvádza farár Kuffa s Chromíkom a ich „slovenským dohovorom za rodinu“ sa svojím pastierskym listom biskupi prihlásili k podobnému posolstvu.

Nie, bratia biskupi, moja katolícka identita nie je založená na spoločenskom odpore a vymedzovaní sa voči niekomu alebo niečomu. Je totiž založená na radikalite Ježišovej lásky, ktorá ma učí milovať každého bez rozdielu. Inšpiráciu a oporu pritom nachádzam v dialógu s biblickými textami, starobylou kresťanskou tradíciou všeobecnej cirkvi i vo sviatostiach.

Áno, táto láska ma učí milovať aj sestry a bratov, ktorí spolu žijú nadivoko, ktorí sa rozviedli a vstúpili do nového manželstva, ktorí sú gejovia, lesby, či transsexuáli, ktorí sa pod ťarchou choroby či životnej situácie rozhodnú pre eutanáziu, či podstúpenie potratu…

Ba čo viac – učí ma milovať aj tam, kde je to pre mňa nesmierne ťažké. Napr. aj takých bigotov, akými ste Vy, farár Kuffa alebo Anton Chromík.

Uvažujem, čím to je, no omnoho silnejším adventným posolstvom pre mňa osobne bola napr. ďakovná reč Róberta Mihalyho pri minulotýždňovom preberaní ocenenia MOSTY 2017 za ich protifašistické aktivity.

PS: S jedným vymedzením pastierskeho listu sa predsa len stotožňujem: „S katolíckou identitou nie je v súlade ani taká forma vlastenectva, ktorá kladie národ nad akékoľvek iné hodnoty. Sme si vedomí, že spolužitie ľudí rôznych národov, rás a jazykov nie je jednoduché. Všetci sme však stvorení na Boží obraz; za každého človeka zomrel Kristus na kríži. V žiadnom prípade nesmieme urážať, znevažovať alebo fyzicky útočiť na ľudí pre ich farbu pleti, národnosť alebo náboženstvo. Rasizmus a antisemitizmus s katolíckou vierou nemajú nič spoločné.“ Škoda, že nasleduje až v závere dlhého radu predchádzajúcich spomenutých vecí.

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Som manžel, otec, teológ, starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista. V rokoch 2019-2023 som pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea. Aktuálne pôsobím na pozícii projektového manažéra v Nadácii Volkswagen Slovakia. Venujem sa najmä otázkam náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, právam menšín a vzťahu štátu a cirkví.