BLOG
Mário Révész
Mário Révész
609

Evanjelium Kristovo: Ospravedlnenie z milosti.

Ahoj, som rád, že si sa znova rozhodol čítať moje zamyslenie. Určite nebudeš ľutovať, pretože v tomto článku sa dozvieš tú najlepšiu správu, akú si kedy kde mohol počuť. Dozvieš sa o tom, ako môžeš prejsť zo smrti do života.

V dnešnej dobe absolútnej voľnosti neexistuje hriech. Ľudia zabudli na tento pojem, v podstate hovoria: „Ži a nechaj žiť.“ Ježiš Kristus – ten, ktorý nám zjavil Božiu lásku, On nám hovorí, že hriech je skutočnosť a nie len relatívny abstraktný pojem.

Čo je vlastne hriech? Písmo sv. nám hovorí, že „hriech je porušenie zákona.“ (1. Jn 3, 4) Môžeme teda povedať, že je to porušenie prikázania nášho Boha, čiže prikázania lásky. (viď. Mt 22, 34-39)

Prvý hriech, ktorý sa týka človeka, vzniká hneď na počiatku našej histórie. Vzniká u Adama a Evy. Hriech vznikol prestúpením Božieho zákazu. (Gn 3, 1-7) Od toho okamihu sa hriech prirodzene rozšíril na všetkých ľudí. (Rim 5, 12)

Rovnako, ako po rodičoch dedíme psychické či fyzické vlastnosti, rovnako dedíme už od počiatku po nich náchylnosť na hriech. Písmo sv. nám hovorí, že „všetci zhrešili…“. (Rim 3, 23; porov. Jn 8, 7, Ž 14, 3) Hriech je niečo s čím sa už všetci rodíme do tohto sveta. (Ž 51, 7) Tento hriech sa nachádza v našom strede, v našom srdci, v našej mysli. (Gn 6, 5; Mt 15, 18-20) Je úplne prirodzené nášmu „JA“, že sme egocentrickí, že myslíme skôr na naše dobro, ako na dobro iných … Následkom tohto hriechu je utrpenie a smrť. (Gn 2, 17; Ez 18, 4; Rim 6, 23)

Ľuďom sa samozrejme následky hriechu nepáčia. Smrť nie je nikomu príjemná. Každý túži viesť zdravý, šťastný a dlhý život. Pokiaľ aj ty patríš medzi tieto osoby, tvoj čas, ktorý aktuálne venuješ tomu článku neprichádza na zmar, ba práve opačne, dozvieš sa jednu z najpozitívnejších správ, ktoré v tomto svete existujú.

Vieš čo môžeš urobiť pre to, aby si dosiahol svoju túžbu? Vieš čo môžeš urobiť pre to, aby si mohol žiť? Vieš, čo môžeš urobiť pre to, aby si mohol viesť život naplnení šťastím a zdravým?

Existuje len jedna jediná možnosť, ako dôjsť k záchrane. Sme to my? Nie. Písmo sv. nám hovorí, že my sami sa nedokážeme vykúpiť z našich hriechov. (Ž 49, 8) Nedokážeme to urobiť vlastnými silami. (Mt 16, 26) A Boh o tom vie. Preto nás nenecháva v neschopnosti, ale dáva nám nádej, možnosť, ako svoju túžbu naplniť, ako dosiahnuť záchranu pred smrťou, ako poraziť smrť.

Boh sa rozhodol položiť svoj vlastný život za ľudstvo. (Jn 3, 16; Sk 20, 28; Ž 9, 12) Keďže my sami nie sme schopní sa vykúpiť, Boh sa rozhodol vykúpiť nás a pomôcť nám.

Ježiš Kristus, ktorý bol bez hriechu (2. Kor 5, 21; Hebr 4, 15) položil svoj vlastný život, aby sme my mohli žiť. (Rim 4, 25, Ef 1, 7; 1. Jn 2, 2)

Čo ale ďalej? Znamená to, všetci ľudia sú spasení, pretože Ježiš Kristus zomrel za hriechy ľudstva? Nie. Písmo sv. nám hovorí, že spása sa uskutočňuje prijatím toho, že nie my sami (alebo Budha, alebo Krsna, alebo antibiotiká) ale Kristus je ten, ktorý nás zachránil. To je to slávne evanjelium, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a že bol vzkriesený. (1. Kor 15, 1-5)

Ako sa to uskutočňuje? Stávame sa v Kristovi bezhriešnymi? Vôbec nie. Písmo sv. nás vyučuje, že Ježiš Kristus sa stal hriechom namiesto nás. (2. Kor 5, 21) Keď sa Boh pozerá na nás, vidí v nás Krista Ježiša. (Gal 2, 20, Jn 17, 23; Ef 3, 17, 1. Kor 1, 30)

Sme teda spasení „milosťou skrze vieru“ (Ef 2, 8) v Ježiša Krista. (Rim 3, 24) Pokiaľ uveríme Ježišovej obeti, budeme spasení. (Rim 10, 3) Nič viac a nič menej. Jedine viera v túto Božiu milosť, nás môže dostať z područia smrti. Je to viera, ktorá v nás vyvoláva pokoru. Viera v to, že nie vlastnými silami ale jedine z milostivého rozhodnutia Božieho sme spasení. (Lk 18, 13-14)

O akej viere však hovoríme? Znova musíme nahliadnuť do Biblie. Totiž, v tomto prípade hovoríme o viere, ktorá prináša spásu. Písmo sv. túto vieru nazýva živou vierou. (Jk 2, 14-26)

Prejavom živej viery sú skutky. Ako nám to v 2. kapitole svojho listu zjavuje Jakub. O akých skutkoch však hovorí? Keď si prečítame list apoštola Pavla cirkvi v Ríme, zistíme, že Pavol rieši tiež túto otázku. On ju však rieši v kontexte toho, čo sme už predtým vyvrátili, že či býva človek ospravedlnení svojím vlastným úsilím? Nie, nebýva. Býva spasení len vďaka milosti Božej.

Jakub sa tu zameriava a pokračuje v slovách apoštola Pavla. Kým Pavol učí, akú má viera moc, Jakub nám vysvetľuje, aká je táto viera a ako ju máme rozpoznať.

Skutky, o ktorých hovorí Jakub, to sú skutky pokánia. Skutky pokánia? Dobre, stále nevieme, o čo ide. Žalmista nám hovorí, že svoje hriechy máme vyznať. (Ž 32, 1- 5; porov. Mt 3, 7; Prisl 28, 13; 1. Jn 1, 9) Máme sa odvrátiť od svojho zlého (hriešneho) konania. (Ez 18, 31-32; Sk 3, 19; 3. Jn v. 11)

Toto pokánie sa bude prejavovať zmenou v našom živote. Keďže zanecháme hriech, budeme teda konať opak hriechu. (Gal 5, 22-25) V našom živote budú ľudia vidieť Krista, pretože Kristus bude žiť v nás.

Budeme tieto veci však konať sami zo seba? Ježiš povedal: „Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15, 5; porov. Rim 14, 23) Pokiaľ uveríme dobrej správe (evanjeliu) o Ježišovej obeti za náš hriech a o Jeho vzkriesení, stávame sa novými ľuďmi. Sme novým človekom. (Ef 2, 1-10; 2. Kor 5, 17; Ez 11, 19; Rim 6, 5-6; Rim 8, 21; Rim 12, 5) Vďaka Kristovi teda môžeme dôjsť spaseniu.

Milý môj brat, vzácna moja sestra, ďakujem ti, že si prečítal tento článok až do konca. V tejto chvíli ťa pozývam k tomu, aby si sa rozhodol uveriť tejto dobrej správe o Kristovej smrti a vzkriesení, aby si sa rozhodol pozvať Krista, ktorý klope na dvere tvojho srdca (Zj 3, 20), do svojho života. Prijmi Božiu milosť, tento vzácny dar a začni žiť s Kristom a pre Krista.

Ak chceš, môžeš Bohu povedať túto modlitbu:

Pane, môj nebeský Otče, v tejto chvíli Ťa prosím o to, aby si mi dal účasť na svojej milosti. Prosím Ťa o to, aby si vstúpil do môjho života, aby si mi dal večný život, ktorý je v tvojom Synovi. (1. Jn 5, 12) Prosím Ťa o to, aby si mi odpustil moje previnenia a ukázal mi moje hriechy. Bez Teba, Pane, nedokážem činiť pokánie, nedokážem dôjsť k spáse. Prosím Ťa, aby si mi pomohol, aby si ma priviedol do Svojho kráľovstva. O to Ťa prosím v mene Tvojho Syna, Ježiša Krista. Amen.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

Vitaj na mojom blogu, drahý/á priateľ/ka, Písmo sv. vyzýva kresťanov k hlásaniu evanjelia Božieho každému človeku na tejto zemi (Jn 24, 14). Účelom tohto blogu je práve podať zvesť evanjelia tak, ako je zaznamenaná v Písmach, ktoré sú inšpirovaným slovom Božím (2. Tim 3, 16) Tento blog je tu pre každého, kto túži naplniť svoj "smäd a hlad", pre každého, kto túži prijať do svojho života Vládcu života, Kráľa kráľov a Pána pánov - Ježiša Krista, ktorý zomrel pre naše hriechy a svojím vzkriesením porazil smrť. (1. Kor 15, 1 - 5)

Blogy

|