BLOG
Anton Žemlička
Anton Žemlička
699

Aj proto je záhoráčtina tak velice lúbozvučná,

lebo nevšední, zaokrúhlenú, spoluhųásku ´u´ má …

Po prečítaňí ´friškokurzu záhoráčťini´,

co nachádzá sa v Záhoráckem sųovňíku,

ešče o dost vícej jak barjakí deň druhí, ´jiný´,

uvjedomių sem si najhlavnejší ´záminku´,

proč je záhoráčtina tak ohromňe lúbozvučná,

lebo tá svjetová reč nevšední hųásku ´u´ má,

no a to ´u´ je navíc spoluhųáska a zaokrúhlená –

právje proto je každá vjeta s ´ų´ velice kúzelná.

Zaokrúhlené sú dicki piski pri jejím visųovovaňí,

medzi ňima ostává otvor enem prevelice maųý,

a ked ti piski priblížá sa k sebje pri artikulováňí,

a nedotknú sa, akorád tedi povidat ´ų´ sa zadarí. (-:

Predtim sem si to vúbec ňikedi neuvjedomių,

až potom, co ten Záhorácky sųovňík sem si kúpių

a s ´ų´ ve ´friškokurzi záhoráčťini´ sa obeznámių,

odtedi už vim, že samohųáska ´u´ s fajkú vpravo dúle

mjeňí sa ve spoluhųásku ´ų´ a ešče ju aj zaokrúhluje. (-:

06.12.2017 / 07.12.2017

Poznámka:

Lingvistická konzultantka použitých záhoráckych suovíček, slovných spojení, ceuých vetičiek,

Smolinčanka telem aj dušú: Jan(k)a Ovečková (Ing., PhD.), z rodostromu pôvodných „ovečiek“.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...

Blogy

|