Denník N

Na čo čakať?

Čo spisovatelia vyčítajú z druhej adventnej

Nedeľa 10. december 2017 – Druhý Petrov list -2 Pt 3, 8-14

Očakávame nové nebo a novú zem

Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej.

A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť.

Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji.

Svet

Verona Šikulová

Život nie je lopta, s tým nemožno žartovať, hoci!, svojho času mi jeden miestny modranský futbalista povedal – keď som bol malý chlapec, a videl som loptu niekde za plotom, na dvore, v tráve, šteklilo ma v bruchu, podlamovali sa mi kolená, omračujúci pocit, čo všetko by som s tou loptou dokázal, hneď som sa musel ísť vyčurať… Toto by mohla byť veta aj o zmysle životanakoľko sa nazdávam, že sa mi ešte podarí čosi napísať, Bože, vyber si, čo uznáš za vhodné, aj keď mi to teraz akosi nejde naoko žiadnej lopty za plotom niet… 

Na svete je dobre, aj to, že sme tu iba na chvíľu. A napríklad aj to, že sa v myšlienkach môžem hocikedy preorientovávávať do celkom inej oblasti. Buď preorientovávať, buď oblasti, buď celkom inej, ale o koho sa vlastne jedná? O nás! O to, že nám toto celé niekto raz „ukradne“, môže to urobiť dnes, alebo zajtra, alebo o dva týždne a nebudú ani Vianoce! Preto by mohol byť smiešny zelený panák v telke, hovoriaci o zľavách, zlodej, ktorý si niekde ulieva na svoj účet, naše plány, očakávania, a preto je dojímavý detský list Ježiškovi na parapetnej doske, manželská hádka v kuchyni za taľafatku, let vtáka, strom v lese, kukanie kukučky v máji, láska, dobré jedlo, alebo dobrý „frk“… Advent je čakanie! Život je adventom. Ešte som tu, mykám sa, môžem sa polepšiť a trebárs niečo napísať, a možno sa mi to podarí, a chcela by som byť dlho s deťmi! NO keď „TO“ príde, stiahnem chvost… Život nie je lopta, s tým nemožno žartovať, ale pri čítaní Petrovho listu som si spomenula na toho modranského futbalistu – omračujúci pocit, čo všetko by som s tou loptou dokázal, a k tomu dúfať, že ešte sa môžem polepšiť, a nie som v tom sama, všetci sme tu takí, a na svete je dobre, a koniec nie je koniec, ale „nové nebo a nová zem“!

Každý metalista s obráteným krížom ani netuší

Pišta Vandal Chrappa

Premýšľam nad svätým Petrom, ktorý mi posiela tento list. Keby som ho chcel zavrhnúť, poviem, že to je ten, čo zaprel Krista. Čo mi taký „hrdina“ chce diktovať, keď sám zlyhal, ešte k tomu v takej zásadnej veci. Na druhej strane stojí ten istý Peter, ktorý Ježiša miloval najviac zo všetkých. Preto od Neho dostal poverenie viesť a budovať Cirkev. Ten post mu zverili na základe Lásky, nie na základe manažerských zručností, či absolvovaných škôl. Človeka takého veľkého srdca som ochotný počúvať. Potom je tu Peter, obyčajný chalanisko, rybár, ženatý, aj svokru má, ktorý sa celé dni nadrapuje s loďkou, sieťami a rybami. Prázdna sieť ho neodradí, za veľký úlovok je vďačný. Je to sympaťák.

V tom liste, je toľko nehy a pokory, že to z neho robí básnika. Obyčajný život preniknutý Láskou sa zrazu stáva umeleckým dielom. „Pišta, Pán nechce, aby si zahynul. Ale aby si sa dal na pokánie,“ píše mi Peter a vie, o čom hovorí. Bojí sa, aby som neurobil tie isté chyby ako on. Nakoniec skončí ukrižovaný dolu hlavou. Ja ho vidím v každom kamarátovi metalistovi, ktorý má na krku obrátený kríž a práve prežíva svoje „hviezdne zapretie“ a pritom netuší, že obsah obrátenému krížu už dávno dal milujúci sv. Peter.

 

Pokračovať v debate ste vítaní na Facebooku:

Nenechali ste si uniknúť seriál komentárovliturgickým čítaniam. Používame v ňom tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší práve fundovanou teológiou a azda by sa aj rád trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, lebo nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisíceročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.

Autori 
Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. 
Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku.
Pišta Vandal Chrappa, muzikant, spisovateľ a moderátor v Slovenskom rozhlase, má jednu dcérku, žije v Jure. 
Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.