Denník N

Konečne lacnejšie teplo pre Lamač

Som členkou pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá problematikou tepla, vytvorenou na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva v Lamači. Pred pár dňami sme mali stretnutie na miestnom úrade, ktorého výsledok môže potešiť Lamačanov.

Pri stanovovaní cien za teplo a teplú vodu URSO prvýkrát vychádzala pri jednej z položiek – cena zemného plynu – z priemernej ceny na burze v EK. Táto položka výrazne ovplyvňuje konečnú variabilnú zložku ceny. Doteraz spoločnosť BES s.r.o. mala stanovenú cenu URSO pre roky 2014-2016.

Táto cena bola jedna z najvyšších napriek tomu, že za ostatné roky cena zemného plynu výrazne klesla. Ostatní dodávatelia tepla v Bratislave, napriek tomu, že mali stanovenú rovnakú, nižšiu, alebo dokonca vyššiu cenu URSOm, účtovali odberateľom nižšie ceny za dodané teplo a teplú vodu. A to práve z dôvodu zníženia zemného plynu na svetových trhoch. Teraz sa stanovila pre roky 2017-2021. Cena určená pre spoločnosť BES s.r.o., ako nám oznámili, bude jedna z najnižších v Bratislave. V porovnaní s tým, čo sme mali vo vyúčtovaniach za rok 2016 a roky predchádzajúce, je to až o 21%.

A tu je presne vidieť rozdiel v hospodárnosti, resp. prístupe ku konečnému spotrebiteľov v Lamači a v iných mestských častiach, a to enormné navyšovanie cien tepla, na ktoré dlhodobo upozorňujem. Zníženie, ktoré sa podarilo konečne dosiahnuť, by malo znamenať, že vo vyúčtovaniach za rok 2017 by sme nemali zaznamenať nedoplatky, a rovnako by sa mali znížiť zálohové platby v uvedených položkách.

Verím, že keby bola riadna hĺbková kontrola účtovníctva a zmluvných dokladov, súvisiacich s plnením zmluvných podmienok medzi mestskou časťou Bratislava Lamač a spoločnosťou BES s.r.o., vykonaná skôr, reálne zníženie ceny tepla a teplej vody pre Lamačanov sa mohlo dosiahnuť už dávno.

Navrhla som tiež, aby bol pripravený dodatok zmluvy s veľmi jasnými podmienkami v prospech mestskej časti Lamač s tým, že stanovená cena URSOm nemusí byť konečná a my môžeme vyžadovať ešte nižšiu cenu, reálne účtovanú Lamačanom. Pracovaná skupina to odsúhlasila, teraz je na ťahu BES. Vypovedať zmluvu v prípade toho, ak táto spoločnosť nebude postupovať v prospech Lamačanov, sme navrhli viacerí poslanci.

V súčanosti je naplánovaná interná kontrola v spoločnosti BES, ktorou chceme získať podklady ohľadom porušovania alebo dodržiavania zmluvy. Budem vás informovať, ako dopadne.

Teraz najčítanejšie

Gabriela Bizoňová

Študovala som na Ekonomickej univerzite, pracujem na Ministerstve životného prostredia a venujem čas zlepšovaniu života okolo seba, najmä v bratislavskom Lamači. Verím v silu ženy a súhlasím s Margaret Thatcher: “Pokiaľ chcete, aby sa niečo povedalo, požiadajte muža. Pokiaľ chcete, aby sa niečo urobilo, požiadajte ženu.” Všímam si, že ženy na rôznych pozíciách či funkciách zvládnu viac - zameriavajú sa totiž na efektivitu svojej práce, lebo vedia, že ešte musia stihnúť aj navariť, či ísť pre deti do školy.