Denník N

Žiadna reforma školstva nebude

Žiadna sa nekoná, ani nemôže. Na reformu čohokoľvek je potrebná v prvom rade reforma myslenia. Myslenia spoločnosti.

Ak si ešte niekto v tejto krajine myslí, že sa v najbližších rokoch dočká reformy školstva, tak je veľmi naivný. Žiadna sa nekoná, ani nemôže. Na reformu čohokoľvek je potrebná v prvom rade reforma myslenia. Myslenia spoločnosti.

Vláda

Vláda má celé školstvo aj s jeho reformou v paži. Nerieši. Načo aj? Veď deti vládnych predstaviteľov sú už buď dospelé, alebo navštevujú školy v zahraničí, poprípade elitné súkromné. To je jedna vec. Tá druhá je, že ani jednej slovenskej vláde doposiaľ nešlo o budúcnosť krajiny, ale len o súčasnosť v ktorej vládla. V zmysle dostali sme sa ku korytu, svine žerte. Každá slovenská vláda uprednostňuje ukájanie svojich materiálnych potrieb, pred potrebami tejto krajiny a jej národa. Pokiaľ sa nezmení myslenie a charakter vládnych predstaviteľov, reforma nebude.

Verejnosť

Laická verejnosť o fungovaní slovenského školstva nevie nič. Nevie nič ani o podmienkach, za akých slovenskí učitelia držia ešte ako tak tento chaos na uzde. Laická verejnosť slovenskému školstvu nemá záujem nijako pomôcť. Má ho v paži asi tak ako slovenská vláda. Ak by som sa mýlila, tak by sa naša laická verejnosť nemohla z pohodlnosti a nevedomosti uchýliť k pranierovaniu výhradne učiteľov, pretože oni majú na úpadku slovenského školstva len približne štvrtinový podiel. Pokiaľ sa nezmení myslenie, postoj verejnosti a jej vnímanie učiteľov ako neschopných darmožráčov, ktorí nič nenaučia, majú kopec voľného času a prázdnin, reforma nebude. Nemôže, lebo toto je myslenie zakomplexovaného a uhundraného ľudu.

Rodičia a materinská odbornosť

Rodičia žiakov školstvo v paži nemajú až tak, ako vláda a laická verejnosť, ale niektorí by napáchali menej škody, keby ho v nej radšej mali. Všetko začína na prvom stupni základnej školy. Rodičia v rámci kultu dieťaťa veľmi nerozumne, neodborne a hlavne zbytočne zasahujú do výchovno-vzdelávacieho procesu. Tlačia na učiteľov a bežné situácie v škole končia sťažnosťami priamo u vedenia školy. Mnohým rodičom vôbec nezáleží na tom, čo ich deti vedia, hlavne nech majú dobré známky. Najlepší učiteľ je podľa nich ten, ktorý sa celý deň na ich dieťa usmieva, používa zdrobneniny a dáva len jednotky, aby dieťa nefrustroval a nedemotivoval. A presne tu začína úpadok nášho školstva. Rodičia z vlastnej pohodlnosti a strachu zo zlyhania svojho potomka, tlačia na dobré známky, čo má za následok podceňovanie a hlavne nevyužitie rozumového potenciálu detí. Každý múdry rodič, ktorému skutočne ide o blaho a dobro dieťaťa vie, že dáva dieťa do školy preto, aby sa v nej niečo naučilo, aby získalo vedomosti a zručnosti. Múdry rodič chce skutočné vzdelávanie a nie fiktívne, ktorého dôkazom nie je nič, len jednotka v žiackej knižke. Takto nepripravené deti odchádzajú na druhý stupeň, kde učivo nedoženú, z druhého stupňa na gymnáziá a stredné školy, kde ho tiež nedoženú a odtiaľ putujú na vysoké školy s vedomosťami, ktoré by v minulosti nestačili ani na prijatie na učňovku. Samozrejme, že nie je namieste tento stav zovšeobecňovať na všetkých rodičov a všetky školy. Priznajme si však, že táto realita je prevládajúca. Pokiaľ rodičia nezmenia myslenie a nepochopia, že namiesto na učiteľov je nutné tlačiť na vládu a dožadovať sa od nej modernizácie škôl, systému, didaktických pomôcok, kvalitných učebníc, reforma nebude.

Materinská odbornosť je nový termín s ktorým som sa stretla na rodičovskom združení. Mamička môjho žiaka ma oboznámila, že touto odbornosťou disponuje. Čo to znamená? No predsa to, že narodením dieťaťa získavajú niektoré matky odbornosť vo všetkých povolaniach. Napríklad vo vzdelávaní, medicíne, trénerstve. A čo to znamená v praxi? No predsa to, že môžu sekírovať skutočných odborníkov v domnení, že ich k tomu m.o. oprávňuje. Čo to znamená v mojej praxi? Dieťaťu matky m.o. zapisujem osobne domáce úlohy do slovníčka nakoľko chcem predísť konfliktom s ňou. Som naivná. Nepredídem. Odkáže mi cez ten slovníček, že mám dodržiavať okraje, aby si jej syn mohol odfajknúť úlohu. Keby požiadavky, pripomienky, dôvody sťažností tejto m.o. matky boli reálne perly, už mám metrový perlový náhrdelník. Pokiaľ vzdelávanie nebude opäť v rukách učiteľov, reforma nebude.

Učitelia

Učiteľom sa človek rodí. Buď umenie učiť v sebe má alebo nie. Ak nemá, tak mu nepomôže, že je mladý, ani, že je nadšený a vlastne ani najlepšia vysoká škola a doba, v ktorej študuje. Nikdy z neho nebude dobrý učiteľ. Základ je motivácia. Skutočne dobrý učiteľ je predovšetkým excelentným motivátorom. Dokáže u žiakov vzbudiť záujem a chuť vzdelávať sa. Takýto učitelia nepotrebujú reformu na to, aby začali inak, respektíve ´´moderne´´ učiť. Oni spontánne učia, ´´inak – moderne- inovatívne´´, lebo radi experimentujú, neboja sa zmien a hľadajú také edukačné metódy, ktoré posúvajú ich žiakov vpred. Paradoxne práve títo učitelia štrajkovali za nutnosť zmien v školstve. A nielen v oblasti financovania, nielen za zvyšovanie platov ako sa stále snaží vláda podsúvať verejnosti, ale za skutočné zmeny, za celkovú reformu školského systému. Tá je nutná ako soľ, lebo momentálne sa o systéme hovoriť nedá. V školstve vládne chaos. Pokiaľ sa nezmení myslenie učiteľov, pokiaľ sa nezobudia, pokiaľ sa uspokoja s tým, že majú prácu a teda nie je prečo povstať, reforma nebude. Prečo? No preto, lebo len aktívny učiteľ túžiaci po zmene, je pripravený prijať reformu.

Čoraz častejšie počúvame o mladých učiteľoch, ktorí majú akože vyhrabať naše školstvo z h…a, do ktorého ho dostala arogancia slovenských vlád. Ja sa pýtam, kde je tá armáda mladých, moderných a neskostnatených. Áno potrebujeme ich, ale oni sa akosi do školstva nehrnú. Ani nebudú lebo im to nestojí za to.

Ministerka Lubyová

Ako sa zdá, pán predseda Danko vsadil na človeka s mimoriadnym verbálnym prejavom. Po Plavčanovi, ktorý si vystačil so slovíčkom ďakujem, sa niet čo čudovať. Ministerka hovorí rýchlo, veľa a vďaka nadmernému používaniu cudzích slov, pre väčšinu národa nezrozumiteľne. Zásadný problém vidím v tom, že  sa pokúša stavať dom zhora nadol. Ak ma chce presvedčiť o tom, že mieni reformovať školstvo, mala by začať od základov. Čiže zdola. Zdôrazňovanie, že je nominantkou SNS a že tejto strane a pánovi Dankovi enormne záleží na rezorte školstva, vo mne vyvoláva skôr pobavenie ako vieru v lepšie časy. Nezdieľam ani názor, že sa naše žiactvo prepadá v PISA testovaní preto, lebo nedisponuje kolaboratívnymi kompetenciami. No a po tom ako vypiekla vláda s tvorcami Učiaceho sa Slovenska, sa budem čudovať akejkoľvek pracovnej skupine, ktorá by jej ešte naivne sadla na lep.

Boss školských odborov Ondek

Zamestnancom verejnej a štátnej správy sa zvýši plat o 4,8 %. Okrem učiteľov. Reakcia pána Ondeka: ,,Idú Vianoce.“ Čo na to povedať? Snáď len, že už by mal ísť niekam aj pán Ondek, lebo s týmto odborárskym bossom učitelia rozhodne dieru do sveta nespravia.

Luc.

 

 

Teraz najčítanejšie

Lucia Slovincová

Učiteľka. Bratislavčanka, ktorej nie je jedno. Štúdium GAMČA, Univerzita Komenského Pedagogická fakulta. Neznášam vtáčie mlieko, pasivitu, štátnu školskú inšpekciu a arogantných, nevychovaných, sprostých ľudí. Milujem hudbu, knihy, svoju prácu, svoju buldočku a rannú sprchu.