Denník N

Môj 2.pilier a výnos 24% za necelý rok

Už dlhšie som očakával, že v schránke (poštovej) konečne nájdem list, ktorým SP (Sociálna poisťovňa) urobí reparát a v liste už budú informácie pre každého sporiteľa 1. piliera. Bez rozdielu. List však nemá, nielen pre mňa, takmer žiadnu výpovednú hodnotu. Navyše je účelový a s jasným odkazom – spôsobiť u sporiteľov averziu voči 2. pilieru a to napriek tomu, že všetci sporitelia 2. piliera financujeme SP až do dôchodku. Naopak, môj blog je úplne zadarmo a aj keď je vyjadrením iba názoru, doplnil som odhadované čísla, ktoré som očakával od SP. Rád by som sa podelil aj o svoju skúsenosť bežného sporiteľa v 2. pilieri. Pripájam úvahy, ako vidím súvislosti, ktoré si myslím, že sú v prospech sporiteľa. Snažil som sa zjednodušovať, aby nezanikla podstata a výhody 2. piliera. Snáď aspoň jeden sporiteľ, aj vďaka informáciám „v kocke“, neodíde z 2. piliera, a naopak, aspoň jeden pribudne. A do tretice, mohol by pribudnúť ešte jeden novopoistenec, ktorému sa príspevky môžu najviac zhodnotiť a pritom mu je to zatiaľ jedno ;-) .

Moja skúsenosť so zhodnotením úspor v 2. pilieri

Od prestupu do indexového fondu – na jar 2014 – som zhodnotil svoje príspevky o 24%. Iba za posledných 10 mesiacov. Keď odrátam 10% z výnosu pre DSSku (poplatok dodatočne zavedený za Ficovlády), pri inflácii cca 0%, je čistý výnos 21,6%.

20tnik – za 50 € mesačne, cieľových 50 000 €

V čase po zavedení 2. piliera by si 20tnik zo 100 € odvodu do SP mohol sporiť polovicu, čiže 50 € na svoj dôchodkový účet. Za 40 rokov by si uložil na tomto účte 24 000 €. Pri zhodnotení v priemere cca 5% ročne, si mohol 20tnik zarobiť ďalších 26 000€. Spolu by našetril zhruba 50 000 €. Teda takto by to možno mohlo byť, keby nebolo zásahov v 2. pilieri Ficovládami. Aktuálne príspevok sporiteľa zo 100 €, putujúcich na dôchodkový účet, predstavuje necelých 30 €. Ale ak si aj tých 30 € dokáže 20tnik opäť nielen nasporiť, ale aj rozumne zhodnotiť (za každých 30 € napr.: cieľovo 30 000 €), mohol by mať prakticky vyšší celkový dôchodok takmer o 1/3! A teda pred zmenami v 2. pilieri to mohlo byť až o 50% viac. Čiže pri 500 € dôchodku z 1. piliera mohol mať iba vďaka 2. pilieru šancu mať pohodlne aj 750 € dôchodok ! Snáď ešte nejaká nová vláda zmení podmienky sporenia.

Iba 6 mesačná šanca novopoistenca vstúpiť do 2. piliera už neplatí

Oprava: Od 1.1.2013 poistenec može už vstúpiť do 2. piliera až po cca 5. mesiacoch poistenia, ale iba do 35 rokov (vďaka Peter Cmorej).

Pôvodne: Keď sa 1. krát novopoistenec zamestnal, musel najneskôr do 6. mesiacov kontaktovať DSSku a uzatvoriť zmluvu, inak časť dôchodkových úspor novopistenca nešla na dôchodkový účet a nemohla sa zhodnocovať. Pôvodne povinnosť na dobrovoľnosť opakovane zmenila Ficovláda, lebo predtým sa novopoistenec do DSSky dostal automaticky, ak bol 6 mesiacov nečinný.

Ktorú DSSku ?

Osobne by som si vybral DSS, ktorá má ešte v ponuke dobrovoľne aj indexový fond a zároveň vývoj indexového fondu vykazuje dlhodobo stabilný trend a krivky indexových fondov dlhodobo kopírujú takmer rovnaký vývoj. Vývoj fondov DSSiek je aj na stránke NBS.

Oplatí sa 2. pilier 40tnikovi ?

Súčasní 40tnici majú stále šancu sporiť a zhodnocovať v 2. pilieri. Avšak vzhľadom k 20tnikom, doba sporenia a zhodnocovania je cca polovičná. Ale to neznamená, že šanca na slušné zhodnotenie nie je. 40tnik môže zhodnocovať asi 20% svojho budúceho dôchodku, ktoré si ukladá a zhodnocuje na osobnom účte v DSS.

50tnik – alebo čo sa deje 10 rokov pred odchodom na dôchodok v 2. pilieri ?

Od cca 52. roku života DSSka automaticky „fixuje“ každý rok 10% z nasporenej sumy v dlhopisovom fonde (20% v 53. roku…, 50% v 56. roku … , 100% v 62. roku), čím bude poistenec postupne viac a viac chránený voči výkyvom vo výkonnejších fondoch. So skracujúcou sa dobou sporenia by sa výkonnejšie fondy mohli stať pre sporiteľa rizikovejšími. Avšak na žiadosť sporiteľa si povinnú fixáciu ku garantovanému fondu môže zmierniť na polovicu (10% v 53. roku… 25% v 56. roku … 50% v 62. roku).

Čo ak pred dôchodkom zomriem ?

Pohodička, teda aspoň z pohľadu príspevkov v 2. pilieri. Kým peniaze z 2. piliera poistenec ne(vy)čerpá, v prípade úmrtia celá zostatková suma na účte v DSS sa stane predmetom dedenia, resp. môže byť suma poukázaná osobám, ktoré si poistenec určil v DSSke.

Ako zhodnocovať pomocou presunov medzi fondami ?

DSSku je možné zmeniť bez pokuty iba raz ročne. Fondy si však môžeme bezplatne meniť a kombinovať opakovane podľa potreby aj cez portál DSSky sami. Osobne preferujem dve stratégie:

A, ponechať úspory v indexovom fonde (ak sú prostriedky v 2 fondoch, jeden musí byť dlhopisový, čiže garantovaný) – mojich plus 24%,

B, niekedy, keď vývoj hodnoty v indexovom fonde výrazne klesá, presunúť na krátko úspory do dlhopisového fondu. Naopak, pri náznaku  rastu (želaním, že výrazného) v indexovom fonde vrátiť úspory späť do indexového fondu. Vyžaduje však sledovať vývoj cca na týždennej báze a intuíciu ;-).

Použiť časť nasporeniej sumy na splatenie hypotéky alebo na nutnú operáciu z 2. piliera ?

Stále je šanca rozšíriť ďalšie možnosti 2. piliera, ak sa v parlamente ocitnú politické subjekty, ktoré budú ochotné podobné zmeny schváliť.

 

Aký by som mohol mať dôchodok ? KALKULAČKA

 

Dobrovoľný príspevok

Ak sa nájdu jedinci, ktorým nebudú chýbať do dôchodku ďalšie 2% zo mzdy, môžu do DSSky na svoj účet posielať príspevky navyše, ktoré  takmer do sumy cca 1000€ ročne nepodliehajú zdaneniu. Veľmi zjednodušene, pri už spomenutom výnose a ušetrení na dani, by si mohol sporiteľ ušetriť a zhodnotiť každé uložené 1€ spolu o ďalších takmer 50 centov ročne. „Akcia“ trvá iba do roku 2016.

Pomery vyplácania celkového dôchodku

V 1. pilieri sú povinne všetci, aj sporitelia 2. piliera a preto minimálne 66% podiel dôchodku nám bude aj tak vyplácať  SP. Budúcim dôchodcom v 2. pilieri by mala vyplácať SP z 1. piliera veľmi približne v pomeroch:

– pre aktuálnych 20tnikov cca 66% + zvyšných 33% z 2.piliera (možno zhodnotených na 66%)= aj 132% bez korekcií

– pre aktuálnych 40tnikov cca 80% + zvyšných 20% z 2.piliera (možno zhodnotených na 40%)= aj 120% bez korekcií

– pre aktuálnych 60tnikov cca 92% + zvyšných 8% z 2.piliera (možno zhodnotených na 16%) = aj 108% bez korekcií

Počas Ficovlády vznikli garantované fondy a možno aj vďaka nim sporitelia – čerství dôchodcovia s najnižším príjmom – prišli aj o 4% z očakávaného dôchodku, ak verili istotám v garantovanom fonde iba v 10 ročnom horizonte a navyše s 11 zásahmi za 9 rokov, ktoré neprispievajú investičnému kľudu.  Ak by však sporitelia mohli mať posledný rok polovicu svojich dôchodkových úspor v indexovom fonde ako ja, mohli dosiahnuť priemerné zhodnotenie celých úspor vo výške min. 12%. Po okresaní výšky ponúk životných poisťovní napr. o 4%, stále to robí +8%. Potom priemerný dôchodca s 500 € dôchodkom by mal približne o 40 € vyšší dôchodok.

Formy vyplácania dôchodkov z 2. piliera v skratke

Formy vyplácania dôchodkov z 2. piliera (pre spomínaný 8% až 33% podiel z celkového dôchodku), po splnení  podmienok, môžu byť :

  • doživotné mesačne s možnosťami: do konca života, vdovský, postupne narastajúci (dediteľný zostatok do 7 rokov od nástupu na dôchodok),
  • programovým výberom: čiže časť úspor je možné vybrať naraz (nevyčerpané € sú stále dediteľné),
  • dočasný: možné čerpanie do 5, 7 alebo 10 rokov (nie je dediteľný).

 

Odchod z 2. piliera

Ak sa sporiteľ rozhodne odísť úplne z 2. piliera a zostať iba v 1. pilieri, odchádza s uloženou sumou aj doterajší výnos (napr. aj mojich 24%, ak by som odišiel) a s tým možnosť prilepšiť si na dôchodok. Ak je sporiteľ iba v 1. pilieri, na dôchodok pre súčasných dôchodcov zasiela do SP z hrubej mzdy 18%. Ak je táto suma napr.: 100 €, takmer celá táto suma sa môže minúť už nasledujúci mesiac, resp. inak použiť. Vám zostane iba prísľub alebo viera, že aj Vy, keď raz pôjdete na dôchodok, štát (alebo niekto iný) sa o Vás nejako postará. A keď sa 15. júna 2015 2. pilier zatvorí, už bude neskoro na návrat.

V súčasnosti prispievame 5ti na jedného dôchodcu. Súčasným 20nikom budú prispievať na ich dôchodok iba 2ja pracujúci. Čo by znamenalo, že štát by mal pre Vás ako dôchodcu prostriedky iba vo výške 40%, ako majú súčasní dôchodcovia. Do dôchodku bude cca súčasný 20tnik odchádzať v 65ke. Čo môže urobiť štát, aby udržal aspoň súčasný stav ? Aj opäť predĺžiť vek odchodu do dôchodku. Otázka nestojí, či tak štát urobí, ale či bude vek odchodu do dôchodku 65 rokov alebo aj viac a to asi závisí aj od počtu samotných sporiteľov v 1. pilieri, ktorí odídu z 2. piliera (aktuálne je cca 1,5 milióna sporiteľov 2. pilieri). Tiež od tých dostatočne neinformovaných, čo do 2. piliera nevstúpia (najmä novopoistenci/20tnici v 6 mesačnej lehote), kde môže ísť o cca 55 000 absolventov ročne 1. krát zamestnaných. Zvyšok tvoria už existujúci zamestnanci, ktorí sú/skončia iba v 1. pilieri.

 

Legislatívne zmeny v 2. pilieri

11 zásahov do fungovania 2. piliera, ktoré podľa mňa boli významné:

1.1.2007 – najmä regulácia výdavkov DSSiek a prestupov sporiteľa (Ficovláda),

1.1.2008 – najmä z povinnosti vstupu mladých do 2. piliera sa stala dobrovoľnosť (Ficovláda),

15.11.2008 – najmä 1. otvorenie 2. piliera (Ficovláda),

1.1.2009 – najmä zmeny k dedeniu a 6 mesačné obdobie nástupu podmienené 150 dňovým dôchodkovým poistením (Ficovláda).

1.7.2009 – najmä regulácia výnosov DSSiek (Ficovláda),

1.1.2010 – najmä možnosť voľby prevodu prostriedkov z dôchodkového systému SR na dôchodkový systém EU (Ficovláda),

1.4.2012 – najmä zrušenie dobrovoľnosti vstupu mladých do 2. piliera, možnosti vystúpenia do 2 rokov, 2. otvorenie 2. Piliera, možnosť vzniku indexového fondu v DSSke,  zmena fondov (Radivláda),

1.9.2012  – najmä 3. otvorenie 2. piliera, zníženie príspevku do 2. piliera o 55%  / zníženie z 9% na 4%, napr.: pri 100€ odvodu odchádza do 2. Piliera namiesto 50 € iba cca 30€ (28,5 €), možný dobrovoľný príspevok do 2% oslobodený od zdanenia do 2016 (Ficovláda),

1.1.2013 – najmä možnosť dobrovoľne vstúpiť do 2. piliera do 35 rokov a bez možnosti potom vystúpiť,  garancie výnosu v dlhopisovom fonde, SP je povinná do 180 dní od vzniku prvej účasti na dôchodkovom poistení vzniknutej po 31. decembri 2012 písomne informovať dotknutú osobu (tzv. novopoistenec o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení(Ficovláda),

1.7.2014 – najmä stanovenie jediného spôsobu vyplácania prvých dôchodkov z 2. piliera iba cez životné poisťovne (Ficovláda),

1.1.2015 – najmä 4. otvorenie 2. piliera, zostali 3. formy výplaty dôchodku, ale veľmi oklieštené, Anuitná novela; dobrovoľné príspevky je možné vybrať po dosiahnutí dôchodkového  veku bez obmedzení, jedna z mála pozitívnych zmien v prospech sporiteľa – možnosť v preddôchodkovom veku zmierniť automatický prevod majetku do garantovaného fondu na polovicu (Ficovláda).

 

Argumenty, otázky a odpovede niektorých DSS:

https://www.vubgenerali.sk/sporitel/najcastejsie-otazky-a-odpovede

https://www.axa.sk/produkty/dochodok/starobne-dochodkove-sporenie-(2-pilier)/obsah/otazky-a-odpovede/

https://dss.nn.sk/starobne-dochodkove-sporenie/preco-zapojit-do-ii-piliera/

 

Zdroje:

http://www.iness.sk/stranka/10447-Druhy-pilier-sa-moze-zlepsovat-prvy-nie.html

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/937356-mladi-by-mali-cim-skor-vstupit-do-2-piliera-vyzyva-mihal/

http://iness.sk/stranka/10489-Zakulisna-hra-laviciarov-Zosekaju-minimalne-dochodky-a-napumpuju-Socialnu-poistovnu-Aktualitysk.html

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-dochodkovym-sporenim/starobne-dochodkove-sporenie/ahdj-a-chm-v-df/vyvoj-aktualnej-hodnoty-dss

https://www.financnykompas.sk/dochodok-druhy-pilier

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/prve-dochodky-z-2-piliera-v-tomto-roku-641805

http://druhypilier.sme.sk/

http://poistovne.sk/30173-sk/rastislav-kralovic.php?ID=30173&page=0

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/932811-na-jedneho-dochodcu-pracuje-pat-ludi-v-buducnosti-iba-dvaja/

http://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/ii-pilier-starobne-dochodkove-sporenie/legislativne-zmeny/

 

Vysvetlivky:

SP – Sociálna poisťovňa

DSS – dôchodcovská správcovská spoločnosť

Novopoistenec – mladý poistník 20tnik, spravidla po skončení školy a v prvom zamestnaní

Ficovláda – I. a II. vláda s premiérom Ficom

Radivláda – vláda premiérky Radičovej

 

Poďakovanie: Blog a môj výnos 24% vznikol aj vďaka 2. piliernikovi Igorovi, vďaka ktorému som sa po pár rokoch opäť stal aktívnym sporiteľom ;-) .

Teraz najčítanejšie