Denník N

Renesancia zlodejov – Ako inovatívne sa dá v dnešnej dobe podvádzať a kradnúť? II.

Článok je pokračovaním rovnomenného I. dielu. Na čo všetko človek narazí pri hľadaní zamestnania? Svedectvo mladej ženy, ktorá sa na trhu práce stretla s novodobou formou ľudského hyenizmu – s iniciatívnym okrádaním dôchodcov…

Zdroj obrázku: http://eandt.theiet.org/magazine/2011/08/comment-smart-meters.cfm

Keď som si už myslel, že som prešiel prakticky tým najhorším, porozprávala mi o svojich zážitkoch priateľka môjho kamaráta, ktorá si asi 2 roky dozadu hľadala prácu v Brne. Jedna z prvých pozícií, o ktoré sa uchádzala, bola pozícia tzv. „Obchodného zástupcu“. V práci sa mala začať zaúčať počas skúšobného dňa od skúsených „Obchodných zástupcov“. Na jeho začiatku ich z pobočky firmy vyviezli niekoľko desiatok km ďaleko do pomerne odľahlej obce. Podľa jej výkladu, z toho, čo videla počas skúšobného dňa, spočívala pracovná náplň v podstate v chodení od domu k domu, mimochodom niekedy v obciach, kde bol podomový predaj doslova oficiálne zakázaný, navyše predovšetkým v doobedňajších hodinách, keďže vtedy sa dalo s istotou čakať, že doma budú len samotní dôchodcovia bez svojich rodinných príslušníkov. V prípade, že im niekto otvoril dvere, bolo ich cieľom zistiť, či bola v danej domácnosti uplatnená tzv. „zľava na energie“. Ak uplatnená nebola, boli samozrejme ochotní v uplatnení tejto zľavy konkrétnemu užívateľovi, „pomôcť“. Pri istej príležitosti bola dokonca priamo svedkom toho, ako jej „učiteľka“ presvedčila istú dôchodkyňu, že „spoločnosť, pod ktorú momentálne patrí, nesplnila podmienky a bude sankcionovaná, čo môže viesť k jej úplnému zrušeniu, a tak je možné, že dôchodkyňa zostane zo dňa na deň bez elektriny.“

Samozrejme, že zúfalá a vystrašená dôchodkyňa, zmluvu podpísala“, dodala vo svojom popise situácie.

Pri inej príležitosti sa zase zúčastnila pohovoru na „Asistentku v reklamnej agentúre“. Pri samotnom pohovore zistila, že v skutočnosti vôbec nie je na pohovore na danú pozíciu, ale na niečo celkom iné. Po logicky položenej otázke adresovanej človeku, ktorý s ňou robil pohovor, nasledovalo vysvetlenie, z ktorého sa dozvedela, že daná pozícia je už obsadená, takže ju(bez toho, že by ju o tom ktokoľvek informoval) preradili na inú, voľnú ponuku. Nasledujúci scenár bol v podstate takmer identický s tým, ktorý bol popisovaný vyššie. Dokonca bolo jeho súčasťou aj vyvezenie uchádzačov spolu so skúsenými vykonávateľmi danej profesie do vzdialenej, odľahlej obce. Jediným rozdielom bolo, že v tomto prípade chceli pred realizovaním „obchodného zastupovania“, títo „obchodní zástupcovia“ svoj „obchodný program“ spropagovať na obecnom úrade prostredníctvom obecného rozhlasu. Napriek odmietnutiu spojeným aj s varovaním, že v danej obci je podomový predaj zakázaný, sa „obchodní zástupcovia“ vybrali na „potulky“ od domu k domu. Keď videla, že sa aj v tomto prípade jedná o veľmi podobnú ponuku, s akou už mala tú „česť“ sa pred časom stretnúť, ohradila sa voči jej sprostredkovateľom s tým, že si myslí, že sa jedná o obyčajný podvod a keby vedela, že sa bude jednať o niečo také, tak by im do auta ani nenasadla. Na to promptne zareagoval 1 z „obchodných zástupcov“, ktorý ju mal v práci zaučiť tým, že „oni sú na rozdiel od pravých podvodníkov aspoň pekne oblečení“.  Akési extrémne poňatie známeho výroku, podľa ktorého „šaty robia človeka“…

Keď chcela z takéhoto „konkurzu“ jednoducho odísť, musela si poradiť sama, keďže jej bolo povedané, že odvoz naspäť do mesta, bude možný až vo chvíli, keď splnia dennú normu na počet zmlúv, ktoré potrebujú uzavrieť. „Zaujímavé bolo, že po pár týždňoch už daná spoločnosť ani nesídlila na pôvodnom mieste“, dodala na margo spomínaného pohovoru.

Zdroj: http://pixabay.com/sk/ta%C5%A1ka-peniaze-bohatstvo-pr%C3%ADjmy-147782/
Zdroj: http://pixabay.com/sk/ta%C5%A1ka-peniaze-bohatstvo-pr%C3%ADjmy-147782/

 V tomto kontexte mi osobne utkvela ešte aj ďalšia príhoda, ktorú máme priamo v rodine. Moja stará mama trpela v posledných rokoch života už pomerne pokročilou formou Alzheimerovej choroby. Dokázala síce ešte bez problémov identifikovať svojich rodinných príslušníkov, ale nepamätala si dokopy už ani to, čo sa stalo pred 5 minútami. Nevyhnutným sprievodným prejavom spomínanej choroby, navyše v kombinácií so stareckou demenciou, je prílišná dôveryhodnosť voči neznámym ľuďom.  Jedného dňa, keď bola doma sama, kúpila cez bránu od istého „šikovného“ podomového „obchodníka“ 2 deky(údajne vyrobené z ovčej vlny) za 5000 Sk. Pamätníci si istotne spomenú o aký významný finančný obnos sa okolo roku 2000, kedy sa incident stal, jednalo. Peniaze, ani spomínaného obchodníka, sme pochopiteľne už nikdy viac nevideli.

Modernou verziou podomových obchodníkov sú tzv. „door to door/D2D“ obchodní zástupcovia.  V podstate sa jedná o spôsob veľkej korporácie, ako svoju reklamu nanútiť bežnému spotrebiteľovi tým, že mu takmer doslova „strčí nohu do dverí“. Najčastejšie sú na tento účel využívaní čerství absolventi, ktorí majú, predovšetkým kvôli nedostatku pracovných skúseností, obrovský problém nájsť si akékoľvek zamestnanie. Tak si nejaký „expert“ v danej oblasti povedal: „prečo by sme to nevyužili?“ „Poď k nám! Pridaj sa! Nezáleží na tom, či si študoval čosi humanitné, technické alebo nebodaj jazykové! Nám je to jedno! My využijeme všetkých! Aj ty máš šancu stať sa našim obchodníkom!“ A z absolventa sa tak „švihnutím korporátneho prútika“ stane komercionalizovaná figúrka podobná príslušníkom renomovanej náboženskej sekty, ktorá je vtieravou podomovou propagáciou natoľko vychýrená.

Nemôžem si pomôcť, ale vo svetle uvedených skutočností mi napadá nasledovné: kde sa to všetko berie? V akej dobe to žijeme? Líšia sa naše časy niečím od tých minulých? Z určitého uhla pohľadu zrejme ani veľmi nie. Zlodeji a podvodníci predsa existovali vždy. Otázka je, kde sa vzala ich certifikovaná a v dnešnej dobe natoľko rozšírená podoba pripomínajúca svojím charakterom pohlavnú chorobu. Totiž podobne ako pohlavná choroba, ani v prípade týchto tzv. „obchodníkov“ nikto nevie, kde sa vzali, ale odrazu sú doslova všade…

Cieľom tohto, ani predošlého článku nebolo kolektívne odsúdiť ľudí sprostredkujúcich, či vykonávajúcich vyššie spomínané pracovné pozície. Ja osobne úprimne dúfam, že medzi ľuďmi vykonávajúcimi uvedené profesie existujú aj tí poctiví. Článok mal byť skôr syntézou a zároveň varovaním pred tými ľuďmi, ktorí dokážu podobnou „hrou so slovíčkami“ snahu uchádzačov pri hľadaní práce, zneužívať.

 

Príležitosť robí zlodeja.“

( ľudová múdrosť; pôvodom z latinského „Occasio facit furem“ )

 

Teraz najčítanejšie