Denník N

Policajný prezident Gašpar odpovedá študentom

Tibor Gašpar nám odpovedal na deväť návrhov, ako zlepšiť zlé fungovanie cudzineckej polície v Bratislave.

V septembri hrozil našej americkej učiteľke Randi odchod zo Slovenska. Po niekoľkých dňoch a desiatkach hodín strávených v rade na bratislavskej cudzineckej polícii sa nedostala na rad, aby si vybavila víza a mohla tak učiť angličtinu na Slovensku. Cudzinci, ktorí chcú na Slovensku pracovať a žiť prespávajú cez noc na dlážke v čakárni budovy, aby mali ráno väčšiu šancu dostať sa k poradovému číslu. Nechodia ani na toaletu, aby nestratili miesto v rade, k dispozícií nemajú ani vodu či čaj. Policajti s nimi komunikujú po slovensky a správajú sa k nim drzo až hrubo. Ako študenti gymnázia sme v posledný deň pred vypršaním jej turistických víz prišli našu učiteľku Randi podporiť. Viacerí z nás s ňou čakali cez noc na polícii, priniesli sme jedlo a spievali si. Ráno sa k nám pripojili aj ďalší spolužiaci, učitelia a vedenie školy.

Naši spolužiaci pred cudzineckou políciou v Bratislave.

Na hodine globálnych štúdií sme sa mali zamyslieť nad tým, ako by sa dala situácia na cudzineckej polícii riešiť. Svoje návrhy sme poslali aj ministrovi vnútra a policajnému prezidentovi, ktorý nám odpovedal.

Policajný prezident Gašpar v liste priznal „problematický stav“ cudzineckej polície a sľúbil venovať „náležitú pozornosť“ aj našim riešeniam. V piatich z nich už polícia podľa jeho slov koná:

  • Zabezpečuje nové priestory, ktoré budú spĺňať súčasné štandardy, zvládať nápor cudzincov a zlepšia pracovné prostredie pre policajtov tak, aby mohli byť k cudzincom milší. Otvorenie novej budovy sa presunulo na január 2018.
  • Zabezpečuje jazykovú prípravu v anglickom jazyku pre zamestnancov cudzineckej polície.
  • Pri výbere nových policajtov uprednostňuje uchádzačov, ktorí vedia po anglicky, aby sa vedeli s cudzincami dorozumieť.
  • Snaží sa navyšovať počty zamestnancov oddelení tak, aby vybavovací proces zvládali.
  • 4.12.2017 polícia oznámila, že zvažuje zriadiť online rezervačný systém, cez ktorý sa cudzinci budú môcť na schôdzky objednať elektronicky a vopred. 

Konanie polície oceňujeme a veríme, že pristúpi aj k ďalším jednoduchým krokom, ktoré sme navrhli, ako napríklad zabezpečenie vody, čaju či kávy v čakárni, alebo zavedeniu webstránky so základnými informáciami o vízach, formulároch a fungovaní cudzineckej polície v angličtine a ďalších troch svetových jazykoch.

Dnes sme policajnému prezidentovi zaslali list a poďakovali za jeho odpoveď. Sľúbili sme tiež, že situáciu budeme ďalej sledovať a informovať sa o krokoch, ktoré polícia vo veci podniká. Nižšie pripájame celú odpoveď Tibora Gašpara.

 

Vážení študenti Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa,

V prvom rade Vám ďakujem za zaslanie podnetných návrhov, na základe ktorých pracujeme na zlepšení systému činnosti pracovníkov na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície Policajného zboru.

Činnosť Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava, tak ako ste ju opísali vo Vašom liste, však zachytáva len čiastkový a subjektívny náhľad na vybrané aspekty vybavovacieho procesu a aktuálny stav priestorov oddelenia, ktoré hodnotíte v negatívnom svetle. Je potrebné ale zdôrazniť, že cudzinecká polícia vykonáva svoju činnosť ako komplex rôznych úkonov, z ktorých mnohé sú pre oko bežného občana latentné. Príslušníci Policajného zboru zaradení na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru vo väčšine prípadov nevybavujú cudzincov „na počkanie“, ale vykonávajú často rozsiahle a náročné dokazovanie v správnom konaní podľa širokého spektra príslušných právnych predpisov (na úseku podnikania, zamestnania, školstva a podobne). Okrem týchto špecifických činnosť oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru ako základný útvar služby hraničnej a cudzineckej polície plní aj ďalšie úlohy súvisiace s legálnou a nelegálnou migráciou.

Prezídium Policajného zboru prostredníctvom Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru dlhodobo pracuje na skvalitnení práce cudzineckej polície vo vzťahu k cudzincom, a to nielen na základe Vášho podnetu. V posledných rokoch sme vynaložili nemalé úsilie zamerané predovšetkým na zlepšenie podmienok práce policajtov cudzineckej polície v rámci vybavovacieho procesu a prvého kontaktu s cudzincom. K riešeniu súčasného problematického stavu už pripravujeme súbor opatrení, ktorý by prispel k minimalizovaniu problémov tohto druhu, pričom náležitú pozornosť budeme venovať aj Vami navrhovaným riešeniam, a preto ich zahrnieme do tohto súboru. Zároveň je potrebné si ale uvedomiť, že ide o náročný proces a nie je možné ho vyriešiť zo dňa na deň.

Doteraz sme pristúpili ku konkrétnym riešeniam, ktoré bolo možné v našich podmienkach zrealizovať. V súčasnosti s pripravujú nové priestory stránkového pracoviska Oddelenia cudzineckej polície PZ Bratislava, ktoré bude spĺňať požadované štandardy, zvládať súčasný nápor cudzincov, ako aj zlepší prostredie pre prácu policajtov, čo bude mať pozitívnejší vplyv na kontakt policajtov s cudzincami. Snažíme sa zabezpečiť jazykovú vybavenosť policajtov prostredníctvom jazykových kurzov, predovšetkým anglického jazyka. Taktiež v rámci prijímacích konaní nových policajtov preferujeme uchádzačov so znalosťami anglického jazyk. V súvislosti s personálnym stavom služby hraničnej a cudzineckej polície sa ďalej snažíme navýšiť počet policajtov na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície.

Na záver si Vás dovoľujem uistiť, že aj v budúcnosti budeme vyvíjať úsilie smerujúce k skvalitneniu našej činnosti a poskytovania služieb cudzincom a občanom Slovenskej republiky.

S úctou,

gen. Tibor Gašpar

Teraz najčítanejšie

Bilgym

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu, a k schopnosti tvoriť komunity, v duchu kresťanských biblických hodnôt.