Denník N

Lanovka Zobor – biznis vs. ochrana prírody

Zobor je územie početne navštevované miestnymi obyvateľmi, turistami, cyklistami. Je to miesto využívané na rekreáciu, oddych a načerpanie nových síl, územie známe a obľúbené hlavne obyvateľmi Nitry a blízkeho okolia. Okrem toho je lokalita známa krásnou prírodou, neporušenými porastmi s pestrým drevinovým zložením, výskytom vzácnych a chránených rastlín a živočíchov. Na tomto území tiež v súčasnosti rezonuje téma výstavby lanovky.

To, čo sa povrávalo už nejakú tú dobu, čiže zámer postaviť lanovku, sa stalo realitou. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (navrhovateľ) prišla s projektom na výstavbu „Výhliadková kabínová lanovka Nitra-Zobor“. Lanovka je prezentovaná v pozitívnom svetle („konečne bude opäť lanovka na Zobor“), avšak čo táto skutočnosť znamená pre samotné chránené územie? Pre turistov? Pre ľudí hľadajúcich oddych v prírode? Pre obyvateľov? Lanovka, hotel, požičovňa bicyklov, vyhliadková terasa, posilnenie cestovného ruchu v regióne, nové pracovné miesta atď. Človek by si pomyslel, že ako sa tu my máme dobre, ale…

Výhľad z Pyramídy aj bez potreby stavania vyhliadkovej terasy

Zdroj: vlastný archív

Do médií bola vypustená informácia o realizovaní projektu v roku 2019 a v ten istý deň bol návrh podaný na posudzovanie dopadov na životné prostredie. Pritom ešte nie sú vydané stanoviská ani od štátnej ochrany prírody. Vie navrhovateľ už dopredu, že projekt bude schválený?

Pôvodnú trasu lanovky sa podľa vyjadrení navrhovateľa nepodarilo „spriechodniť“. Preto bola navrhnutá nová trasa, trasa v území európskeho významu v II. stupni ochrany (v II. stupni napriek tomu, že toto územie by si zasluhovalo väčšiu ochranu, ale súkromní vlastníci…). Podľa projektu bude vyrúbaných 26 766 m² lesa, a to v biotopoch národného významu 24 025 m² a európskeho významu prioritný 2 751 m².  Relatívne rozsiahle a doteraz neporušené chránené územie bude narušené a zničené v prvej fáze ťažkými mechanizmami a ťažbou, a osadením nových prvkov a v druhej trvalým líniovým prvkom lanovkou, ktorý rozdelí priestor na dve časti.  Plus prislúchajúca infraštruktúra. Tieto skutočnosti budú mať výrazný negatívny dopad na chránené územie a na turistov hľadajúcich oddych v prírode, resp. kultúrne a rekreačné ekosystémové služby vyplývajúce z charakteru územia. V návrhu sa dočítate v rôznych obmenách: „Činnosť nebude mať zásadný dopad na biodiverzitu a stav populácií, a integrita územia európskeho významu zostane zachovaná“. WTF?

Vznikne extrémny tlak z návštevnosti, keďže už v súčasnosti môžeme hlavne v slnečných voľných dňoch na Zobore stretnúť veľké množstvo ľudí. Lanovka prevezie 300 ľudí za hodinu, plus peší turisti, plus cyklisti. Ako sa tam títo všetci pomestia? Ako bude vyzerať krajina po takýchto návaloch? Na optimizme nepridáva ani fakt, pre koho bude lanovka určená. Milovníci turistiky to určite nebudú. Skôr milovníci atrakcií a ľudia, ktorých vzťah k prírode nebude asi až taký silný a napr. inak by sa im tam nechcelo ísť, ale môžu sa tam vyviezť. Cieľom nie je zakázať chodiť ľuďom na Zobor, ale využiť ekologicky prijateľné a trvalo udržateľné formy rozvoja cestovného ruchu, ktoré nedevastujú územie.

Odpadky po návštevníkoch

Zdroj: FB stránka stráž Ponitrie

Mimochodom, koľko trvá pešia túra na Zobor? A vedeli ste, že prvú júnovú nedeľu 2017 sa konala prvá jazda konským povozom na Zobor?

Alternatívna forma dopravy na Zobor 

Zdroj: www.nitraden.sk

Otázkou je tiež, kto zaručí, že po prvotnom boome nezostane z lanovky len skelet, tak ako po predchádzajúcej atrakcii.

Ďalšou zaujímavosťou je, že Rimskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra sa rozbehla v investovaní a podnikaní. Cirkev, ktorá je v súčasnosti tiež za ťažbou v lesoch na Zobore, cirkev, na ktorú sa ľudia sťažujú. Peniaze zrejme chutia všade rovnako napriek tomu, že hlava cirkvi pápež František vydal encykliku „Laudato si“ o starostlivosti o spoločný dom. Samozrejmosťou by malo byť tiež reálne dodržiavanie zákonov o ochrane prírody, ktoré býva často pri takýchto projektoch na Slovensku veľmi kontroverzné.

Mali by sme sa rozhodnúť, či budeme naďalej podporovať takéto pochybné projekty a konzumovať informácie, ktoré nám účelovo podávajú developeri, alebo si konečne začneme vážiť veci a prírodu okolo nás, do ktorej sa môžeme znova a znova vracať. Či zhodnotíme a využijeme prírodný potenciál a budeme uvažovať o prírode blízkych spôsoboch využitia územia, alebo sa budeme vracať do lunaparkov a zničenej, mŕtvej prírody plnej holorubov a atrakcií.

 

Teraz najčítanejšie

Martin Jančovič

What will you tell your children when they ask you "What went wrong?" študent PhD v odbore Ochrana a využívanie krajiny s celoživotným záujmom o prírodu, geografiu, ekológiu a metal