Denník N

Primátor vo veci verejného osvetlenia koná aj napriek zákazu ÚVO

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

4.januára 2018 sme spolu s mestským poslancom a starostom Vajnor Jánom Mrvom podali podnet na ÚVO, aby skontroloval vynakladanie verejných financií v súvislosti s verejným osvetlením v Bratislave.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) už v minulosti odhalil pochybenia pri uzatvorenej zmluve medzi hlavným mestom a spoločnosťou Siemens, keď preveroval, či hlavné mesto mohlo uzatvoriť priamym rokovaním zmluvu na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia s firmou Siemens, bez verejnej súťaže. Mesto ho uzavrelo po tom, čo mu koncom roka 2016 skončila 20-ročná zmluva so Siemensom.

Namietali sme, že tento postup oberá mesto o finančné prostriedky, keďže nebola uskutočnená riadna súťaž, ktorá mohla vybrať najlepšieho a najefektívnejšieho dodávateľa. Túto námietku ÚVO potvrdil a vyrúbil mestu pokutu.

Aktuálne ÚVO tiež prešetruje na náš podnet aj na samotnú súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia na 20 rokov, kde sa situácia opakuje. Keďže mesto postupuje analogicky v nastavení diskriminačných podmienok, predpokladaná výška pokuty pri 20-ročnej zmluve, teda päť percent z objemu zákazky, môže dosiahnuť viac ako sedem miliónov eur.

Pamätali sme aj na krízový scenár, že sa súťaž do konca roka 2017 neuzatvorí. Na mimoriadnom zastupiteľstve uznesením požiadali primátora, aby uplatnil opciu na správu verejného osvetlenia na rok 2018, čo platná zmluva umožňuje. Zároveň ho opakovane požiadali, aby zrušil verejné obstarávanie na verejné osvetlenia na 20 rokov v hlavnom meste, otvoril k tejto téme diskusiu s odborníkmi a zabezpečil spracovanie „Masterplanu verejného osvetlenia“.

Keďže tender na 20 ročný kontrakt stále prebieha a podľa najnovších informácií jeho vyhodnotenie sa opäť, už po piaty raz, posunulo o ďalší mesiac do 12.2.2018 , mesto pristúpilo opäť k neštandartnému kroku. Dňa 22.12.2017 namiesto uplatnenia opcie uzatvorilo novú zmluvu so spoločnosťou Siemens na zabezpečenie služby verejného osvetlenia na rok 2018. ÚVO inciatívne vstúpil aj do tohto procesu a vydaním svojho rozhodnutia 13.12.2017 v konaní k verejnému obstarávaniu pozastavil všetky úkony zo strany obstarávateľa okrem zrušenia tohto verejného obstarávania.

Mesto napriek tomu zmluvu podpísalo a zverejnilo predposledný deň v roku dňa 30.12.2017 vo vestníku EÚ. Podľa nás existuje dôvodné podozrenie, že v oboch prípadoch verejný obstarávateľ, teda mesto, opakovane porušuje zákon o verejnom obstarávaní a vo všetkých prípadoch zjavne smeruje k vyhýbaniu sa transparentnej verejnej súťaži s viacerými účastníkmi s rovnakými šancami a  k uprednostňovaniu priameho zadania zákaziek doterajšiemu prevádzkovateľovi verejného osvetlenia v Bratislave, spoločnosť Siemens, s.r.o.

Viac podrobných informácií na je možné získať na blogu.

Teraz najčítanejšie

Lucia Štasselová

Od roku 2014 pôsobím v komunálnej politike, som poslankyňa v Ružinove aj v hlavnom meste za Ružinov. V roku 2018 som bola druhýkrát zvolená do mestského zastupiteľstva Bratislavy, stala som sa viceprimátorkou hlavného mesta Bratislava, pre oblasť sociálnych vecí a rozvoj dostupného nájomného bývania. Som tiež členka predsedníctva Slovenského centra fundraisingu.  Spoluiniciovala som založenie Kolégia pamäti národa pri občianskom združení Post Bellum. Spoluzakladala som Nadáciu pre deti Slovenska, projekt Hodina deťom. Som vydatá, manžel je riaditeľom Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave,  máme spolu 5 detí a jedenásť vnúčat.