Denník N

Jazdíte pre UBER alebo prenajímate cez Airbnb? Dúfajte, že si založia prevádzkareň, inak máte starosť navyše

Od nového roka čakajú spoločnosti ako sú UBER, Taxify, Airbnb, či Booking.com nové povinnosti.

Ministerstvo financií upriamilo od nového roka svoju pozornosť na poskytovateľov služieb prostredníctvom digitálnych platforiem. Novelou zákona o dani z príjmov zaviedlo nový pojem – digitálna alebo softvérová platforma na vytvorenie a správu aplikácií a rovnako nové povinnosti pre takýto typ daňovníka. Od začiatku januára tak čakajú spoločnosti ako sú UBER, Taxify, Airbnb, či Booking.com a ďalšie, nové povinnosti pri poskytovaní ich služieb na Slovensku.

Po novom budú musieť všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území našej krajiny zdaňovať na Slovensku.

Novela zákona o dani z príjmov zavádza povinnosť poskytovateľom služieb cez digitálne platformy registráciu stálej prevádzkarne na území Slovenska, v prípade, že tu poskytujú opakovane svoje služby formou sprostredkovania dopravy a ubytovania. Následne sa príjmy takejto prevádzkarne budú zdaňovať daňou z príjmu.

V súčasnosti platia daň z príjmov len fyzické osoby, ktoré jazdia pre takéto spoločnosti, alebo prenajímatelia, ktorí poskytujú ubytovacie služby. Samotná provízia, ktorú platia používatelia týchto platforiem odchádza do zahraničia, do krajiny, v ktorej má platforma sídlo a tam sa aj zdaňuje.

Po novom bude teda podliehať zdaneniu nielen príjem sprostredkovateľov týchto zahraničných platforiem, ale aj poplatok, ktorý platia ich majiteľom.

V prípade, že poskytovateľ služieb, ktorým je zahraničná spoločnosť, takúto stálu prevádzkareň nezaregistruje, uplatní sa režim tzv. zrážkovej dane. To znamená, že z poplatku,  zahraničnej spoločnosti za používanie jej platformy bude zrazená 19% alebo 35% zrážková daň v závislosti na sídle skutočného príjemcu platby. Ak je sídlom krajina, ktorá má so Slovenskom uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, odvedie sa 19 %, v opačnom prípade 35 % a štát tak aspoň čiastočne zabezpečí, že daň ostane na Slovensku.

V prípade prepravných služieb bude mať teda povinnosť zraziť a odviesť daň konkrétny vodič a pri ubytovacích službách konkrétne ubytovacie zariadenie, ktoré využívajú služby zahraničných portálov, ktoré si na Slovensku nezaregistrujú stálu prevádzkareň.

Ak teda jazdíte pre UBER alebo iné spoločnosti, či prenajímate nehnuteľnosť prostredníctvom digitálnej platformy, sledujte ,či majiteľ takejto platformy zaregistruje na Slovensku prevádzkareň a vám tak nepripraví ďalšie povinnosti, ktoré by ste v opačnom prípade museli riešiť s daňovým úradom vy.

Novinky sa chystajú aj v oblasti spoločností, ktoré poskytujú služby cez internet, najčastejšie reklamné ako Facebook či Google. Aj v tomto prípade by sa mala časť príjmov takýchto spoločností zdaňovať v krajine, v ktorej sú poskytované. Našťastie, táto zmena sa bude týkať spoločností a nie jej používateľov. Keďže je to celosvetový fenomén, globálny návrh by mal prísť na jar tohto roku a zmeny by mali platiť od polovice budúceho roku, pričom Slovensko chce byť určite medzi približne 30 krajinami, ktoré chcú, aby zisky takýchto spoločností boli zdaňované na jeho území.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.