Denník N

Podľa rozhodnutia argentínskeho súdu má orangutan Sandra „osobnosť“

Sandra, orangutan
Sandra, orangutan

18. december 2014. Tento dátum si dobre zapamätajte, pretože toho dňa vyniesol súd v argentínskom Buenos Aires prelomové rozhodnutie, keď pojem „osobnosť“ (non-human personhood) udelil aj Sandre, 29-ročnému orangutanovi.

Trojčlenný senát jednohlasne vyhovel požiadavke advokátov z Association of Professional Lawyers for Animal Rights (AFADA), ktorí Sandru zastupovali a nariadil, aby bola presunutá zo zoo, kde 20 rokov v nevyhovujúcich podmienkach žila, do zvieracieho útulku, kde sa jej, ako všetci dúfajú, bude dariť lepšie.

Právnici Sandry argumentovali, že sa jedná o inteligentnú bytosť (s ľuďmi zdieľajú orangutani asi 97% DNA), ktorá si je v dostatočnej miere vedomá negatívnych dopadov žalostného prostredia, do ktorého ju ľudia uväznili, na svoj život. Na základe týchto argumentov vydal súd tzv. „habeas corpus“, čiže nariadenie, ktoré je spojené s posudzovaním zákonnosti alebo nezákonnosti zadržiavania alebo väznenia predmetnej osoby. Pretože o živote Sandry v zajatí spor neexistoval, súd sa musel zaoberať otázkou, či ju – berúc do úvahy jej inteligenciu – považovať aj za osobu. Z verdiktu je zrejmé, že súd sa priklonil k tak širokému chápaniu „osobnosti“, že sa do neho zmestila aj Sandra, orangutan. V kratučkom – popravde, nič moc hovoriacom – odôvodnení senátu sa píše, že súd „považuje za nutné uznať, že zvieratá disponujú právami, pretože zvieratá sú držiteľmi práv a mali by podliehať ochrane.“ (tučne O. H.)

Akokoľvek som z tohto rozhodnutia nadšený, pretože medzi nami, čiže ľuďmi a orangutanmi a inými živočíšnymi druhmi, neexistuje žiadna pevná hranica, ktorá by nás od seba oddeľovala a vydeľovala nás, ľudí na pomyselný piedestál ako unikátny živočíšny druh – vytvorený na obraz Boží a obdarený dušou –, otázky zostávajú, medzi nimi: 1. je načase redefinovať pojem „osobnosť“ a ak áno, na základe akých kritérií – DNA, inteligencia, morálka,…? alebo 2. sa máme tohto „archaického“ pojmu rovno vzdať a za jediné právne a morálne relevantné kritérium považovať schopnosť pociťovať bolesť či utrpenie? (pozri Hood 2013 Singer 2009)

Použité zdroje: The Star, Washington Post, Reuters, IFL Science

Teraz najčítanejšie