BLOG
Emília Bujnovská
Emília Bujnovská
774

Každý by mal poznať termín – Obchodná stratégia.

Pravdepodobne  ste už počuli termín “ Obchodná stratégia “ ktorá sa používa zväčša na pracovisku. No čo tá stratégia je presne? Je známe , že potrebujete rôzne typy stratégií na rôznych úrovniach v rámci Vašej organizácie.

V tomto článku sa chcem venovať hlavne definícii stratégie firemnej, obchodnej a tímovej ako takej a na hlavné nástroje spojené s touto oblasťou.

Definovanie stratégie.

Stratégia bola študovaná po celé roky zo strany vedúcich pracovníkov a obchodníkov. Podľa mňa zatiaľ neexistuje jednoznačná odpoveď o tom, čo vlastne stratégia je. Jedným z dôvodov je to, že ľudia myslia rôznymi spôsobmi.

Napríklad : niektorí veria, že je potrebné analyzovať a predvídať zmeny vo svojom odvetví. Majú potrebu plánovať ako uspieť v budúcnosti. Kým iný si myslia, že budúcnosť je veľmi ťažko predvídať a dávajú prednosť vyvíjaniu stratégii postupne.

Je ale isté, že stratégia určuje smer  a mala by byť nakonfigurovaná tak aby vyhovovala potrebám trhu. Mnoho úspešných ľudí organizuje a vedie ľudí za cieľom uspieť v dnešnej spoločnosti. To vedie k definícií, že stratégia môže byť : určenie ako budeme postupovať v nadchádzajúcom období aby sme to dotiahli k víťazstvu.

Firemná stratégia.

V podnikaní, firemnej stratégie sa vzťahuje na celkovú stratégiu organizácie, ktorá sa skladá z niekoľkých obchodných jednotiek, ktoré pôsobia na viacerých trhoch. To určuje akým spôsobom spoločnosť ako celok podporuje a zvyšuje hodnotu obchodných jednotiek v ňom. To nám zároveň odpovie na otázku: “ Ako môžeme usporiadať podnikanie tak, aby všetky jeho časti vytvorili väčšiu hodnotu spoločne ako samostatne? “  Budovanie silnej vnútornej schopnosti, prostredníctvom zdieľania technológií a zdrojov medzi obchodnými jednotkami, zvýšením kapitálu, nákladovo efektívne rozvíjať a pestovať silnú firemnú značku, a tak ďalej.

Na úrovni tejto stratégie sme sa zamysleli nad tým, ako by mali obchodné jednotky v rámci spoločnosti do seba zapadať a ako by mali vytvárať čo najväčšiu možnú hodnotu. S analyzovaním je úzko spojené aj plánovanie.

 

Obchodná stratégia.

Stratégia na úrovni obchodnej jednotky sa zaoberá tým, ako úspešne súťažiť na jednotlivých trhoch, a to rieši otázku: „Ako môžeme získať na tomto trhu?“ Avšak, táto stratégia musí byť spojená s cieľmi uvedenými v stratégii na podnikovej úrovni.

Konkurenčná analýza, vrátane zhromažďovania konkurenčných činností , je skvelým východiskovým bodom pre rozvoj stratégie obchodnej jednotky. Ako súčasť tohto, je dôležité premýšľať o svojich kompetenciách a možnostiach ako tie môžete použiť  na uspokojenie potrieb svojich zákazníkov a to najlepším možným spôsobom. Potom  môžete  pochopiť, ako posilniť svoju konkurenčnú pozíciu.

Hlavnou definíciou obchodu by mali byť hodnoty ako poslanie, vízia a hodnoty.

Ak ľudia v obchode pochopia stratégiu a prácu ktorú vykonávajú budú produktívnejší a vytrvalejší, tak máte základ pre vysoko úspešnú obchodnú jednotku.

Stratégia tímu.

Hlavnou stratégiou v tíme je dobrá spolupráca. Je potrebné aby každý v tíme prispel niečim perspektívnym čím posunie fungovanie tímu na vyššiu úroveň a zaistia si tak úspech. Áno, dôležitým prvkom Vašej tímovej stratégie je zaviesť osvedčené postupy, ktoré pomáhajú Vášmu tímu na splnenie svojich cieľov. Aktivity, ako správne získavanie a riadenie dodávateľov , kvalita a pridaná hodnota sú tiež dôležité faktory pri tvorbe a realizácii efektívnej tímovej stratégie.

Ďalšie obchodné stratégie a aktivity v podnikaní  v nasledujúcich článkoch.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

Pre spoločnosť je uspokojenie zákazníka naozaj veľkou výzvou. Nakoľko sa stretávam s podnikateľmi, ktorí často riešia vo svojom podnikaní zisk a zákazníkov a často utrácajú nemalé finančné prostriedky na reklamu a iné marketingové služby, uvedomila som si ako je dôležité bez ohľadu na veľkosť spoločnosti budovať ich podnikanie s kompletnými nástrojmi. Vznikol tak projekt ktorý dávam do povedomia ďalej práve cestou webu bujnovska.sk. Základom úspechu, je dobrá spolupráca. Treba si uvedomiť, že svoj osud si budujeme sami, či už ide o osobnú, vzťahovú, alebo pracovnú oblasť. V dnešnej dobe, kedy máme toľko možností na úspech, je jedinou prekážkou na našej ceste strach. Učme sa a inšpirujme sa tými úspešnými, veľa komunikujme a dávajme. Odovzdávajme svoje skúsenosti a samozrejme rozvíjajme svoj potenciál. Iba tak sa dostaneme na cestu úspešného, šťastného a naplneného života. Poďme teda veci robiť inak-lepšie-najlepšie.

Blogy

|